23.1.2020 - Alan Uutiset

Joka vuosi 23.1. on pohjoismainen Sähkön päivä, joka muistuttaa, kuinka suuri merkitys sähköllä on hyvinvoinnillemme. Yhteiskunnan sähköistyminen on myös mahdollisuus ilmaston lämpenemisen hidastamiseen.

20.1.2020 - Laite- ja korjaustekniikat

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa.Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

20.1.2020 - Alan Uutiset

Kaukolämmön tuotannossa on pystytty tuntuviin päästövähennyksiin ilman, että kuluttajien kustannukset olisivat nousseet samassa suhteessa, ilmenee Energiateollisuus ry:n julkaisemista kaukolämmön vuositilastoista. Vuoden 2019 aikana ilmastopäästöt vähenivät 12 prosenttia.

17.1.2020 - Alan Uutiset

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 16.1 hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen. Hankkeella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Kolmevuotinen hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.

17.1.2020 - Alan Uutiset

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2018 oli noin kolme miljoonaa tonnia, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista luvuista. Kasvua edellisvuoteen oli lähes 230 000 tonnia, mikä merkitsee noin kahdeksan prosentin lisäystä kokonaismäärään. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätemäärä vastasi noin 550 kiloa asukasta kohden laskettuna.

17.1.2020 - Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Osana maailmanlaajuisen jakelu- ja logistiikkaverkostonsa kehittämishanketta Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa ja aloittaa tähän liittyvät yhteistyöneuvottelut Euroopassa.

17.1.2020 - Laite- ja korjaustekniikat

Naantalin voimalaitoksen monipolttoaineyksikköön rakennettu savukaasulauhdutin on otettu käyttöön. Lauhdutin tehostaa merkittävästi energiantuotantoa Naantalin voimalaitoksella ja lisää kaukolämmön tuotantotehoa 30 prosenttia eli 60 megawattia (MW) monipolttoaineyksikössä lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta. Savukaasulauhduttimella tuotettu lämpö korvaa pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä, ja vastaa vuositasolla noin 600 kerrostalon kuluttaman lämmön määrää.

16.1.2020 - Turvallisuus ja ympäristö

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola korosti kuljetusten turvallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä toimialalle järjestetyssä Skal ry:n Reilu kuljetus 2020 -seminaarissa.

15.1.2020 - Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

15.1.2020 - Alan Uutiset

Tekniikan tohtori Anssi Laukkanen nimitettiin VTT:n ensimmäiseksi laskennallisen materiaalitieteen ja -informatiikan tutkimusprofessoriksi.