05.12.2016 | 8:51

AEL aloittaa ylikonemestarinkoulutuksen tammikuussa 2017

AEL:n ensi vuoden alussa voimalaitosalan erikoisammattitutkintoon johtava koulutus  tarjoaa konemestarilta ja ylikonemestarilta vaadittavan koulutuksen. Koulutukseen osallistujalla tulee olla valmiina alikonemestarikoulutus tai voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto tai alikonemestarikirja.

Vuonna 1999 voimaan tulleen painelaitelainsäädännön uudistuksen myötä ylikonemestarikoulutus päättyi. Konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjoja pystyi hakemaan siirtymäaikana vuoden 2004 loppuun saakka. Siirtymäajan jälkeen on konemestariteholuokan ja suurempien kattilalaitoksien uudet käytön valvojat voitu nimetä niin sanotulla insinööripykälällä. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ryhtyi ajamaan uudelleen ylikonemestarikoulutusta opetushallituksen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen, koska teollisuus tarvitsee henkilöitä, jotka ovat työelämän kautta saaneet riittävän työkokemuksen ja voineet samalla kouluttautua eteenpäin näyttötutkintojärjestelmän avulla. Nykyiset käytönvalvojat ja varavalvojat, konemestarit ja ylikonemestarit ovat vähitellen poistuneet työmarkkinoilta esimerkiksi eläköitymisen takia. Koulutusjärjestelmässä olevia puutteita on jouduttu korjaamaan myös Tukesin myöntämillä poikkeusluvilla.

AEL:in voimalaitosalan erikoisammattitutkinto sisältää neljä pakollista tutkinnon osaa, joissa on yhteensä 17 lähiopetuspäivää. Neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta on valittava kolme. Jokainen valinnainen tutkinnon osa sisältää yhden lähiopetuspäivän. Lopullinen lähiopetuspäivien tarve kartoitetaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaistamisen yhteydessä.
 
Koulutuksessa hyödynnetään sähköistä etäoppimisympäristöä ja tehdään runsaasti etätehtäviä. Koulutuksen loppuvaiheessa pidetään kaksipäiväinen tutkintotilaisuus (näyttö) opiskelijan omalla laitoksella.

Konemestarin ja ylikonemestarin pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi painelaitelain (869/1999) 10 ja 25 §:n nojalla määriteltyä työkokemusta.
Tutustu lakiin pätevyyskirjojen vaatimuksista tästä.
 
Erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Pakolliset tutkinnon osat
Kunnossapitotyöt voimalaitosalalla
Energiajärjestelmien käyttö ja ohjaus
Toiminta voimalaitosympäristössä ja ympäristönsuojelu
Esimiehenä toimiminen voimalaitosalalla
 
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 3
Moottorivoimalaitosten käyttö
Kaukolämpöverkko ja vastapaineen tuotanto
Metsäteollisuuden kattiloiden käyttö
Typen- ja rikinpoistoprosessien käyttö
 
Voimalaitosalan erikoisammattitutkintoon voi myös valita yhden tutkinnon osan toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Lisätietoja ylikonemestarin koulutuksesta jukka.kauppinen@ael.fi

EDELLINEN
ETUSIVULLE
TUTKIMUS JA KOULUTUS
SEURAAVA

NÄKÖKULMA

Uudet liiketoimintamallit ravistelevat kunnossapidon kenttää

Juho Liljeroos

Liljeroos on teollisuuden big data ratkaisuja tarjoavan Quva Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja ja palvelumuotoilua tarjoavan Effisio Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Vihreä vallankumous tulee – oletko valmis?

Juho Ristimäki

Markkinointipäällikkö, Industrial Sales Finland

Oy SKF Ab

Toimitusketjusta lohkoketjuun

Michael Hanf

Partnerina yrityksessä Taival Advisory Oy, joka erikoistuu digitaaliseen transformaatioon, ekosysteemeihin, innovaatioihin ja tulevaisuuden liiketoiminta-arkkitehtuureihin.

Ovet auki ja kiinni yhtaikaa

Reko Lehti

Partneri yrityksessä Taival Advisory Oy. Erityisosaamisalueet: digitaalinen muutos, ekosysteemit sekä tulevaisuuden yritysarkkitehtuurit.