https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 30.3.2021

LUT-yliopisto aloittaa tuotantotalouden DI-koulutuksen Kouvolassa

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtava maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2022. Ohjelman sisältöjen keskiössä ovat innovaatiot ja logistiikka, ja sillä vastataan erityisesti Kouvolan alueella toimivien yritysten osaamistarpeisiin.

pexels-buro-millennial-1438072

LUT-yliopisto kertoo käynnistävänsä syksyllä 2022 tuotantotalouden alan maisteriohjelman Kouvolassa. Vuosittaiseksi aloituspaikkojen määräksi ohjelmalle on suunniteltu 20–40. Ohjelmaan voivat hakea tekniikan alan alemman korkeakoulututkinnon, esimerkiksi amk-tutkinnon, suorittaneet hakijat.

LUT on toiminut Kouvolassa jo lähes 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä Kouvolan yksikössä työskentelee kaksi professoria, innovaatiojohtamisen professori Marko Torkkeli ja rautatielogistiikan professori Olli-Pekka Hilmola. –

LUTin dekaani Riina Salmimiehen mukaan professoreiden työ Kouvolassa on kehittynyt erittäin positiivisesti viime aikoina. Yhteistyöstä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa keskustellaan myös muilla LUTin tutkimusaloilla.

– Alueella kaivattava diplomi-insinöörikoulutus on luonteva seuraava askel, jolla me yliopistona voimme auttaa yrityksiä. Yritysten toimintaedellytysten parantuminen lisää koko alueen elin- ja vetovoimaa, Salmimies sanoo.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kiittää LUT-yliopistoa erinomaisesta yhteistyöstä uuden koulutusohjelman saamiseksi Kouvolaan.

– Tämän konkreettisen askeleen jälkeen Kouvolan kaupunki haluaa edelleen tiivistää yhteistyötä LUT-yliopiston kanssa tulevaisuudessa. Meidän on mahdollista rakentaa yhdessä Kaakkois-Suomeen yliopistokampusta yli maakuntarajojen, hän toteaa.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell on tyytyväinen LUTin Kouvolan yksikön vahvistumiseen. Innovaatioihin ja logistiikkaan painottuva koulutus istuu luontevasti kaupungin elinvoiman kehittämisen kokonaisuuteen.

– Koulutusohjelma tukee etenkin logistiikka-alan yritystemme kehittymistä ja työvoimansaantia tulevaisuudessa, Forsell sanoo.

Koulutusohjelman valintaperusteet, opintojen tarkempi sisältö ja toteutustavat vahvistetaan syksyllä 2021. Hakuaika ohjelmaan alkaa muiden LUTin maisteriohjelmien tavoin joulukuussa 2021.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.