https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

cleaning_619f24d63e

Pahimmillaan väärät valinnat kuluttavat koneita ennenaikaisesti, lyhentävät työstökoneiden huoltoväliä ja lisäävät tuotannon seisauksia sekä aiheuttavat työterveysongelmia koneistajille ja ylimääräistä kuormaa ympäristölle.

Lastuamisnesteiden parissa jo lähes 30 vuoden ajan työskennellyt konepajateollisuuden asiantuntija Panu Ranta tietää, että pihistely ja ymmärtämätön huolimattomuus työstönesteiden valinnassa voivat tulla kalliiksi.

– Hintakriittisyys saa monet teollisuuden toimijat valitsemaan lastuamisnesteen pelkän nestetiivisteen hankintahinnan perusteella, vaikka todellisuudessa nestetiiviste on lastuamisnestekustannuksista kaikista pienin kuluerä, Ranta herättelee.

Elinkaarikustannukset ratkaisevat

Hankintahinnan lisäksi lastuamisnesteiden aiheuttamat ylläpito-, käsittely-, jäte-, hävikki- ja työterveyskulut tulisi huomioida kustannusarviota ja ostopäätöstä tehdessä.

– Erään saksalaistutkimuksen mukaan lastuamisnesteiden hävittäminen on suurin kuluerä tuotteen elinkaaren kokonaiskustannuksissa (33 %) ja työterveyden hoitokustannukset toiseksi suurin (26 %). Jälkimmäinen yllättää monet, mutta iho-ongelmat ovat työstönesteiden käsittelijöiden keskuudessa valitettavan yleisiä, Ranta kertoo ja kokemus puhuu.

Suurin kustannussäästö saavutetaankin valitsemalla työturvallinen neste, jonka vaihtoväli on pitkä.

– Laadukas lastuamisneste on merkittävä tuotannon tekijä, jonka merkitys jää valitettavan usein tiedon puutteen vuoksi huomioimatta, Ranta toteaa.

Ystävällinen ihmiselle ja ympäristölle

Laadukkailla ja tuotantoon sopivilla työstönestevalinnoilla on potentiaalia pidentää nesteiden vaihtoväliä ja vähentää hävitettävän jätteen määrää moninkertaisesti.

–Sveitsiläisen laatubrändi Blaserin lastuamisnesteiden vaihtoväli on tyypillisesti useita vuosia, monessa kilpailevassa tuotteessa vaihto ja siten myös käytetyn nesteen kustannuksiltaan kallis hävittäminen ja koneiden pesu voidaan pahimmillaan joutua tekemään kahdesti vuodessa, Ranta toteaa.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.