23.9.2021 - Alan Uutiset

Koronapandemian alkaessa ekonomistit ympäri maailman ennustivat kaikkien aikojen konkurssiaaltoa. Valtioiden nopeasti liikkeelle polkaisemat tukitoimet, lainojen lyhennysvapaat ja verottajan myöntämät lykkäykset ovat toistaiseksi suojanneet yrityksiä konkursseilta. Määräaikaiset lainsäädännön muutokset ja valtioiden tukitoimet ovat kuitenkin päättyneet kesällä 2021 tai päättyvät viimeistään kuluvan syksyn aikana.

23.9.2021 - Alan Uutiset

Euroopan toiseksi suurin alihankintateollisuuden ja Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma Alihankinta ja AlihankintaHEAT 2021 käynnistyi Tampereella. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 21.–23. syyskuuta järjestettävillä messuilla on yli 900 näytteilleasettajaa 16 maasta.

23.9.2021 - Alan Uutiset

Vain kolmasosa ammattitaudiksi todetun syövän hoitoon liittyvistä terveydenhuollon kuluista päätyy korvausvelvollisten vakuutusyhtiöiden maksettavaksi. Entistä tehokkaampien, mutta kalliiden hoitomuotojen yleistyessä tämä voi tarkoittaa miljoonien eurojen ylimääräisiä kuluja julkiselle terveyspalvelujärjestelmälle.

22.9.2021 - Turvallisuus ja ympäristö

Typpihapolle on määritetty EU:ssa yhdenmukainen, sitova luokitus- ja merkintävaatimus. Muutos voi vaikuttaa tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuteen. Muutosta sovelletaan 1.3.2022 alkaen.

21.9.2021 - Alan Uutiset

Valmet toimittaa automaatiojärjestelmän ja kiintoainemittauksia Tampereen seudun uudelle keskusjätevedenpuhdistamolle, joka on rakenteilla Tampereen Sulkavuoreen. Nykyaikaisilla jätevedenkäsittelyratkaisuilla laitos pystyy tasapainottamaan lietettä, käsittelemään jätevettä tehokkaammin sekä täyttämään ympäristökriteerit myös tulevaisuudessa.

21.9.2021 - Turvallisuus ja ympäristö

Tulevaisuuden työntekijä työskentelee sujuvasti ihminen-teknologia-tiimeissä ja on hyvinvoiva, visioi VTT.

16.9.2021 - Alan Uutiset

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen Fingrid Oyj:n kanssa koskien Pyhäjoella sijaitsevan Valkeuden 400/110 kV sähköaseman toteuttamisesta. Sähköasema tukee tuulivoimatuotannon kasvua ja mahdollistaa yli 600 MW tuulivoimatuotannon liittämisen kantaverkkoon. Caverion toteuttaa sähköaseman pääurakan KVR-urakkana (kokonaisvastuu-urakka).

15.9.2021 - Alan Uutiset

Talouden käänne näkyy selvästi nyt myös teknisessä kaupassa, kiittää Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto blogikirjoituksessaan.

15.9.2021 - Turvallisuus ja ympäristö

Autoilun aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen tukee nykykehityksen jatkuessa suhteellisen hyvin Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista, ilmenee tänään julkaistusta Etla Muistiosta.

14.9.2021 - Turvallisuus ja ympäristö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uuden oppaan vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. Oppaassa on ohjeita kemikaalien varastointi- ja käsittelypaikkojen sijoittamisesta laitoksessa, laitteiden ja säiliöiden rakenteesta, kunnossapidosta sekä turvallisuusjärjestelyistä.