https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 44 »

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Monimuotoisuus ja merkityksellinen liiketoiminta ovat hyvää bisnestä

Slushin julkaisemassa uudessa “Entrepreneurship Redefined” -tutkimuksessa selvitettiin, mihin tulevaisuuden menestysyritykset perustuvat. Tuloksista ilmeni, että yrityksen menestystekijöitä ovat monimuotoisuus, liiketoiminnan merkityksellisyys sekä uudenlainen innovatiivinen yhteistyö.

Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

29.6.2020 | Tutkimus ja koulutus

Metsä Group ja Fortum: puusta tuotetusta sellusta tekstiilikuituja ja muita biotuotteita

Metsä Groupin ja Fortumin nelivuotisen ExpandFibre-ohjelman tavoitteena on kehittää liiketoimintakonsepteja, joiden avulla oljesta ja puusta tuotetusta sellusta saadaan valmistettua tekstiilikuituja ja muita uusia biotuotteita. Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa.

23.6.2020 | Tutkimus ja koulutus

FITech Energy Storage -hankkeelle annetulla avustuksella kehitetään energiavarastoinnin koulutusta edelleen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt FITech Energy Storage -hankkeelle yhteensä 420 000 euron avustuksen. Rahoitus on jatkoa aikaisempaan FITech Energy Storage -hankkeeseen, joka tarjoaa energian varastointiin ja konversioteknologiaan liittyviä yliopistokursseja maksuttomasti kaikille kiinnostuneelle.

22.6.2020 | Tutkimus ja koulutus

Joensuuhun uusi fotoniikkakeskus – tavoitteena yli tuhat työpaikkaa ja 200 miljoonaa euroa liikevaihtoa

Joensuun seudulla toimii yksi Suomen merkittävimmistä ja kansainvälisimmistä fotoniikka-alan keskittymistä. Vuonna 2021 avautuvan uuden fotoniikkakeskuksen myötä alalle luodaan uutta liiketoimintaa ja seudulle houkutellaan uusia yrityksiä Suomesta ja maailmalta. Keskuksen myötä Joensuun kaupunki tavoittelee entistä suurempaa siivua 20 prosentin vuosivauhdilla kasvavasta alasta.

19.6.2020 | Tutkimus ja koulutus

Neste kehittää raakaöljyn käyttöä vähentäviä uusia ratkaisuja ja lisää tutkimusta Suomessa

Neste kertoo kehittävänä uudessa tutkimusohjelmassaan kaalautuvia raaka-aine- ja teknologiaratkaisuja liikennepolttoaineisiin sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon. Ratkaisut pohjautuvat toistaiseksi vaikeasti hyödynnettäviin raaka-ainelähteisiin, kuten maa- ja metsätalouden tähteisiin ja yhdyskuntajätteisiin, joiden odotetaan vähentävän raakaöljyn käyttöä ja hillitsevän ilmastonmuutosta.