https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 15.1.2021

Kaupunkien ilmansaasteiden hallintaa parannetaan EU-rahoituksen tuella

Apulaisprofessori (tenure track) Matti Rissanen Tampereen yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän Consolidator Grant -apurahan. Rahoitus myönnettiin antropogeenisten eli ihmisen toiminnan aikaansaamien hiilivetyjen autokatalyyttisen hapettumisen tutkimiseen.

belight_900x400

Rissasen tutkimus auttaa ymmärtämään ilman epäpuhtauksien syntymistä kaupunkiympäristössä sekä parantamaan päästöjen hallintaa.

Tutkimuksella on erityisen suuri merkitys alati kasvavien miljoonakaupunkien elinolojen parantamisessa. Apurahan suuruus on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Rissasen tutkimusryhmä ”Radical Aerosol Physical Chemistry” käyttää ERC-apurahan sekä kokeellisten että teoreettisten tutkimusmahdollisuuksien yhdistämiseen. Kumpikaan tutkimussuuntaus ei yksinään riitä selvittämään tutkitun ketjumaisen, kaasussa tapahtuvan hapetuskemian yksityiskohtia.

– Jotkut reaktioista ovat yksinkertaisesti liian nopeita, jotta niitä voitaisiin tutkia kokeellisesti uusimmilla massaspektrometrisillä tekniikoilla. Lisäksi molekyylijärjestelmien koot kasvavat usein liian paljon reaktiosarjan aikana, jolloin yksityiskohtaiset kvanttikemialliset laskelmat eivät pysty seuraamaan niitä, Matti Rissanen selvittää.

Tutkimuksessa hyödynnetään molempien tutkimussuuntausten parhaat puolet ja yhdistetään tekniikoita innovatiivisella tavalla. Tämän ansiosta on mahdollista tunnistaa laajempi joukko tärkeitä välituotteita ja lopputuotteita, sekä niiden avulla päätellä tarvittavat reaktiomekanismit.

– Tutkimustulosten myötä ihmisten ilmakehään aiheuttamia päästöjä on huomattavasti helpompi hallita. Tuloksia voidaan hyödyntää energia-alalla esimerkiksi nykyaikaisten polttolaitteiden optimointiin ja puhtaampien polttoaineiden tuottamiseen, mutta myös ohjaamaan tieteeseen perustuvia, saastumista lievittäviä toimintatapoja, Rissanen sanoo.

Matti Rissasen mukaan tutkimuksen myötä lisääntyvä tieto ja ymmärrys auttaa arvioimaan tarkemmin ihmisten toimien vaikutusta ilmastonmuutokseen.

– Arvioiden hyvyys riippuu ratkaisevasti kyvystämme ennustaa oikein päästöjen vaikutus ilmakehään. Tämä tieto on toistaiseksi vielä keskeneräistä, hän toteaa.

Matti Rissanen työskentelee apulaisprofessorina (tenure track) aerosolifysiikan laboratoriossa Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa.  Hänen tutkimuksensa Autoxidation of Anthropogenic Volatile Organic Compounds (AVOC) as a Source of Urban Air Pollution (ADAPT) toteutetaan vuosina 2021-2026.

Lue lisää tutkimusryhmästä https://research.tuni.fi/aerosolphysics/mattirissanen/

Uusimmat artikkelit

VR varmistaa Kemin uuden biotuotetehtaan puunsaannin

Metsä Group on valinnut VR Transpointin Kemiin rakennettavan biotuotetehtaansa raakapuun logistiikkakumppaniksi. Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin 9 junaa. 

5.3.2021 | Alan Uutiset

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022

Kesäkuun 2021 alkuun suunniteltu Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022. Tarkat päivämäärät ovat 18.-19.5.2022 ja tapahtumapaikkana säilyy Ouluhalli Oulussa.

Trukin-, nosturin- ja henkilönostimen kuljettajakoulutus muuttui virtuaaliseksi

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset nostotöiden pätevyysvaatimukset voi täyttää itseopiskeluna verkossa. Nyt uutena erityistä osaamista vaativat harjoitteet voidaan tehdä Soprano Groupin koulutuskampuksella virtuaalisesti. Arviomme mukaan Suomessa suoritetaan vuosittain noin 80 000 nostotyöhön liittyvää pätevyyskurssia.

Puupölyn terveyshaittoja voi ehkäistä ennalta – päivitetty opas avuksi työpaikoille

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa -opas on päivitetty ja opas on ostettavissa verkossa. Tiivistettyyn tietokorttiin voi tutustua verkossa.

Konecranesille huoltosopimus Euroopan johtavan rautamalmituottajan LKAB:n kanssa

Konecranes on saanut kansainväliseltä kaivos- ja mineraalikonsernilta LKAB:ltä monivuotisen huoltosopimuksen, joka koskee noin 1 600 laitteen huoltoa neljässä kohteessa Pohjois-Ruotsissa ja napapiirin yläpuolella. Konecranes voitti sopimuksen hyväksi todetun tekniikkansa ja sen ansiosta, että se pystyy parantamaan asiakkaiden turvallisuutta ja tuottavuutta myös kaikista haastavimmissa olosuhteissa.

Caverion, Osuuskauppa Arina ja Oulun Energia ovat kehittäneet hiilineutraalia kaukolämpöä tuottavan innovaation

Caverion on kehittänyt yhteistyössä Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian kanssa innovaation, joka hyödyntää kauppojen kylmälaitteiden lauhdelämpöä ja tehostaa energiantuotantoa. Järjestelmän avulla tuotetaan hiilineutraalia kaukolämpöä vaikutusalueen asukkaiden ja yhteisöjen käyttöön. 

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen.