1.12.2021 - Alan Uutiset

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

30.11.2021 - Turvallisuus ja ympäristö

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

30.11.2021 - Laite- ja korjaustekniikat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

30.11.2021 - Alan Uutiset

Suomussalmen kunnan vesilaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä. Suomussalmi on solminut Digitan kanssa kymmenen vuoden sopimuksen vesihuollon digitalisoinnista Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvan IoT-verkon avulla.

29.11.2021 - Alan Uutiset

Kansainväliset sähköalan standardointijärjestöt työstävät uusiutuvalla energialla valmistetun sähkön tuottamista, verkkoon liittämistä ja jakelua koskevia standardeja.

29.11.2021 - Alan Uutiset

Kaivosteollisuus ry valitsi 25.11 uuden hallituksen, jonka puheenjohtajaksi valittiin Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Jani Lösönen. Hallitukseen nimettiin kaiken kaikkiaan viisi uutta jäsentä. Lisäksi jäsenmäärä kasvoi yhdellä.

23.11.2021 - Alan Uutiset

Palveluyhtiö Baronan teettämän tutkimuksen mukaan englannin kielellä voi työskennellä 78 prosentissa teollisuusalan yrityksistä, toiseksi eniten heti informaatio- ja viestintäalan jälkeen. Teollisuusalalla 47 prosentissa yrityksistä työskentelee jo nyt kansainvälistä työvoimaa, kolmanneksi eniten kaikista aloista.

23.11.2021 - Alan Uutiset

Fotoniikkaa ja muita teknologioita hyödyntävät uudet menetelmät ovat keskeisessä roolissa metsien käytön kehittämisessä sekä teollisuuden prosessien, uusien tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa kestävästi. Uutta liiketoimintaa innovaatioista tavoitteleva kansainvälinen asiantuntijajoukko perehtyy parhaillaan fotoniikan hyödyntämisen mahdollisuuksiin Joensuussa järjestettävässä Forest&Photonics-tapahtumassa.

19.11.2021 - Alan Uutiset

Vuodesta 2026 alkaen SSAB toimittaa fossiilivapaata terästä Lindabille käytettäväksi ilmanvaihto- ja rakennusjärjestelmissä.

19.11.2021 - Laite- ja korjaustekniikat

Suomalaisen polttokennostoteknologiaa kehittävän Elcogen Oy:n ja polttokennojärjestelmiä kaupallistavan Convion Oy:n yhteistyön tuloksena kehitetty C60-polttokennojärjestelmä on onnistuneesti otettu käyttöön osana LEMENE Energy Community -projektia ja voidaan nyt tuoda markkinoille.