« 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 »

19.2.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuuden akut antavat Suomelle virtaa ja bisnesmahdollisuuksia

Mobiili yhteiskunta liikkuu akkujen varassa. Akut antavat käyttövoiman sähköautoille, tasaavat uusiutuvan energian tuotannon ja käytön jaksottaisuuden eroja sekä tuovat työhön ja vapaa-aikaan langatonta käyttömukavuutta. 

Kustannus- ja energiatehokas peruskorjaus saavutetaan lämpöpumppu- ja talotekniikkaratkaisuilla

Tuomo Niemelän 2.2.2018 julkaistun väitöstutkimuksen mukaan olemassa olevan rakennuskannan ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi pienentää, kun peruskorjausinvestoinnit keskitetään lämpöpumppujärjestelmiin ja rakennusten taloteknisiin järjestelmiin sen sijaan, että investoitaisiin rakennusten ulkovaippojen massiivisiin peruskorjauksiin.

15.1.2018 | Tutkimus ja koulutus

Materiaalitutkimus ottaa digiloikan

Uusien materiaalien suunnittelu nopeutuu huimaa vauhtia. Kun perinteisesti materiaaleja on kehitetty laboratoriossa yrityksen ja erehdyksen kautta, käytetään nyt apuna muun muassa koneoppimisen menetelmiä.

Työvoimapulaa helpottava ICT-alan muuntokoulutus starttaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimiin muuntokoulutushankkeisiin yhteensä lähes viisi miljoonaa euroa. Rahoitettavilla hankkeilla turvataan työvoiman saantia etenkin rakennemuutoksen kokeneella tieto- ja viestintätekniikan (ICT) alalla. Pelkästään ohjelmistoalalla arvioidaan olevan valtakunnallisesti noin 7000 osaajan vaje.

VTT myy testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimintansa Eurofins Scientific Groupille

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on sopinut VTT Expert Services -konsernin yhtiöiden VTT Expert Services Oy:n ja Labtium Oy:n myynnistä Eurofins Scientific Groupille.

18.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Suomalaista LigniOx-teknologiaa kehitetään yritysyhteistyönä betoninnotkistinmarkkinoille

VTT:n kehittämän LigniOx-teknologian avulla sellutehtaiden ja muiden biojalostamoiden sivuvirtana syntyvästä ligniinistä voidaan valmistaa betoninnotkistimia, jotka pystyvät kilpailemaan nykyisten kaupallisten tuotteiden kanssa. Suomalaiset yritykset ANDRITZ Oy, Metsä Fibre ja St1 ovat kehitystyössä avainasemassa VTT:n ohella.

14.12.2017 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuuden uusi todennäköinen ammatti on toimia 100:n robotin esimiehenä - pysyykö johtaminen perässä?

Tulevaisuuden uusi todennäköinen ammatti on toimia 100:n robotin esimiehenä, mutta pysyykö johtaminen perässä?  Juuri valmistuneessa väitöskirjassa digitaalisesta murroksesta Riitta Bekkhus (FM) tarkastelee liiketoiminnan digitaalista murrosta sekä sitä, kuinka tämä ilmiö luo uudenlaisia hybridiyrityksiä uusine työntekijärooleineen, työtehtävineen ja oppimisympäristöineen.