https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 3.12.2020

Sähköinen reaktori vähentäisi kemianteollisuuden päästöjä

Suomen ja EU:n kiristyvät ilmastotavoitteet pakottavat vähentämään teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Sähkön käytön lisääminen teollisuudessa on nouseva trendi fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa. VTT:llä kehitetään sähkölämmitteistä reaktoritekniikkaa, joka voisi vähentää kemianteollisuuden päästöjä merkittävästi.

halogen

Teollisuuden sähkönkulutuksen arvioidaan tuplaantuvan lähivuosikymmeninä, sillä teollisuusyritykset haluavat vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä puhtaasti tuotetun sähkön avulla. Sähkön hyödyntäminen teollisissa prosesseissa edellyttää kuitenkin monissa kohdin uusia ratkaisuja, joita ei vielä ole kaupallisesti saatavilla.

VTT:n tutkimusprojektissa kehitettiin teknologisia ratkaisuja tulevaisuuden kemianteollisuuteen tarpeisiin. Monet kemianteollisuuden keskeiset reaktiot edellyttävät hyvin korkeaa, lähes 1 000 °C lämpötilaa, joka saavutetaan polttamalla fossiilisia polttoaineita. Tämä aiheuttaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä.

VTT:n E-REACTOR-projektissa haaste ratkaistaan sähkölämmitteisellä reaktorilla.

- Periaate on tuttu sähkövastuksista, mutta uutta on sen soveltaminen hyvin korkeisiin lämpötiloihin ja olosuhteisiin, joissa katalysoidaan kemiallisia reaktioita. Ratkaisun tulee olla myös skaalattavissa teolliseen mittakaavaan, jossa puhutaan kymmenien megawattien lämpötehoista, selvittää erikoistutkija Ilkka Hannula VTT:ltä.

Sähköreaktorilla monta sovelluskohdetta

Sähkölämmitteinen reaktori voisi korvata fossiilisten polttoaineiden käytön monien kemianteollisuuden keskeisten prosessien lämmityksessä. Yksi ilmeisistä sovelluskohteista on maakaasun reformointi. Jo yksin tämän prosessin sähköistäminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Vastaavia sovelluksia on muitakin, ja potentiaalisten sovellusten selvittäminen jatkuu projektin edetessä.

- Sähköisen reaktorin prototyyppi on valmis ja sen toimintaa on testattu onnistuneesti laboratorio-olosuhteissa. Seuraavaksi suunnitteilla on reaktorin testaaminen pitkäaikaiskäytössä, ja sitten ratkaisun skaalaaminen teolliseen kokoluokkaan. Teollinen sovellus voisi olla toteutettavissa vuosikymmenen loppuun mennessä, arvioi Hannula.

iBEX-ohjelmassa haetaan radikaaleja ratkaisujaSähkölämmitteinen reaktori on kehitetty osana VTT:n iBEX 2020 -ohjelmaa. Ohjelma on esimerkki uudesta tavasta tehdä soveltavaa tutkimusta yhä ratkaisulähtöisemmin. Projekteissa tartutaan suuriin globaaleihin haasteisiin ja etsitään niihin radikaaleja ratkaisuja yhdessä teollisuuden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. iBEX-ohjelma on kiitorata keksinnöille, jotka muuttavat maailmaa.

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.