https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 4.10.2021

LUT perustaa ensimmäisenä Suomessa sähköisen liikenteen professuurin sekä siihen liittyvän uuden maisteriohjelman

LUT-yliopisto perustaa ensimmäisenä Suomessa sähköisen liikenteen professuurin sekä siihen liittyvän uuden maisteriohjelman Lahteen, yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

sähkö

Sähköisen liikenteen merkittävä murros on vasta alkamassa, nopeasti kasvavalle alalle tarvitaan lisää osaajia. LUT-yliopiston uusi professuuri keskittyy sähköisen liikenteen tutkimukseen sekä alan osaamisen kehittämiseen Suomessa. Uuden professuurin ja maisteriohjelman tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saadaan tarpeeksi tutkimuksen sekä koulutuksen kautta syntyvää sähköisen liikenteen osaamista. Tärkeänä tavoitteena on myös tuoda tuorein tutkimustieto yritysten käyttöön ja luoda tulevaisuuden työpaikkoja.

Lahdessa toimii merkittävä sähköisen liikenteen klusteri, jossa on mukana yli 30 yritystä. Talo- ja teollisuustekniikan asiantuntijayritys LSK Group on aktiivinen toimija klusterissa sekä yksi professuurin rahoittajista. LSK:n toimitusjohtaja Perttu Ryynänen toimii myös Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin johtoryhmän puheenjohtajana.

- Liikenteen sähköistyminen sekä kiinteistöjen älykkyys ja energiatehokkuus linkittyvät vahvasti ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita kehittämään olemassa olevaa osaamistaan. Pidän erittäin tärkeänä alueemme yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten yhteistyötä Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterissa. LUT-yliopiston sähköisen liikenteen uusi professuuri ja maisteriohjelma ovat merkittävä askel koko alan kehittämiseksi Suomessa, kommentoi LSK:n toimitusjohtaja Perttu Ryynänen.

LSK tuottaa älykästä teknologiaa hyödyntäviä palveluita kiinteistöille ja teollisuuteen. Ratkaisuissa optimoidaan automaation avulla kuormanhallintaa ja sähköverkon liittymäkokoa, ja huomioidaan mahdollisuudet uusiutuvan energian hyödyntämiseen sekä varastoimiseen. Sähköisen liikenteen latausratkaisujen suunnittelu, toteutus sekä konsultointi ovat osa LSK:n palveluita.

- Lahden seudun yritysten tuki uuden professuurin perustamiselle luo erinomaiset edellytykset yhteistyölle ja alan kehitykselle. Sähköinen liikenne luo kysyntää uusille teknologiaratkaisuille, joita kehitämme mielellämme yhteisissä tutkimushakkeissa yritysten kanssa. Yhteistyö tarjoaa myös opiskelijoille mahdollisuuden tehdä harjoitus- ja opinnäytetöitä sekä työllistyä alueen teknologiayrityksiin, kommentoi dekaani Olli Pyrhönen, LUT School of Energy Systems.

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.