https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 30.3.2021

LUT-yliopisto aloittaa tuotantotalouden DI-koulutuksen Kouvolassa

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtava maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2022. Ohjelman sisältöjen keskiössä ovat innovaatiot ja logistiikka, ja sillä vastataan erityisesti Kouvolan alueella toimivien yritysten osaamistarpeisiin.

pexels-buro-millennial-1438072

LUT-yliopisto kertoo käynnistävänsä syksyllä 2022 tuotantotalouden alan maisteriohjelman Kouvolassa. Vuosittaiseksi aloituspaikkojen määräksi ohjelmalle on suunniteltu 20–40. Ohjelmaan voivat hakea tekniikan alan alemman korkeakoulututkinnon, esimerkiksi amk-tutkinnon, suorittaneet hakijat.

LUT on toiminut Kouvolassa jo lähes 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä Kouvolan yksikössä työskentelee kaksi professoria, innovaatiojohtamisen professori Marko Torkkeli ja rautatielogistiikan professori Olli-Pekka Hilmola. –

LUTin dekaani Riina Salmimiehen mukaan professoreiden työ Kouvolassa on kehittynyt erittäin positiivisesti viime aikoina. Yhteistyöstä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa keskustellaan myös muilla LUTin tutkimusaloilla.

– Alueella kaivattava diplomi-insinöörikoulutus on luonteva seuraava askel, jolla me yliopistona voimme auttaa yrityksiä. Yritysten toimintaedellytysten parantuminen lisää koko alueen elin- ja vetovoimaa, Salmimies sanoo.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kiittää LUT-yliopistoa erinomaisesta yhteistyöstä uuden koulutusohjelman saamiseksi Kouvolaan.

– Tämän konkreettisen askeleen jälkeen Kouvolan kaupunki haluaa edelleen tiivistää yhteistyötä LUT-yliopiston kanssa tulevaisuudessa. Meidän on mahdollista rakentaa yhdessä Kaakkois-Suomeen yliopistokampusta yli maakuntarajojen, hän toteaa.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell on tyytyväinen LUTin Kouvolan yksikön vahvistumiseen. Innovaatioihin ja logistiikkaan painottuva koulutus istuu luontevasti kaupungin elinvoiman kehittämisen kokonaisuuteen.

– Koulutusohjelma tukee etenkin logistiikka-alan yritystemme kehittymistä ja työvoimansaantia tulevaisuudessa, Forsell sanoo.

Koulutusohjelman valintaperusteet, opintojen tarkempi sisältö ja toteutustavat vahvistetaan syksyllä 2021. Hakuaika ohjelmaan alkaa muiden LUTin maisteriohjelmien tavoin joulukuussa 2021.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.