Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

elco

– Liikevaihdon viisinkertaistaminen on iso tavoite, mutta toisaalta olemme tehneet sen jo pienemmässä mittakaavassa. Viisinkertaistimme liikevaihtomme neljässä vuodessa tekemällä kolme yrityskauppaa. Nyt strategiassamme on 5-10 yrityskauppaa tulevan viiden vuoden aikana, jotka myös kiihdyttävät orgaanista kasvuamme, kertoo Elcoline Group toimitusjohtaja Veli-Matti Ampiala.

Kasvustrategia vaatii merkittäviä investointeja. Tästä syystä Elcoline tarvitsee uutta pääomaa ja kumppanuuksia. Elcoline ei tavoittele niin sanottua hiljaista rahaa, vaan fiksua rahaa, jonka mukana yritykseen tulee rahan lisäksi osaamista.

– Rahoituksen myötä saatu pääoma tullaan investoimaan. Esimerkiksi digitaalisuus on yksi kantava teema, johon haluamme lisää osaamista. Tulemme tekemään digistrategian, johon aikataulutetaan kaikki kehityshankkeet tulevan viiden vuoden ajalle. Haluamme olla digitaalisuudessakin alamme ykkönen, Ampiala kommentoi.

Taistelu ilmastonmuutosta ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjä vastaan

Teollisuus tuottaa yli viidenneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä. Elcoline tuottaa teknisiä kunnossapitopalveluitaan käytännössä kaikille eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttaville teollisuuslaitoksille Suomessa ja omaa laajan alue- ja teknologiatuntemuksen näihin laitoksiin. Elcoline strategian mukaisena tavoitteena on kantaa oma vastuunsa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, kasvattaa asiantuntemustaan ja luoda yhdessä sidosryhmien kanssa konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

–  Asennamme ja huollamme jo nyt teollisuuslaitoksiin liittyvää hiilidioksidipäästöjä alentavaa teknologiaa, kuten sähkö- ja pussisuodatinjärjestelmiä, sekä urea- ja ammoniakkijärjestelmiä. Arvioimme parhaillaan mahdollisuuksia kehittää ja valmistaa omaa SNCR-teknologiaa, jolla hiilidioksidipäästöjä saadaan pienennettyä esimerkiksi voimalaitoksissa. Lisäksi pyrimme ISO 14001 sertifioidun ympäristöjärjestelmämme mukaisesti minimoimaan hiilijalanjälkemme esivalmisteiden tuotannossa, työmailla, huoltokohteissa sekä logistisissa ratkaisuissa, kertoo Elcolinen perustaja ja hallituksen jäsen Jouko Juvonen.

– Haluamme kehittää osaamistamme ja luoda keskustelua asiakkaidemme, uudenlaisen teknologian toimittajien ja esimerkiksi yliopistojen välillä, jotta uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja ilmaston muutoksen ehkäisemiseksi löydettäisiin, täydentää Elcoline Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen.

Yrityskulttuurien integraatiossa on onnistuttava

Yksi osa Elcolinen visiota on olla työpaikka, jolla on tyytyväisimmät ja sitoutuneimmat työntekijät. Elcoline haluaa kannustaa työntekijöitään kouluttautumaan ja tukea heitä siirtymisessä urapolulla ja osaamisessa uusille tasoille.

– Uuteen strategiaamme kuuluu Elcoline Academyn lanseeraus, joka tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuksia urakehitykseen. Tarkoituksena on ottaa asiakkaamme mukaan tähän projektiin, koska heillä on paras kokemus siitä, millaista osaamista ja kumppanuutta he tarvitsevat ja haluavat, Räisänen kommentoi.

Kasvuun liittyy yrityskauppojen myötä myös erilaisten yrityskulttuurien integraatiot.

– Työskentelykulttuurien yhteensovittaminen on asia, jossa pitää onnistua ja se on myös tyypillisesti asia, jossa epäonnistutaan, jos jossain kohtaa epäonnistutaan. Yrityksen työskentelykulttuurien integraatio tehdään aina yhdessä ja se vaatii heittäytymistä ja joustavuutta kaikilta osapuolilta. Tavoitteenamme on tulevan viiden vuoden aikana luoda 300 uutta työpaikkaa. Haluamme riveihimme ihmisiä, joilla on tahtotila kehittyä ja haastaa itseään, Ampiala kuvailee.

Elcoline Groupille myönnettiin marraskuussa Kasvuryhmän arvostettu Kultainen Kuokka -palkinto. Puolivuosittain jaettava palkinto myönnetään positiivisesti joukosta erottuvalle Kasvuryhmän jäsenelle, jolla on rohkeus luvata törkeästi.

– Vuonna 2015 loimme rohkeat tavoitteet seuraavalle viidelle vuodelle ja kerroimme ne ääneen varmistaaksemme oman sitoutumisemme. Vastoinkäymisistä huolimatta saavutimme ne tavoitteet ennätysajassa ja haluamme myös nyt tuoda strategiamme julki. Tahdomme näyttää tuleville tekijöille suunnan ja esimerkin, että yhdessä, erinomaista yhteistyötä tekemällä melkein mikä tahansa on mahdollista, Räisänen julistaa.

elcoline

 

Mittavassa tulistimenuusintaprojektissa ennakkosuunnittelulla iso rooli

Elcoline Group toimii yhteistyössä kansainvälisen teollisuuskonserni Sumitomo SHI FW:n kanssa, joka yhtenä liiketoimintonaan valmistaa ja asentaa voimalaitoksia ja niiden osia, kuten tulistimia, eli höyrykattilakomponentteja. Elcoline on tehnyt jo kymmenen vuoden ajan Sumitomo SHI FW Energia Oy:n projekteissa paineenalaisten putkistojen hitsausta ja sähköautomaatioasennuksia. Yksi viimeisimmästä kunnossapitoprojekteista on Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoksen tulistimen uusinta. Kyseessä on mittava projekti, johon sisältyy suunnittelu, tulistimen valmistus ja asennus, dokumentointi ja koekäytöt.

Tulistimen uusinta parantaa Salmisaaren voimalaitoksen käytettävyyttä ja toimintavarmuutta. Kun laitos on hyvässä kunnossa, ei alasajoja tarvitse tehdä suunnittelemattomasti kesken toimintakauden. Projekti on voimalaitokselle merkittävä, ja sen suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2017. Pelkästään tulistimen valmistus vaati yhteensä 20 000 työtuntia.

– Kun kyseessä on näin mittava projekti, on suunnitelmallisuus, ennakointi ja esimerkiksi materiaalihankintojen tekeminen ajoissa tärkeää. Tulistin valmistettiin Puolassa, tytäryhtiömme konepajalla. Toukokuun lopulla se toimitettiin osissa Suomeen ja voimalaitoksen pihalla oli yhteensä 20 rekkakuormallista tulistimen osia. Kunnossapitoseisokki vanhan tulistimen purun ja uuden asentamisen ajaksi tapahtuu kesällä 2018, kertoo kesäkuussa tavoitettu Sumitomo SHI FW Energia Oy:n resurssikoordinaattori Pasi Nykänen.

Ammattitaitoinen työryhmä osaa vastata kunnossapitoprojektin haasteisiin

Merkittävään kunnossapitoprojektiin liittyy myös omat haasteensa. Jo pelkät sääolosuhteet voivat viivästyttää projektia, sillä kova tuuli voi estää painavien, kymmentuhatkiloisten osien nostamisen. Myös vanhaa höyrykattilaa purettaessa voi vastaan tulla yllätyksiä.

– Esimerkiksi hitsaajille on luvassa haasteita, sillä tulistinputken hitsaukset joudutaan toteuttamaan osittain peilien kautta hitsaten, koska kohteeseen ei ole suoraa näköyhteyttä. Projektin suunnittelussa on otettu huomioon, että kaikki ei välttämättä mene suunnitelman mukaan, Nykänen naurahtaa.

Avainasemassa projektin onnistumisen kannalta on työryhmä. Jos ja kun suunnitelmanmuutoksia tulee, joutuvat työntekijät vastaamaan haasteisin ammattitaidolla, jotta aikataulussa pysytään mahdollisimman tarkasti.

– Saimme projektiin kasaan hyvän työryhmän, vaikka resurssien saaminen kesäaikaan ei ole aina itsestään selvää. Projektissa on mukana 28 hitsaajaa ja asentajaa, sekä työnjohto. Tällainen projekti asettaa työporukalle kovat vaatimukset, sillä olosuhteet ovat haastavat ja nosto- ja purkutöissä työturvallisuudesta on huolehdittava äärimmäisen hyvin, Nykänen kiteyttää.

Paineenalaisten putkistojen hitsausta Sumitomo SHI FW Energia Oy:lle toteutti aiemmin Hemax Welding, jonka kanssa Elcoline fuusioitui Elcoline Pipingiksi keväällä 2018.

////

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.