https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

VTT muokkaa selluloosapohjaisia materiaaleja sähköeristekomponenttien 3D-tulostamiseen sekä meri- ja autoteollisuudelle

VTT:n koordinoimassa NOVUM-hankkeessa raaka-aineita ja valmistusmenetelmiä kehitetään rinnakkain, ja tavoitteena on muun muassa automatisoitu 3D-tulostuslinja. Ratkaisua pyritään hyödyntämään myös esimerkiksi risteilyaluksilla ja autoteollisuudessa, joissa halutaan korvata öljypohjaisia muoveja biopohjaisilla materiaaleilla.

ncr

Selluloosa sopii erinomaisesti sähköeristekomponenttien raaka-aineeksi, mutta tuotteiden valmistus vaatii paljon käsityötä.

Selluloosa on suosittu eristemateriaali sähkönjakelumuuntajissa, koska se on puhdasta, kestää korkeita lämpötiloja ja säilyy lujana öljyssä, jota käytetään muuntajissa sekä eristämiseen että jäähdyttämiseen. Raaka-aine joudutaan kuitenkin pakkaamaan muotteihin käsin, ja erilaisia muotteja tarvitaan lukuisia. Prosessi tuottaa myös runsaasti jätettä ja kuluttaa energiaa. Nykymenetelmillä tuotannon arvo on noin miljardi euroa vuodessa.

EU:n rahoittamassa, 4,5 vuotta kestävässä NOVUM-hankkeessa kehitetään automatisoituja menetelmiä selluloosapohjaisten sähköeristekomponenttien tuotantoon sekä muihin käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen ja risteilyaluksille.

Hanke alkoi lokakuussa 2017, ja kansainvälinen tutkimusryhmä on ehtinyt rajata valmistusmenetelmiä lupaavimpiin: 3D-tulostamiseen ja vaahtomuovaukseen. 3D-tulostaminen tarjoaa tehokkuuden ohella uudenlaisia vapauksia muotoiluun. Vaahtomuovaus puolestaan mahdollistaa energiansäästön valmistuksessa.

- Tavoitteenamme on rakentaa automatisoitu tuotantolinja NOVUM-projektipartnerin Brinterin tiloihin Suomeen ja testata sitä vielä ensi syksynä. Pyrimme tehokkuuden lisäksi energian ja materiaalin säästöön. Valmistusmenetelmien rinnalla kehitämme selluloosapohjaisia raaka-aineita, jotta ne sopisivat valittuihin menetelmiin ja sovelluskohteisiin parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo teknologiapäällikkö Heli Kangas VTT:ltä.

3D-tulostettuja osia muuntajiin, autoihin ja risteilyaluksiin

Samalla, kun tutkimusryhmä kehittää selluloosapohjaista materiaalia ja tuotteiden valmistusmenetelmiä, se selvittää, mihin muihin sovelluskohteisiin yhdistelmä sopisi muuntajien lisäksi. Hyvä lähtökohta sovelluksille on tarve tuottaa yksittäisiä tuotteita tai pieniä sarjoja helposti tai tarve korvata muoviosia uusiutuvalla materiaalilla.

Hankkeessa rakennettavaa automaattista tuotantolinjaa testataan sähköeristekomponenteilla sekä auton ja risteilylaivan sisustuksessa käytettävillä osilla. Sovelluskohteet kiinnostavat hankkeessa Hitachi ABB Power Gridsiä, joka valmistaa Puolassa sähköeristekomponentteja omiin muuntajiinsa sekä risteilyaluksia rakentavaa Meyer Turkua ja autonvalmistaja Fiatin tutkimusyhtiö CRF:ää Italiassa.

NOVUM-hankkeeseen osallistuvat lisäksi 3D-tulostusteknologiaa kehittävä Brinter Suomessa, tiede- ja teknologiayliopisto AGH Puolassa, automaatiota kehittävä ABIS Puolassa, uusiutuvia materiaaleja kehittävä JRS Saksassa sekä kestävän kehityksen arviointia tekevä Vertech Group Ranskassa.

Selluloosan ominaisuudet tallella – lämpömuovaus lisänä

VTT kertoo, että sen pääpaino hankkeessa on koordinointityön ohella materiaalin kehitys. Jotta selluloosaa voitaisiin 3D-tulostaa, se on saatava termoplastiseksi eli lämpömuovattavaksi. VTT:n muissa hankkeissa on jo kehitetty lämpömuovattavia selluloosapohjaisia materiaaleja, jotka muistuttavat ominaisuuksiltaan öljypohjaisia muoveja. NOVUM-hankkeen sovelluskohteissa on kuitenkin tärkeää, että selluloosamuovin joukossa on myös eristemateriaaleissa olennaista puhdasta selluloosaa.

Sen lisäksi, että materiaalia muokataan valmistusmenetelmiin sopivaksi, myös sen ominaisuuksia, kuten lujuutta ja lämmönkestoa, säädetään käyttökohteiden mukaan.

Riippumatta materiaalin tarkasta koostumuksesta, on jo selvää, että tuotetut kappaleet voidaan rouhia ja käyttää raaka-aineena uudestaan samalla tuotantolinjalla peräti kahdeksan kertaa.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.