https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Insta kehittänyt luotettavan tavan mitata teollisen prosessin suorituskykyä

Instan kehittämän OCE-menetelmän (Overall Controller Efficiency) toimivuus teollisen tuotantoprosessin suorituskyvyn mittaamisessa on todennettu tieteellisessä tutkimuksessa.

InstaPekkaSavolainenJaMikaRiikonen

Kuvassa johtaja Pekka Savolainen ja liiketoimintajohtaja Mika Riikonen. kuva: Insta

Osana Insta Industrial Dataplatform -kokonaisuutta OCE-sovellus voidaan asentaa käytännössa kaikkiin automaatiojärjestelmiin ja sen avulla pystytään ylläpitämään ja parantamaan prosessin suorituskykyä kustannustehokkaasti.

Menetelmää arvioidaan Applied Sciences -lehdessä julkaistussa, Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä kirjoitetussa artikkelissa Comparison of Single Control Loop Performance Monitoring Methods . Artikkeli perustuu tutkimukseen datalähtöisistä, teollisessa tuotannossa käytettävistä ohjaussuorituskyvyn seurantamenetelmistä.

Tutkimuksessa OCE-menetelmää verrataan toisiin tieteellisestä kirjallisuudesta tunnettuihin menetelmiin teollisessa prosessisimulaatiossa.

Instan kehittämä OCE-menetelmä toimi yhtenä parhaista

OCE-luku (Overall Controller Efficiency) kertoo automaatiojärjestelmän säätäjän tehokkuudesta osana tuotantoprosessia. Käsitteen idea pohjaa yleisemmin tunnettuun OEE-lukuun (Overall Equipment Effectiveness), jonka avulla voidaan seurata ja parantaa tuotantolaitosten ja yksittäisten tuotantokoneiden tehokkuutta.

Artikkelin mukaan tutkituista menetelmistä OCE toimi kolmen muun menetelmän ohella parhaiten ensimmäisessä simulaatiotapauksessa ja pystyi tunnistamaan kaikki simuloidut vikaskenaariot.

OCE-lukua käytetään seuraamaan yksittäisen säätäjän toimintaa, sekä sen nykyistä että tulevaa kykyä toimia sille asetetussa tehtävässä. OCE kehitettiin alun perin pitkäaikaisten ilmiöiden havaitsemiseen (esimerkiksi kulumisesta johtuva ryömiminen), mutta julkaistussa artikkelissa on tutkittu sen soveltumista nimenomaan lyhytaikaisten ilmiöiden havaitsemiseen.

Artikkeli on luettavissa ilmaiseksi verkossa Applied Sciences -lehdessä, jonka julkaissut MDPI ( Multidisciplinary Digital Publishing Institute ) on maailman suurimpia avoimesti saatavilla olevien vertaisarvioitujen tieteellisten verkkojulkaisujen kustantajia.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.