Uusimmat artikkelit

Ydinvoimala uudistaa toimintatapansa

Ydinvoimateollisuuden raskaat hankintamenettelyt tekevät laitosten rakentamisesta, ja modernisoinnista haasteellisia. Ydinvoima-alan yhteinen KELPO-hanke selkeyttää hankintoja ja tähtää kattavan toimittajaverkoston sekä laadukkaiden laitteiden saatavuuden varmistamiseen.

14.2.2020 | Alan Uutiset

Väylä2020: Teiden kunnossapitoon miljardi vuodessa

VR:n matkustajaliikenne on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana noin kymmenen prosenttia vuodessa ja tavaraliikenne, viime vuoden lievää notkahdusta lukuun ottamatta, vuodesta 2015 lähtien, toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoi. Samalla VR on investoinut vajaat miljardi euroa uuteen matkustajaliikenteen kapasiteettiin, joten toimitusjohtajan mukaan junissa on vielä tilaa.

Hallitukselta esitys ydinlaitosten turvajärjestelyjen parantamiseksi

Hallitus esittää ydinenergialakiin säännöksiä, joilla varaudutaan ydinlaitoksien uusiin turvallisuusuhkiin, kuten miehittämättömien ilma-aluksien käyttöön. Lainsäädäntöä kehitettäisiin myös vastaamaan paremmin perustuslaissa asetettuja vaatimuksia ydinlaitosten turvahenkilöstön toimintavaltuuksiin ja voimankäyttöön liittyen.

11.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Fortum perustaa uuden Data Science & Analytics -yksikön

Energiayhtiö Fortum kasvattaa digitaalista osaamistaan perustamalla uuden analytiikka- ja koneoppimisyksikön. Data Science & Analytics -yksikkö perustetaan osaksi Fortumin Business Technologies -toimintoa, joka kattaa ohjelmistot, innovaatiot ja digitalisaation Fortumin sisällä.

Kiertotalouden yhteislaboratorio avautui Espoon Otaniemessä

Geologian tutkimuskeskus GTK, VTT ja Aalto-yliopisto kehittävät Circular Raw Materials Hubissa ratkaisuja hiilineutraalin ja resurssitehokkaan yhteiskunnan tarpeisiin yhdessä teollisuuden kanssa. Laitos palvelee sekä tutkimusta että erilaisia sidosryhmiä, kuten kasvavaa akkuteollisuutta, ja kouluttaa tulevaisuuden kiertotalousosaajia.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.