https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 15.3.2024

Traficom julkaisi selvityksen koko Suomen kaukoliikenteen pysäyttäneen ratavaurion syistä – korjaamista tiedonkulussa

Ratavaurion syynä oli veturin rikkoontuminen ja sitä seuranneet liikkeellelähtöyritykset. Selvityksen mukaan erityisesti häiriötilanteiden viestinnässä ja johtamisessa on kehitettävää. Tapahtumiin liittyvien keskeisten toimijoiden yhteinen tilannekuva puuttui. 

VR_IC_uk

Kuvituskuva: VR

Traficomin selvityksen mukaan ratavaurio aiheutui VR:n perjantaina 9.2.2024 liikennöimän junan ensimmäisen veturin rikkoontumisesta ja siitä aiheutuneista liikkeellelähtöyrityksistä, jotka vaurioittivat ratakiskoja Kouvola–Lahti-rataosuudella liikennepaikkavälillä Mankala–Niinimäki ns. Sitikkalan mäessä.

Radan vauriot aiheuttivat useiden paikan ylittäneiden kalustoyksiköiden pyöräkertoihin kulkukehän suhteen poikittaisia iskemiä. Vauriot aiheuttaneen junan kuljettaja teki veturin konerikosta ilmoituksen liikenteenohjaukseen, mutta hän ei ilmoittanut radan mahdollisesta vaurioitumisesta.

VR huomasi ensimmäiset vauriot kalustossaan sunnuntai-iltana 11.2.2024. Seuraavana maanantaina tieto kalustovaurioiden syntymisestä levisi laajemmin alan toimijoiden keskuudessa. Traficom julkaisi maanantai-iltana asiasta tiedotteen, jossa se kehotti rautatieliikenteen harjoittajia huomiomaan käynnissä olevan tilanteen toiminnassaan. 

VR päätti oman riskienarviointinsa perusteella turvallisuussyistä keskeyttää kaukoliikenteen koko Suomen rataverkolla tiistaista 13.2.2024 alkaen. VR teki päätöksensä tilanteessa, jossa sillä ei ollut käytettävissä tarkkaa tietoa ratavaurioiden määrästä tai sijainnista tai siitä, kuinka suuri osa ja miten sen käyttämä kalusto oli vaurioitunu

Osa vaurioituneen ratakohdan yli ajaneista veturinkuljettajista ilmoitti vauriokohdassa tekemistään havainnoista liikenteenohjaukselle, joka välitti vikailmoituksia koskevat havainnot radan kunnossapitoon.

Radan kunnossapidosta alueella vastannut Destia löysi rataverkon toiselta kohdalta vikailmoitukseen sopineen vian ja teki tarvittavat kunnossapitotoimet seuraten vian kehittymistä myös viikonlopun aikana. Isoin kalustoa vaurioittava VR:n junan liikkeellelähtöyritysten aiheuttama vikakohta jäi kuitenkin tuolloin löytymättä.

Ratavaurion paikantamisen haasteena oli saatujen tietojen yksittäisyys, puutteellisuus ja maantieteellinen hajanaisuus sekä se, ettei ratavaurion ymmärretty liittyvän Mankala–Niinimäki-rataosalta perjantaista 9.2.2024 alkaen tehtyihin havaintoihin, jotka olivat jo kunnossapidon seurannassa. Väyläviraston ja kunnossapidon radantarkastustoimien sekä liikennöitsijöiltä saatujen lisätietojen avulla kalustovauriot aiheuttanut kohta paikannettiin 13.2.2024 aamuyöstä. 

Yhteinen tilannekuva puuttuu

Traficomin selvityksessä käy ilmi, että keskeisillä tapahtumaan liittyvillä toimijoilla on olemassa erilaisten häiriötilanteiden hallintaan hyvät ohjeet ja menettelyt, joita ne pystyivät soveltamaan tilanteessa. Toimijoilla on kuitenkin rajallinen valmius käsitellä yhdessä vastaavanlaisia häiriötapauksia, joilla on laajoja vaikutuksia.

Erityisesti häiriötilanteiden viestinnässä ja johtamisessa on kehitettävää. Asiaan liittyvillä toimijoilla ei ollut yhtenäistä tilannekuvaa tapahtumasta tai sen vaikutuksista. Keskeistä on varmistua myös siitä, että liikenteenharjoittajat ilmoittavat rataverkon vioista mahdollisimman nopeasti riittävällä tarkkuudella sen kunnossapidosta vastaaville toimijoille. 

Traficom nostaa selvityksessä esiin seitsemän erilaista löydöstä ja niihin liittyvää johtopäätöstä sekä esittää raideliikenteen toimijoille kehitystoimenpiteitä, jotta vastaavaa tilanne voitaisiin jatkossa välttää.

– Traficom on pystynyt selvittämään tapauksen ja sen juurisyyt kattavasti. Vaikka tapauksella oli paljon negatiivisia vaikutuksia, siitä on myös mahdollista oppia. Uskon vahvasti, että saamme alan hyvässä yhteistyössä kehitettyä selvityksessä esiin nostettuja asioita. Näin pienennämme todennäköisyyttä, että vastaavaan liikennehäiriöihin johtavaan tilanteeseen voitaisiin päätyä uudelleen. Varmistamme Traficomissa, että ehdotetut kehitystoimenpiteet toteutetaan, sanoo pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

Vaula Aunola

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.