TRUKKI- TURVALLISUUS aina voi parantaa

Trukkeihin liittyviä työtapaturmia on vuosittain noin 800. Mitkä ovat tapaturmista yleisimmät, ja kuinka juuri niiden määrää voitaisiin helpoiten alentaa? Voiko koulutusta tehostaa? Lisäselvitystä antaa kaksi kokenutta alan asiantuntijaa.

Vakavimpia trukkitapaturmia ovat tyypillisesti esineisiin törmääminen sekä niiden väliin jääminen, laiturilta putoaminen, trukin kaatuminen ja väärinkäytöstä johtuvat tapaturmat. Myös kolarit muiden työyhteisön jäsenten kanssa ovat merkittävä onnettomuusryhmä. Tyypillisin onnettomuuden uhri on 20–25-vuotias avustavaa työtä tekevä henkilö.

Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntijohtaja Jukka Heinonen ja työturvallisuusvastaava Kari Jäppinen kertovat, mihin asioihin tulee panostaa onnettomuuksien ja tapaturmien vähentämiseksi:

– Tapaturmien määrää voitaisiin helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella, jolla pyritään lisäämään henkilöstön ymmärrystä trukin oikeasta käytöstä sekä riskitekijöistä. Lisäksi olemme tuoneet markkinoille uuden laitteiston, joka havaitsee trukit ja jalankulkijat varoittaen törmäysvaarasta risteyskohdissa. Käytettävissä on myös kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla kerätään tietoa mm. trukkien törmäyksistä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Kerätyn tiedon avulla kyetään ohjaamaan kuljettajien toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työprosesseja turvallisemmiksi.

– Aktiivikäytössä olevan kaluston keskiikä Suomessa on 6–8 vuotta, joten käyttöturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä syistä kaluston uusimiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kalusto huolletaan asianmukaisesti, olipa se vanhaa tai uutta, jotta voidaan varmistua työturvallisuusvaatimusten täyttymisestä, he täydentävät.

Turvallisuuskartoitus auttaa kehittämään

Suoritetut varastojen turvallisuuskartoitukset johtavat yleensä seuraaviin ehdotuksiin turvallisuuden kehittämiseksi:

– Tyypillisiä kehitysehdotuksia ovat konemallien muutokset ja kaluston harmonisointi, jolla varmistetaan koneiden todellinen soveltuvuus varastoon. Oikean kapasiteetin varmistaminen on tärkeää koneiden ja lisälaitteiden yhdistelmän nostokyvyn kannalta.

– Valitettavan usein kartoituksissa havaitaan yhdistelmän nostokyvyn olevan riittämätön käsiteltävän taakan painoon ja kokoon verrattuna. Lisäksi koneista saattaa puuttua jopa kokonaan yhdistelmän nostokyvystä kertova kyltti. 

Trukkitapaturmien määrää voidaan

Trukkitapaturmien määrää voidaan helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella.

– Rakennepuolella löytyy usein huomautettavaa hyllyjen vaurioiden korjaamisesta, kohteina siis mm. vaakapalkit, pylväät ja etupylväiden suojat. Myös vaurioituneiden tai puuttuvien hyllyjen kantavuustaulukot ovat herättäneet keskustelua. Varaston layout-suunnittelu ja mahdolliset olemassa olevien hyllyjen muutostyöt kannattaa aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Kari Jäppinen

Kari Jäppinen opastamassa.

Jukka Heinonen

Jukka Heinonen.

Saavutettu taso on säilytettävä…

Kuljettajien osaamistaso on varmistettava säännöllisesti:

– Kuljettajan perusosaaminen on varmistettava konekohtaisella käyttöopastuksella. Sen lisäksi on varmistettava kuljettajan ymmärrys työympäristön vaatimuksista sekä riskeistä, jonka jälkeen tulee myös varmistaa kuljettajan käytännön ajotaito ajokokeella. Jatkokoulutus kuljettajille on hyvä tehdä vuosittain, jotta varmistetaan ammattitaidon säilyminen ja viimeisimpien määräysten ja asetusten tietämys.

Tärkein perusta on kuitenkin kuljettajakohtainen asenne trukilla työn tekemiseen. Yritysten tulee miettiä ja luoda yrityskohtainen käytäntö lupien myöntämiseen ja mahdolliseen menettämiseen. Trukki on lainsäädännön mukaan vaarallinen työlaite, jonka ajamiseen edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

…ja edelleen parannettava

Jatkuva kehittäminen ohjaa oikeaan suuntaan:

– ”Läheltä piti”-tilanteita voidaan vähentää valitsemalla tehtävään parhaiten soveltuvat kone ja lisälaite. Tärkeää on myös erottaa varastossa tai tuotantolaitoksessa henkilökulkuväylät sekä trukkiliikennereitit. Risteyskohdissa voidaan hyödyntää apuna automatisoitua havainnointijärjestelmää varoittamassa risteävästä liikenteestä.

– Myös koneiden törmäyksiä raportoivien järjestelmien tuottaman tiedon avulla voidaan parantaa liikennejärjestelyitä sekä kohdentaa koulutusta tarvittaviin osa-alueisiin. Lisäksi on olemassa ratkaisuja varmistamaan, että vain työnantajan kirjallisen ajoluvan saaneet kuljettajat voiJukka Heinonen. vat käyttää koneita.

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.