https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 18.12.2020

LUT: Täysperävaunuyhdistelmän viejänä vety?

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 noin 11,7 miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. LUT-yliopiston nuorempi tutkija Oskari Lähdeaho tutkii eritoten raskaan tieliikenteen päästöjä Suomessa löytääkseen keinoja niiden karsimiseen.

Truck

Kuvaaja Markus Spiske palvelusta Pexels

Diplomi-insinööri Oskari Lähdeahon tekeillä oleva väitöstutkimus tarkastelee ympäristöystävällisyyttä logistiikka-alan kilpailuetuna. Koska täysperävaunuyhdistelmän liikkeelle saaminen sähkövetoisesti on vielä kaukaista, nykyhetken keino karsia päästöjä on optimoida kuormien kokoa. Se on Lähdeahon mukaan Suomessa hyvin hoidettu. Aina on silti mahdollista tarkastella, voisiko tavaraa kuljettaa vielä järkevämmin eli enemmän kerralla.

- Kuormakokojen lisäksi kuljetusreittien optimointi on tällä hetkellä paras keino vaikuttaa rekkaliikenteen ympäristöystävällisyyteen. On hyvä, että Suomessa hyväksyttiin High Capacity Transport -kuljetusten eli jopa sadan tonnin painoisen ja 34,5 metriä pitkän kuorman kuljettaminen tietyillä maanteillä, Lähdeaho toteaa.

Suomessa tieliikennepäästöjä syntyy eniten Helsingin, Tampereen ja Turun alueilla sekä näiden kaupunkien välisessä liikenteessä. Noin puolet syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin raskaasta liikenteestä ja puolet henkilöautoliikenteestä. Kun raskaiden ajoneuvojen kohdalla puhutaan fossiilisia ekologisemmista polttoaineista, Lähdeahon mielestä vety on potentiaalisin keskipitkällä aikavälillä. Sähkörekat voivat tulla kyseeseen pidemmällä aikavälillä.

Puheisiin on noussut myös nesteytetty maakaasu. Se on luonnosta otettua metaania, joka toimii rekoissa nestemäiseen LNG-muotoon jäähdytettynä. Bio- ja muilla kaasuilla toimivia rekkoja kehitetään nyt kiivaasti.

- Kaasurekkoja ei tulla hetkeen saamaan liikenteeseen suuria määriä, mutta kehitystä tarkkaillaan yrityksissä investointimielessä. Heti, kun markkinoille tulee taloudellisesti järkeviä kaasurekkoja, niihin isketään kiinni, tutkija povaa.

Liikenne aiheuttaa Suomen päästöistä 25 prosenttia

Tieliikenteen päästöjä ovat hiilidioksidi, hiilimonoksidi, hiilivety, typin erilaiset oksidit, dityppioksidi, pienhiukkaset, metaani ja rikki. Kaikkien kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, dityppioksidi ja metaani) yhteisluku ilmaistaan hiilidioksidiekvivalenttiyksikköinä. Vuonna 2018 luku oli noin 11,7 miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Lähdeaho kertoo, että kasvihuonekaasujen kokonaisluku heilahtelee vuosittain, sillä siihen vaikuttavat liikenteen määrät, ajettavien kilometrien määrät, päästöjen laatu sekä sää. Kuljetusten päästöihin vaikuttavat myös paikallinen ja maailmanlaajuinen taloustilanne.

Väitöstutkimuksessaan Lähdeaho mallintaa tieliikenteen päästöjä, jotta niiden kehitystä voidaan peilata EU:n asettamiin päästövähennystavoitteisiin. Havaitun kehityksen pohjalta voidaan harkita keinoja, miten haluttuihin tavoitteisiin päästään. Lähdeahon kiinnostus kohdistuu nimenomaan logistiikan ja valmistavan teollisuuden yrityksiin, sillä niissä päästöt ovat kovat, kilpailu on rajua ja päästövähennystavoitteet vaikuttavat toiminnan kannattavana jatkumiseen taloudellisesta, ekologisesta sekä sosiaalisesta näkökulmasta.

- Aineistoni osoittaa, että ympäristöasioita mietitään näiden alojen yrityksissä hyvin aktiivisesti. Ekologisuus halutaan saada toiminnan ytimeen ja aidosti arvoa tuovaksi, eikä niin, että huseerataan jotain siinä sivussa. Se on hyvä, sillä lainsäädäntö ja asiakkaat edellyttävät yritysten toiminnalta yhä enemmän ympäristöystävällisyyttä, Lähdeaho sanoo.

Ilmastonmuutos taklataan yhteistyöllä ja yksilön toiminnalla

System Earth -strategiaansa noudattaen LUT-yliopisto luo tietoa päästöistä ja niiden ilmakehävaikutuksista yhteistyössä kansalaisten, teollisten toimijoiden, viranomaisten ja tutkijoiden kesken, useita datalähteistä hyödyntäen.

Oskari Lähdeahon työpiste on LUT-yliopiston Kouvolan yksikössä. Hedelmällinen tutkimusyhteistyö toteutuu LUTin, XAMK-ammattikorkeakoulun, Ilmatieteenlaitoksen, Pietarin valtionyliopiston sekä yksityisen puolen toimijoiden kanssa.

Lähdeaho summaa, että tutkijoita tarvitaan kehittämään yritysten ympäristöystävällisyyttä, mutta yritykset vievät tieteen käytäntöön.

- Tutkijat tuovat mukanaan havaintoja maailmalta ja vievät paikallisia havaintoja muualle. Lisäksi tarvitaan vuosineljännestä pidemmän tähtäimen näkökulmaa. Tutkimuksen ja yritysten yhteistyössä tieto parhaista tavoista ja standardeista saadaan yleiseen tietoon.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.