https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 44 »

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

18.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Tarkempaa tietoa liikenteen hiukkaspäästöistä

Ajoneuvojen polttomoottorien suorien hiukkaspäästöjen lisäksi myös tietyt pakokaasun sisältämät kaasumaiset yhdisteet voivat tiivistyä hiukkasiksi nukleaatioksi kutsutussa prosessissa. Tarkkaa mekanismia ja määrää nukleaatiolle ajoneuvojen pakokaasussa ei kuitenkaan vielä tunneta. Diplomi-insinööri Miska Olin tutki ilmiötä väitöskirjatyössään rikkihapon näkökulmasta tietokonesimulaatioiden, laboratoriokokeiden ja kenttämittausten avulla.

17.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

Ohjelmoidut bakteerit muuntavat kasvien biomassan voitelu- ja polttoaineiksi

Kasvien biomassa tarjoaa uusiutuvan energian ja raaka-aineiden lähteen, jonka solutehtaiksi suunnitellut bakteerit voivat muuntaa esimerkiksi voitelu- ja polttoaineiksi. Bakteereille kelpaavat ravinnoksi myös jätemateriaalit, jolloin tuotteiden valmistus ei kilpaile ruoan tuotannon kanssa. Milla Salmela tutkii väitöskirjassaan ligniinin ja lignoselluloosan muuntamista arvotuotteiksi bakteerien avulla.

Metsäalan eurooppalainen verkosto hakee digitaalisia keinoja saada puu liikkeelle

Suomi on mukana ROSEWOOD-verkostossa, joka etsii erityisesti digitaalisia käytäntöjä puun liikkeelle saamiseksi metsä- ja puutuoteteollisuuden hyödynnettäväksi.

21.8.2020 | Tutkimus ja koulutus

TAMK käynnistää uuden "Älyteollisuuden automaatioratkaisut" -koulutusohjelman tammikuussa

Älyteollisuuden automaatioratkaisut on Tampereen ammattikorkeakoulun uusi ja monialainen tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on kehitetty vastaamaan suoraan teknologiateollisuuden muuttuneisiin osaamistarpeisiin ja työelämän vaatimuksiin. Vuoden mittainen tutkinto-ohjelma alkaa ensi tammikuussa, hakuaika on syyskuussa.

18.8.2020 | Tutkimus ja koulutus

Viisi uutta professorin uralle tähtäävää tutkijaa vahvistamaan Oulun yliopiston epäorgaanisen kiertotalouden tutkimusta

Oulun yliopistolle on nimitetty viisi uutta professorin uralle tähtäävää (niin sanottua tenure track) tutkijaa epäorgaanisen kiertotalouden ja rajallisten luonnonvarojemme tehokkaamman hyödyntämisen tutkimukseen.

13.8.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto alkaa kouluttaa lohkoketjuosaajia

Vaasan, Oulun ja Lapin yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä alkaa uusi kolmevuotinen Tehoa lohkoketjuista -koulutushanke. Koulutus on ajankohtainen, sillä lohkoketjuosaajia tarvitaan yhä enemmän. Lohkoketjuja on kuvattu jopa seuraavaksi suureksi teknologia-aalloksi sitten PC:n, internetin ja mobiililaitteiden kehittymisen.