TRUKKI- TURVALLISUUS aina voi parantaa

Trukkeihin liittyviä työtapaturmia on vuosittain noin 800. Mitkä ovat tapaturmista yleisimmät, ja kuinka juuri niiden määrää voitaisiin helpoiten alentaa? Voiko koulutusta tehostaa? Lisäselvitystä antaa kaksi kokenutta alan asiantuntijaa.

Vakavimpia trukkitapaturmia ovat tyypillisesti esineisiin törmääminen sekä niiden väliin jääminen, laiturilta putoaminen, trukin kaatuminen ja väärinkäytöstä johtuvat tapaturmat. Myös kolarit muiden työyhteisön jäsenten kanssa ovat merkittävä onnettomuusryhmä. Tyypillisin onnettomuuden uhri on 20–25-vuotias avustavaa työtä tekevä henkilö.

Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntijohtaja Jukka Heinonen ja työturvallisuusvastaava Kari Jäppinen kertovat, mihin asioihin tulee panostaa onnettomuuksien ja tapaturmien vähentämiseksi:

– Tapaturmien määrää voitaisiin helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella, jolla pyritään lisäämään henkilöstön ymmärrystä trukin oikeasta käytöstä sekä riskitekijöistä. Lisäksi olemme tuoneet markkinoille uuden laitteiston, joka havaitsee trukit ja jalankulkijat varoittaen törmäysvaarasta risteyskohdissa. Käytettävissä on myös kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla kerätään tietoa mm. trukkien törmäyksistä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Kerätyn tiedon avulla kyetään ohjaamaan kuljettajien toimintaa sekä tarvittaessa muuttamaan työprosesseja turvallisemmiksi.

– Aktiivikäytössä olevan kaluston keskiikä Suomessa on 6–8 vuotta, joten käyttöturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä syistä kaluston uusimiseen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että kalusto huolletaan asianmukaisesti, olipa se vanhaa tai uutta, jotta voidaan varmistua työturvallisuusvaatimusten täyttymisestä, he täydentävät.

Turvallisuuskartoitus auttaa kehittämään

Suoritetut varastojen turvallisuuskartoitukset johtavat yleensä seuraaviin ehdotuksiin turvallisuuden kehittämiseksi:

– Tyypillisiä kehitysehdotuksia ovat konemallien muutokset ja kaluston harmonisointi, jolla varmistetaan koneiden todellinen soveltuvuus varastoon. Oikean kapasiteetin varmistaminen on tärkeää koneiden ja lisälaitteiden yhdistelmän nostokyvyn kannalta.

– Valitettavan usein kartoituksissa havaitaan yhdistelmän nostokyvyn olevan riittämätön käsiteltävän taakan painoon ja kokoon verrattuna. Lisäksi koneista saattaa puuttua jopa kokonaan yhdistelmän nostokyvystä kertova kyltti. 

Trukkitapaturmien määrää voidaan

Trukkitapaturmien määrää voidaan helpoiten alentaa trukinkuljettajien ja muiden työntekijöiden koulutuksella.

– Rakennepuolella löytyy usein huomautettavaa hyllyjen vaurioiden korjaamisesta, kohteina siis mm. vaakapalkit, pylväät ja etupylväiden suojat. Myös vaurioituneiden tai puuttuvien hyllyjen kantavuustaulukot ovat herättäneet keskustelua. Varaston layout-suunnittelu ja mahdolliset olemassa olevien hyllyjen muutostyöt kannattaa aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Kari Jäppinen

Kari Jäppinen opastamassa.

Jukka Heinonen

Jukka Heinonen.

Saavutettu taso on säilytettävä…

Kuljettajien osaamistaso on varmistettava säännöllisesti:

– Kuljettajan perusosaaminen on varmistettava konekohtaisella käyttöopastuksella. Sen lisäksi on varmistettava kuljettajan ymmärrys työympäristön vaatimuksista sekä riskeistä, jonka jälkeen tulee myös varmistaa kuljettajan käytännön ajotaito ajokokeella. Jatkokoulutus kuljettajille on hyvä tehdä vuosittain, jotta varmistetaan ammattitaidon säilyminen ja viimeisimpien määräysten ja asetusten tietämys.

Tärkein perusta on kuitenkin kuljettajakohtainen asenne trukilla työn tekemiseen. Yritysten tulee miettiä ja luoda yrityskohtainen käytäntö lupien myöntämiseen ja mahdolliseen menettämiseen. Trukki on lainsäädännön mukaan vaarallinen työlaite, jonka ajamiseen edellytetään vähintään 18 vuoden ikää.

…ja edelleen parannettava

Jatkuva kehittäminen ohjaa oikeaan suuntaan:

– ”Läheltä piti”-tilanteita voidaan vähentää valitsemalla tehtävään parhaiten soveltuvat kone ja lisälaite. Tärkeää on myös erottaa varastossa tai tuotantolaitoksessa henkilökulkuväylät sekä trukkiliikennereitit. Risteyskohdissa voidaan hyödyntää apuna automatisoitua havainnointijärjestelmää varoittamassa risteävästä liikenteestä.

– Myös koneiden törmäyksiä raportoivien järjestelmien tuottaman tiedon avulla voidaan parantaa liikennejärjestelyitä sekä kohdentaa koulutusta tarvittaviin osa-alueisiin. Lisäksi on olemassa ratkaisuja varmistamaan, että vain työnantajan kirjallisen ajoluvan saaneet kuljettajat voiJukka Heinonen. vat käyttää koneita.

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.