1 2 3 4 5 6 7 ... 17 »

18.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Suomalaista LigniOx-teknologiaa kehitetään yritysyhteistyönä betoninnotkistinmarkkinoille

VTT:n kehittämän LigniOx-teknologian avulla sellutehtaiden ja muiden biojalostamoiden sivuvirtana syntyvästä ligniinistä voidaan valmistaa betoninnotkistimia, jotka pystyvät kilpailemaan nykyisten kaupallisten tuotteiden kanssa. Suomalaiset yritykset ANDRITZ Oy, Metsä Fibre ja St1 ovat kehitystyössä avainasemassa VTT:n ohella.

14.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuuden uusi todennäköinen ammatti on toimia 100:n robotin esimiehenä - pysyykö johtaminen perässä?

Tulevaisuuden uusi todennäköinen ammatti on toimia 100:n robotin esimiehenä, mutta pysyykö johtaminen perässä?  Juuri valmistuneessa väitöskirjassa digitaalisesta murroksesta Riitta Bekkhus (FM) tarkastelee liiketoiminnan digitaalista murrosta sekä sitä, kuinka tämä ilmiö luo uudenlaisia hybridiyrityksiä uusine työntekijärooleineen, työtehtävineen ja oppimisympäristöineen. 

14.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n kitkatutkija Kenneth Holmbergille alan korkein kansainvälinen palkinto

Tribology Trust palkitsee VTT:n professori Kenneth Holmbergin alan arvostetuimmalla Tribology Gold Medal Award -palkinnolla materiaali- ja kitkatutkimuksen pitkäaikaisista ja huomattavista saavutuksista. Holmbergin tutkimuksen vaikutukset näkyvät koneiden energiankäytön pienenemisenä, jolla vaikutetaan ilmastonmuutokseen. Holmberg on ensimmäinen suomalainen palkittava.

13.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen teknillinen yliopisto perustaa uuden kiertotalouden opintokokonaisuuden

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) käynnistää opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia kiertotalouden asiantuntijoita. Poikkitieteellisen kokonaisuuden opintoja voi suorittaa jo vuoden 2018 aikana. Hanketta on rahoittanut Sitra 100 000 eurolla.

4.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Perinteisesti ymmärrettyä muutosvastarintaa ei ole työelämässä olemassa

Nykyisessä työelämässä suhtautuminen sekä muutokseen että sitä edistävään johtoon on tarinallista ja jatkuvasti liikkuvaa, selviää Eeva Kiiskisen tuotantotalouden alan väitöstutkimuksessa.

4.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Aurora-älytiellä alkavat ensimmäiset koeajot

Liikenneviraston  Valtatiellä 21 sijaitseva Aurora-älytie avattiin testaajille ympäri maailmaa marraskuussa ja ensimmäiset koeajot alkavat tammikuussa.

1.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Alibaba Cloud ja Eficode perustivat Big Data innovaatiokeskuksen Helsinkiin

Kiinalaisen Alibaban pilvipalveluyksikkö ja suomalainen ohjemistotalo Eficode ovat avanneet Big Dataan keskittyvän innovaatiokeskuksen Helsinkiin. Tarjolla on tutkimus- ja kehitysresursseja ja työtilaa alueen hyödyntäjäyrityksille. Innovaatiokeskus tukee pohjoismaisten ja kiinalaisten yritysten, tutkijoiden ja koulutuslaitosten välistä yhteistyötä.