21.9.2023 - Kumppaniartikkeli

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 - Alan Uutiset

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

21.9.2023 - Alan Uutiset

Suunnitelmissa on jättää perimättä kantaverkkomaksuja kuudelta kuukaudelta vuonna 2024, ja alentaa näin asiakkaidensa kantaverkkomaksuja noin 250 miljoonalla eurolla.   

21.9.2023 - Alan Uutiset

Elronin Flirt-junien telihuolto jatkuu Suomessa raidekaluston kunnossapitoyhtiön VR FleetCaren voitettua kansainvälisen tarjouskilpailun. 

21.9.2023 - Alan Uutiset

Suomalaiset vientiyritykset jatkavat vauhdilla toimitusketjujensa hajauttamista ja kasvattavat varastoja reaktiona maailmankaupan epävarmuuksiin. Vain harva yritys on palauttanut toimintoja Suomeen tai lähialueelle, EK:n Vientibarometri osoittaa.

21.9.2023 - Kumppaniartikkeli

Osaaminen ja oikea mitoitus ratkaisevat. "Toimintatapamme voi tuottaa huomattavia kustannussäästöjä," SataSafety Oy:n toimitusjohtaja Tapio Grundström sanoo.

20.9.2023 - Alan Uutiset

Tehdas käynnistettiin 20.9 ja toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Tehtaan selluntuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia.

20.9.2023 - Alan Uutiset

“Stora Ensolla on erinomainen tarkoitus, arvot ja historia sekä vahva perusta, monia kasvumahdollisuuksia ja vankkaa osaamista. Näiden päälle on hyvä rakentaa tulevaisuutta”, Sohlström toteaa.

7.9.2023 - Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

7.9.2023 - Alan Uutiset

Fortum ottaa vastuun yli 120 vesivoimalaitoksensa ja noin 230 padon paikallisesta käytöstä ja kunnossapidosta ja lopettaa palveluiden ulkoistuksen kesäkuusta 2024 alkaen.