23.3.2018 - Alan Uutiset

Fujitsu on avanut Brysselissä lohkoketjuihin erikoistuneen innovaatiokeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lohkoketjut muuttavat sekä kuluttajien että yritysten toimintamalleja, sillä niiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen mullistuvat.

22.3.2018 - Alan Uutiset

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettiin tiistaista torstaihin kone- ja laitemessut Konepaja 2018 ja kansainvälinen hitsausalan tapahtuma Nordic Welding Expo 2018. Tapahtuma kokosi yhteen 268 yritystä ja 6 554 kävijää.

22.3.2018 - Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Siinä missä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään, ovat Suomessa vastaavat markkinat vasta lämpenemässä. 3D-tulostaminen kiinnosti messukävijöitä myös Tampereen Konemessut -tilaisuudessa.

22.3.2018 - Turvallisuus ja ympäristö

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministeriön raportti.

22.3.2018 - Kunnonvalvonta ja käyttövarmuus

Caverion ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä investointiluontoisten projektien toteutuksesta.

22.3.2018 - Turvallisuus ja ympäristö

Euroopan kaupungit polttavat katuvaloihin noin kolme miljardia euroa joka vuosi. Käynnissä oleva 'älyvalojen vallankumous' säästää jäsenmaiden sähkölaskuissa jopa 2,1 miljardia euroa vuodessa.

22.3.2018 - Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Digitalisoitu kunnossapito asettaa organisaatiolle ja osaamiselle uusia vaatimuksia, Johnny Stieger, SKF:n Global Manufacturing Reliability -vastuuhenkilö sanoo.

19.3.2018 - Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Cargoteciin kuuluva Kalmar on allekirjoittanut Kalmar Care -huoltopalvelusopimuksen Stevecon tytäryhtiön Suomen Satamatekniikan kanssa.

19.3.2018 - Tutkimus ja koulutus

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

19.3.2018 - Tuotantotehokkuuden kehittäminen

Teollisuuden toimintaa on kyettävä kehittämään jatkuvasti, jotta asiakasta voidaan palvella entistä paremmin. Eforalla kehitetyt digitaaliset työkalut tukevat käytännön tekemistä, keventävät rutiineja ja raivaavat kunnossapitohenkilöstölle aikaa lisäarvon tuottamiseen.