1 2 3 4 5 6 7 ... 32 »

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Uusi katalyytti vauhdittaa puhtaan vetypolttoaineen valmistusta

Tutkijat ovat kehittäneet lupaavan materiaaliyhdistelmän grafeenista, hiilinanoputkista ja epäpuhtausatomeista.

17.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto sai laatuleimat tekniikan koulutusohjelmille

Vaasan yliopisto kertoo saaneensa saanut kansainväliset laatuleimat seitsemälle tekniikan koulutusohjelmalleen. 

11.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Turun yliopisto saa lahjoitusvaroin akkuteknologian professuurin

Sandvik sekä Salon kaupunki yhdessä alueen 13 organisaation kanssa lahjoittavat kaksi tekniikan professuuria Turun yliopistolle. Lahjoitusprofessuurit on suunnattu kone- ja materiaalitekniikkaan, joissa yliopisto aloittaa tänä vuonna uudet diplomi-insinöörikoulutukset. 

Maailman johtavaa sähkövoimatekniikan koulutusta Vaasassa

Vuonna 2016 vaasalaisyritykset VEO ja Arcteq toivat markkinoille laitteiston, jonka avulla voidaan parhaimmillaan säästää tilallisesti 86 prosenttia ja testausajassa noin 50 prosenttia. Tuote on nyt tuotu tutkimuskeskus Technobothniaan, osaksi Vaasan Ammattikorkeakoulu VAMKin sähkövoimatekniikan koulutusohjelmaa.

Hiilidioksidia kemianteollisuuden raaka-aineeksi

VTT yrityskumppaneineen käynnisti kaksivuotisen projektin, jossa kehitetään prosessikonseptia hiilidioksidin talteenotolle ja hyötykäytölle. Tavoitteena on hyödyntää bioenergian tuotannossa syntynyt hiilidioksidi erikoiskemikaalien raaka-aineena. Koska tiettyjen lopputuotteiden elinkaari on pitkä, voidaan konseptilla päästä parhaimmillaan negatiivisiin päästöihin eli tuotteet toimisivat hiilinieluina.

25.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Sementtituotannon prosesseihin kehitetty merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähennys

Oulun yliopiston teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä sementinvalmistuksessa tutkivassa CECIRE-tutkimushankkeessa (Cement From and For Circular Economy) on kehitetty teollisuuden epäorgaanisista jätteistä ja sivuvirroista valmistettavaa ekosementtiä (niin kutsuttua kalsiumsulfoaluminaatti-sementtiä).