https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Näkökulma | 6.6.2023

”Datan kerääminen teollisuudessa – Yhteistyöllä kohti parempaa käyttövarmuutta”

Mietin tämän kirjoituksen otsikointia ja kysyin eskarilaiselta tyttäreltäni kiinnostavinta muutamista eri vaihtoehdoista. Hän ehdotti valittua perustellen: ”Koska yhteistyö on siinä se juttu. Ettehän te tee asioita siten, että vain yksi tekee ja toiset ei tee mitään.” 

Pekkarinen-Tatu

Tatu Pekkarinen

Senior reliability expert AFRY Finland oy 

Teollisuuden käyttövarmuuden ja kilpailukyvyn jatkuvassa parantamisessa data on asian ytimessä, mutta vähintäänkin yhtä tärkeää on yhteistyön merkitys. On määriteltävä esimerkiksi mitä tavoitteita vasten dataa kerätään, minkälaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia ja mitä tietoa näin ollen halutaan kerätä. Kerättävää dataa tulisi myös osata käsitellä ja analysoida, muuttaa siis dataa informaatioksi ja edelleen tiedoksi tukemaan päätöksentekoa. Systemaattisella datan analysoinnilla voidaan löytää vastauksia haluttuihin kysymyksiin, mutta yhtä lailla tehdä myös löydöksiä, joita ei muuten olisi tunnistettu tai osattu kysyäkään. Analysointi taas vaatii kehittyneitä työkaluja, joita hyödyntämällä voidaan ymmärtää historia, nähdä nykytilanne ja katsoa eteenpäin tulevaan.

Datan keräämistä tukemaan voidaan hyödyntää esimerkiksi standardeja, joita valmistellaan teollisuuden tarpeisiin eri alojen asiantuntijoiden toimesta, yhteistyössä tietenkin. Näin saadaan puristettua asiantuntijajoukon parhaat ajatukset yhteen tiiviiseen pakettiin kaikkien hyödyksi. PSK Standardisoinnin kevätseminaarissa huhtikuussa oli aiheena käyttövarmuuden hallinta. Paikalle oli kerääntynyt noin 150 alan ammattilaista ja tilaisuudessa kuultiin upeita esityksiä käyttövarmuudesta. Päivän viimeisessä esityksessä Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva käsitteli käyttövarmuutta miesten A-maajoukkueen valmennuksessa. Käyttövarmuus voidaan ulottaa myös huippu-urheiluun ja näin on tehtykin. Kyse on joukkueen kilpailukyvystä huolehtimisesta ja parantamisesta datan avulla. Joukkue ja yksilöt tulee virittää siten, että he voivat suoriutua kilpailutilanteessa tiettynä ajanhetkenä vaaditulla tavalla, tietyissä olosuhteissa. Samaan aikaan tarvittavat resurssit tulee olla saatavilla. Kuulostaa käyttövarmuuden määritelmältä.

Tekemisen tulisi olla päämäärätietoista ja pitkäjänteistä. Tältä polulta ei liioin saisi poiketa. Systemaattinen tekeminen vaatii myös sitoutumista ja tämä tulisi huomioida resurssoinnissa käyttövarmuuteen. Tietojärjestelmät ja teknologia mahdollistavat laadukkaan datan keruun paremmin kuin koskaan aiemmin. Ymmärrys datan arvosta kasvaa, työkaluja ja osaamista sen käsittelyyn on tarjolla. Datan keruun ja yhteistyön avulla on mahdollista tunnistaa potentiaali, priorisoida tekemistä, tehostaa rajallisten resurssien käyttöä sekä varmistaa käyttövarmuuden laadukas ja kustannustehokas toteutus käytännön tasolla.

Tatu Pekkarinen Senior reliability expert AFRY Finland oy 

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.