https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 15.1.2021

Kaupunkien ilmansaasteiden hallintaa parannetaan EU-rahoituksen tuella

Apulaisprofessori (tenure track) Matti Rissanen Tampereen yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän Consolidator Grant -apurahan. Rahoitus myönnettiin antropogeenisten eli ihmisen toiminnan aikaansaamien hiilivetyjen autokatalyyttisen hapettumisen tutkimiseen.

belight_900x400

Rissasen tutkimus auttaa ymmärtämään ilman epäpuhtauksien syntymistä kaupunkiympäristössä sekä parantamaan päästöjen hallintaa.

Tutkimuksella on erityisen suuri merkitys alati kasvavien miljoonakaupunkien elinolojen parantamisessa. Apurahan suuruus on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Rissasen tutkimusryhmä ”Radical Aerosol Physical Chemistry” käyttää ERC-apurahan sekä kokeellisten että teoreettisten tutkimusmahdollisuuksien yhdistämiseen. Kumpikaan tutkimussuuntaus ei yksinään riitä selvittämään tutkitun ketjumaisen, kaasussa tapahtuvan hapetuskemian yksityiskohtia.

– Jotkut reaktioista ovat yksinkertaisesti liian nopeita, jotta niitä voitaisiin tutkia kokeellisesti uusimmilla massaspektrometrisillä tekniikoilla. Lisäksi molekyylijärjestelmien koot kasvavat usein liian paljon reaktiosarjan aikana, jolloin yksityiskohtaiset kvanttikemialliset laskelmat eivät pysty seuraamaan niitä, Matti Rissanen selvittää.

Tutkimuksessa hyödynnetään molempien tutkimussuuntausten parhaat puolet ja yhdistetään tekniikoita innovatiivisella tavalla. Tämän ansiosta on mahdollista tunnistaa laajempi joukko tärkeitä välituotteita ja lopputuotteita, sekä niiden avulla päätellä tarvittavat reaktiomekanismit.

– Tutkimustulosten myötä ihmisten ilmakehään aiheuttamia päästöjä on huomattavasti helpompi hallita. Tuloksia voidaan hyödyntää energia-alalla esimerkiksi nykyaikaisten polttolaitteiden optimointiin ja puhtaampien polttoaineiden tuottamiseen, mutta myös ohjaamaan tieteeseen perustuvia, saastumista lievittäviä toimintatapoja, Rissanen sanoo.

Matti Rissasen mukaan tutkimuksen myötä lisääntyvä tieto ja ymmärrys auttaa arvioimaan tarkemmin ihmisten toimien vaikutusta ilmastonmuutokseen.

– Arvioiden hyvyys riippuu ratkaisevasti kyvystämme ennustaa oikein päästöjen vaikutus ilmakehään. Tämä tieto on toistaiseksi vielä keskeneräistä, hän toteaa.

Matti Rissanen työskentelee apulaisprofessorina (tenure track) aerosolifysiikan laboratoriossa Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa.  Hänen tutkimuksensa Autoxidation of Anthropogenic Volatile Organic Compounds (AVOC) as a Source of Urban Air Pollution (ADAPT) toteutetaan vuosina 2021-2026.

Lue lisää tutkimusryhmästä https://research.tuni.fi/aerosolphysics/mattirissanen/

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.