https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 3.12.2020

Sähköinen reaktori vähentäisi kemianteollisuuden päästöjä

Suomen ja EU:n kiristyvät ilmastotavoitteet pakottavat vähentämään teollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Sähkön käytön lisääminen teollisuudessa on nouseva trendi fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa. VTT:llä kehitetään sähkölämmitteistä reaktoritekniikkaa, joka voisi vähentää kemianteollisuuden päästöjä merkittävästi.

halogen

Teollisuuden sähkönkulutuksen arvioidaan tuplaantuvan lähivuosikymmeninä, sillä teollisuusyritykset haluavat vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä puhtaasti tuotetun sähkön avulla. Sähkön hyödyntäminen teollisissa prosesseissa edellyttää kuitenkin monissa kohdin uusia ratkaisuja, joita ei vielä ole kaupallisesti saatavilla.

VTT:n tutkimusprojektissa kehitettiin teknologisia ratkaisuja tulevaisuuden kemianteollisuuteen tarpeisiin. Monet kemianteollisuuden keskeiset reaktiot edellyttävät hyvin korkeaa, lähes 1 000 °C lämpötilaa, joka saavutetaan polttamalla fossiilisia polttoaineita. Tämä aiheuttaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä.

VTT:n E-REACTOR-projektissa haaste ratkaistaan sähkölämmitteisellä reaktorilla.

- Periaate on tuttu sähkövastuksista, mutta uutta on sen soveltaminen hyvin korkeisiin lämpötiloihin ja olosuhteisiin, joissa katalysoidaan kemiallisia reaktioita. Ratkaisun tulee olla myös skaalattavissa teolliseen mittakaavaan, jossa puhutaan kymmenien megawattien lämpötehoista, selvittää erikoistutkija Ilkka Hannula VTT:ltä.

Sähköreaktorilla monta sovelluskohdetta

Sähkölämmitteinen reaktori voisi korvata fossiilisten polttoaineiden käytön monien kemianteollisuuden keskeisten prosessien lämmityksessä. Yksi ilmeisistä sovelluskohteista on maakaasun reformointi. Jo yksin tämän prosessin sähköistäminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Vastaavia sovelluksia on muitakin, ja potentiaalisten sovellusten selvittäminen jatkuu projektin edetessä.

- Sähköisen reaktorin prototyyppi on valmis ja sen toimintaa on testattu onnistuneesti laboratorio-olosuhteissa. Seuraavaksi suunnitteilla on reaktorin testaaminen pitkäaikaiskäytössä, ja sitten ratkaisun skaalaaminen teolliseen kokoluokkaan. Teollinen sovellus voisi olla toteutettavissa vuosikymmenen loppuun mennessä, arvioi Hannula.

iBEX-ohjelmassa haetaan radikaaleja ratkaisujaSähkölämmitteinen reaktori on kehitetty osana VTT:n iBEX 2020 -ohjelmaa. Ohjelma on esimerkki uudesta tavasta tehdä soveltavaa tutkimusta yhä ratkaisulähtöisemmin. Projekteissa tartutaan suuriin globaaleihin haasteisiin ja etsitään niihin radikaaleja ratkaisuja yhdessä teollisuuden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. iBEX-ohjelma on kiitorata keksinnöille, jotka muuttavat maailmaa.

Uusimmat artikkelit

15.1.2021 | Alan Uutiset

Ympäristöministeriöltä tukea tuulivoimarakentamiseen

Ympäristöministeriö kertoo myöntäneensä yhteensä 840 000 euroa kahdeksan kunnan ja yhdeksän maakunnan liiton alueen tuulivoimarakentamisen selvityksiin ja suunnitteluun. 

15.1.2021 | Tutkimus ja koulutus

Kaupunkien ilmansaasteiden hallintaa parannetaan EU-rahoituksen tuella

Apulaisprofessori (tenure track) Matti Rissanen Tampereen yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän Consolidator Grant -apurahan. Rahoitus myönnettiin antropogeenisten eli ihmisen toiminnan aikaansaamien hiilivetyjen autokatalyyttisen hapettumisen tutkimiseen.

Muovijäte ylös joesta ja kiertoon – Tutkimuskohteena Indonesian Jakarta

Vesistöissä kelluva muovijäte voidaan saada kannattavasti talteen ja hyötykäyttöön, jos työ aloitetaan ennen kuin jäte kulkeutuu meriin asti. VTT:n johtamassa tutkimusprojektissa selvitetään, miten jokiin päätynyttä muovijätettä kannattaisi nostaa ylös ja kierrättää. Koealueena toimii Indonesian Jakarta.

Enersense on allekirjoittanut jatkosopimuksen koskien Elektrilevin sähköverkkojen huoltoa Virossa

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n International operations -liiketoimintaan kuuluva virolainen tytäryhtiö Empower AS on allekirjoittanut Viron suurimman verkko-operaattorin, Elektrilevin, kanssa jatkosopimuksen koskien sähköverkkojen huoltoa. 

Lämmityskattiloiden ohjaaminen siirtyi mobiiliin

Biolämmityskattiloita Karstulassa suunnitteleva ja valmistava Boweco on tuonut Suomen markkinoille lämmityskattiloiden ohjausratkaisun, jonka käyttö onnistuu mobiililaitteella.

Stora Enso investoi 80 miljoonaa euroa Imatran tehtaiden puunkäsittelyyn

Metsäjätti Stora Enso kertoo investoivansa Imatran tehtaiden puunkäsittelyn keskittämiseen ja nykyaikaistamiseen. 80 miljoonan euron investoinnilla parannetaan Stora Enson korkealuokkaisen pakkauskartongin tuotantokykyä. 

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen.