Uusimmat artikkelit

Tehoa arvometallien talteenottoon ja jätteiden hyötykäyttöön

Oulun yliopiston epäorgaanisten sivuvirtojen kiertotaloustutkimukselle on myönnetty Business Finlandin rahoitus: MIMEPRO-hankkeessa edistetään hyödyntämättömien, mutta lupaavien teollisuuden epäorgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kaupallistamista. Hankkeessa korvataan kiertotalouden materiaaleilla primäärisiä raaka-aineita.

COVID-19: Wärtsilä mukana yritysyhteistyössä koronatestauskapasiteetin kasvattamiseksi

Mehiläinen kasvattaa yhdessä laajan suomalaisen yrityskoalition kanssa Suomen COVID-19-testauskapasiteettia. Kapasiteettia lisätään rakentamalla näytteille kuljetusyhteys lentoteitse yhteistyölaboratorioon Etelä-Koreaan. Mukana hanketta ovat rahoittamassa muun muassa Wärtsilä, Kone, Metso, Metsä Group, Neste, UPM sekä Valmet. Mehiläisen covid-19-näytteiden kuljetusyhteys Etelä-Koreaan avattiin onnistuneesti 1.4.2020. 

3.4.2020 | Alan Uutiset

Korona iskee vientiteollisuuteen – lisää lomautuksia luvassa

Teknologiayritysten osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä on noin 50 prosenttia.Teknologiateollisuuden koronapulssi kyselyyn vastanneista yrityksistä puolet arvio, että tilanne on jo kuukauden kuluttua huono tai erittäin huono.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.