1 2 3 4 5 6 7 ... 25 »

27.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Delete mukana rakennusteollisuuden mineraalivillajätettä hyödyntävässä EU:n kiertotaloushankkeessa

WOOL2LOOP on Euroopan ensimmäinen EU-innovaatiohanke, joka keskittyy puhtaasti rakennusteollisuuden mineraalivillajätteen hyötykäyttöön. Lisäksi hanke on ensimmäinen maailmassa mineraalivillajätettä geopolymeerien raaka-aineena hyödyntävä kaupallistamishanke. Kiertotaloushanke WOOL2LOOP on saanut merkittävän rahoituksen EU:n Horizon 2020 (Horisontti 2020) -rahoitusohjelmasta. Kolmevuotinen hanke käynnistyy 1.6.2019.

24.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto ryhtyy kehittämään Digitalisaatio-Akatemiaa

Vaasan seudun energiaklusterin digiosaajapulaa ratkaisemaan perustettu Digitalisaatio-Akatemia saa vauhtia työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vaasan yliopiston monitieteinen InnoLab-tutkimusalusta on saanut ministeriöltä avustusta toimintamallin kehittämiseen, vakiinnuttamiseen, konseptointiin ja laajentamiseen.

24.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Energy Hackathon 2019 tuotti uusia ideoita energian visualisointiin ja pelillistämiseen

Turussa järjestettiin 17.–18.5. energiamurroksen visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt hackathon. Hackathonin voitti Punnu Games -yritystiimi lisättyä todellisuutta, vastuullista energiankulutusta ja joukkoistettua kaupunkisuunnittelua yhdistelevällä ideallaan.

21.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Hitsauskoordinaattorin tehtävät ja vastuut on uudistettu

Hitsauksen arviointi ja todentaminen vaatii pätevää henkilöstöä suorittamaan hitsauksen koordinointia, jotta voidaan luottaa hitsin laatuun ja varmistaa luotettava toiminta käytössä. Uudistettu kansainvälinen standardi määrittelee hitsauksen koordinointiin liittyvät tehtävät ja vastuut, jotka valmistajan tulee määrittää.

20.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilä vahvistaa uusiutuvan energian osaamistaan LUT-yhteistyöllä

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ovat allekirjoittaneet tutkimussopimuksen strategisesta energiajärjestelmien mallintamisesta, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä. Sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa.

20.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Kansainvälinen SI-mittayksikköjärjestelmä uudistuu tänään – mittaukset entistä tarkempia ympäri maailman

SI-mittayksikköjärjestelmän uudistus astuu voimaan maailmanlaajuisesti tänään, Maailman metrologiapäivänä 20. toukokuuta. Tästedes kaikki SI-järjestelmän seitsemän perusyksikön suureet määritellään luonnonvakioiden avulla. VTT MIKES toimii Suomen kansallisena metrologialaitoksena ja vastaa SI-järjestelmän toteutuksesta Suomessa.

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.