https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 44 »

15.1.2021 | Tutkimus ja koulutus

Kaupunkien ilmansaasteiden hallintaa parannetaan EU-rahoituksen tuella

Apulaisprofessori (tenure track) Matti Rissanen Tampereen yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän Consolidator Grant -apurahan. Rahoitus myönnettiin antropogeenisten eli ihmisen toiminnan aikaansaamien hiilivetyjen autokatalyyttisen hapettumisen tutkimiseen.

13.1.2021 | Tutkimus ja koulutus

EU:lta merkittävä rahoitus Vaasan yliopistolle vähähiilisen merenkulun tutkimukseen

Vaasan yliopiston johtama konsortio on saamassa merkittävän rahoituksen EU:n Horisontti2020 -ohjelmasta tutkimushankkeeseen, jolla edistetään vähähiilistä merenkulkua yhdistämällä useita energiatekniikoita ja innovatiivista laivasuunnittelua. CHEK – deCarbonizing sHipping by Enabling Key technology symbiosis on real vessels concept designs -hankkeessa mukana ovat Vaasan yliopiston lisäksi World Maritime University, Wärtsilä, Cargill, MSC Cruises, Lloyds Register, Silverstream Technologies, Hasytec, Deltamarin, Climeon ja BAR Technologies.

Taitotalo jatkaa AEL:n ja Amiedun perinteitä

Päivitä tietotaitosi meillä Taitotalossa ja kuulut jatkossakin osaajien eliittiin. Heihin, jotka tuntevat alan uusimmat välineet ja tekniset mahdollisuudet.

18.12.2020 | Tutkimus ja koulutus

LUT: Täysperävaunuyhdistelmän viejänä vety?

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 noin 11,7 miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. LUT-yliopiston nuorempi tutkija Oskari Lähdeaho tutkii eritoten raskaan tieliikenteen päästöjä Suomessa löytääkseen keinoja niiden karsimiseen.

11.12.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT ja Aalto-yliopisto: Tieto värjäysmenetelmistä edistää tekstiilien kiertotaloutta

Tekstiilien erilliskeräys tulee EU:ssa pakolliseksi vuodesta 2025 alkaen ja Suomi pyrkii tässä edelläkävijäksi. Tekstiilijätteen vieminen kaatopaikoille on jo kielletty, ja tekstiileille täytyy polttamisen sijaan löytää uusia käyttökohteita. Värjäysmenetelmät ja värinpoisto vaikuttavat tekstiilien jatkokäyttöön, selviää VTT:n ja Aalto-yliopiston tutkimuksesta.

7.12.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vauriosietoisuuden määrittäminen parantaa komponentin käyttöiän ennustettavuutta

Termisesti ruiskutettu keraamipinnoite on kompleksinen systeemi, jonka vaurioituminen riippuu useasta tekijästä niin materiaalin ominaisuuksissa kuin prosessointiolosuhteissakin. Jotta pinnoitteen elinikää voidaan pidentää, on otettava huomioon sovelluksen vaatimukset ja valmistuksen mahdollisuudet. Jarkko Kiilakoski kehitti väitöstyössään menetelmiä termisesti ruiskutetun keraamipinnoitteen vauriosietoisuuden määrittämiseksi ja kehittämiseksi.

3.12.2020 | Tutkimus ja koulutus

Sähköinen reaktori vähentäisi kemianteollisuuden päästöjä

Suomen ja EU:n kiristyvät ilmastotavoitteet pakottavat vähentämään teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Sähkön käytön lisääminen teollisuudessa on nouseva trendi fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa. VTT:llä kehitetään sähkölämmitteistä reaktoritekniikkaa, joka voisi vähentää kemianteollisuuden päästöjä merkittävästi.