https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 15.1.2021

Kaupunkien ilmansaasteiden hallintaa parannetaan EU-rahoituksen tuella

Apulaisprofessori (tenure track) Matti Rissanen Tampereen yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän Consolidator Grant -apurahan. Rahoitus myönnettiin antropogeenisten eli ihmisen toiminnan aikaansaamien hiilivetyjen autokatalyyttisen hapettumisen tutkimiseen.

belight_900x400

Rissasen tutkimus auttaa ymmärtämään ilman epäpuhtauksien syntymistä kaupunkiympäristössä sekä parantamaan päästöjen hallintaa.

Tutkimuksella on erityisen suuri merkitys alati kasvavien miljoonakaupunkien elinolojen parantamisessa. Apurahan suuruus on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Rissasen tutkimusryhmä ”Radical Aerosol Physical Chemistry” käyttää ERC-apurahan sekä kokeellisten että teoreettisten tutkimusmahdollisuuksien yhdistämiseen. Kumpikaan tutkimussuuntaus ei yksinään riitä selvittämään tutkitun ketjumaisen, kaasussa tapahtuvan hapetuskemian yksityiskohtia.

– Jotkut reaktioista ovat yksinkertaisesti liian nopeita, jotta niitä voitaisiin tutkia kokeellisesti uusimmilla massaspektrometrisillä tekniikoilla. Lisäksi molekyylijärjestelmien koot kasvavat usein liian paljon reaktiosarjan aikana, jolloin yksityiskohtaiset kvanttikemialliset laskelmat eivät pysty seuraamaan niitä, Matti Rissanen selvittää.

Tutkimuksessa hyödynnetään molempien tutkimussuuntausten parhaat puolet ja yhdistetään tekniikoita innovatiivisella tavalla. Tämän ansiosta on mahdollista tunnistaa laajempi joukko tärkeitä välituotteita ja lopputuotteita, sekä niiden avulla päätellä tarvittavat reaktiomekanismit.

– Tutkimustulosten myötä ihmisten ilmakehään aiheuttamia päästöjä on huomattavasti helpompi hallita. Tuloksia voidaan hyödyntää energia-alalla esimerkiksi nykyaikaisten polttolaitteiden optimointiin ja puhtaampien polttoaineiden tuottamiseen, mutta myös ohjaamaan tieteeseen perustuvia, saastumista lievittäviä toimintatapoja, Rissanen sanoo.

Matti Rissasen mukaan tutkimuksen myötä lisääntyvä tieto ja ymmärrys auttaa arvioimaan tarkemmin ihmisten toimien vaikutusta ilmastonmuutokseen.

– Arvioiden hyvyys riippuu ratkaisevasti kyvystämme ennustaa oikein päästöjen vaikutus ilmakehään. Tämä tieto on toistaiseksi vielä keskeneräistä, hän toteaa.

Matti Rissanen työskentelee apulaisprofessorina (tenure track) aerosolifysiikan laboratoriossa Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa.  Hänen tutkimuksensa Autoxidation of Anthropogenic Volatile Organic Compounds (AVOC) as a Source of Urban Air Pollution (ADAPT) toteutetaan vuosina 2021-2026.

Lue lisää tutkimusryhmästä https://research.tuni.fi/aerosolphysics/mattirissanen/

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.