05.12.2016 | 8:51

AEL aloittaa ylikonemestarinkoulutuksen tammikuussa 2017

AEL:n ensi vuoden alussa voimalaitosalan erikoisammattitutkintoon johtava koulutus  tarjoaa konemestarilta ja ylikonemestarilta vaadittavan koulutuksen. Koulutukseen osallistujalla tulee olla valmiina alikonemestarikoulutus tai voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto tai alikonemestarikirja.

Vuonna 1999 voimaan tulleen painelaitelainsäädännön uudistuksen myötä ylikonemestarikoulutus päättyi. Konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjoja pystyi hakemaan siirtymäaikana vuoden 2004 loppuun saakka. Siirtymäajan jälkeen on konemestariteholuokan ja suurempien kattilalaitoksien uudet käytön valvojat voitu nimetä niin sanotulla insinööripykälällä. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ryhtyi ajamaan uudelleen ylikonemestarikoulutusta opetushallituksen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen, koska teollisuus tarvitsee henkilöitä, jotka ovat työelämän kautta saaneet riittävän työkokemuksen ja voineet samalla kouluttautua eteenpäin näyttötutkintojärjestelmän avulla. Nykyiset käytönvalvojat ja varavalvojat, konemestarit ja ylikonemestarit ovat vähitellen poistuneet työmarkkinoilta esimerkiksi eläköitymisen takia. Koulutusjärjestelmässä olevia puutteita on jouduttu korjaamaan myös Tukesin myöntämillä poikkeusluvilla.

AEL:in voimalaitosalan erikoisammattitutkinto sisältää neljä pakollista tutkinnon osaa, joissa on yhteensä 17 lähiopetuspäivää. Neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta on valittava kolme. Jokainen valinnainen tutkinnon osa sisältää yhden lähiopetuspäivän. Lopullinen lähiopetuspäivien tarve kartoitetaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaistamisen yhteydessä.
 
Koulutuksessa hyödynnetään sähköistä etäoppimisympäristöä ja tehdään runsaasti etätehtäviä. Koulutuksen loppuvaiheessa pidetään kaksipäiväinen tutkintotilaisuus (näyttö) opiskelijan omalla laitoksella.

Konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelain (869/1999) 10 ja 25 §:n nojalla määriteltyä työkokemusta.
Tutustu lakiin pätevyyskirjojen vaatimuksista tästä.
 
Erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Pakolliset tutkinnon osat
Kunnossapitotyöt voimalaitosalalla
Energiajärjestelmien käyttö ja ohjaus
Toiminta voimalaitosympäristössä ja ympäristönsuojelu
Esimiehenä toimiminen voimalaitosalalla
 
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 3
Moottorivoimalaitosten käyttö
Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö
Typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö
 
Voimalaitosalan erikoisammattitutkintoon voi myös valita yhden tutkinnon osan toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Lisätietoja ylikonemestarin koulutuksesta jukka.kauppinen@ael.fi

EDELLINEN
ETUSIVULLE
TUTKIMUS JA KOULUTUS
SEURAAVA

NÄKÖKULMA

Uuden oppiminen kunnossapidon keskiössä

Jarno Laine

Lehtori, Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
Promaint ry:n Sähkö- ja automaatiotoimikunnan puheenjohtaja

Tieto lisää tuskaa?

Emil Ackerman

Toimitusjohtaja, Quva Oy. Promaint ry:n Datasta Toimintaan Teollisuudessa -toimikunnan puheenjohtaja.

Kunnossapito kehittyy

Matti Hynninen

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n hallituksen jäsen. Toiminut kunnossapidon johtotehtävissä useissa kansainvälisissä yrityksissä.

Kunnossapito ja megatrendit

Jukka Yli-Penttilä

myyntijohtaja, Caverion Teollisuuden ratkaisut. 

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n hallituksen jäsen