https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 10.6.2021

Vaurioitumiskohtien seulonta tehostaa hitsattujen metallirakenteiden väsymiskestävyysanalyysia

Väsyminen on yksi yleisimmistä metallirakenteiden vaurioitumisen syistä. Rakenteiden odottamattomia käytönaikaisia väsymisvaurioita voidaan ehkäistä suunnitteluvaiheessa väsymisanalyysin avulla. LUT-yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa on kehitetty uusi menetelmä väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien seulontaan.

equipment-factory-heavy-257700

Monet koneet ja rakenteet joutuvat käytössä ajallisesti muuttuvien kuormitusten alaisiksi. Vaihtelevat kuormitukset voivat aiheuttaa väsymisvaurioita huomattavasti pienemmillä kuormilla, kuin mitä rakenteet kestäisivät kertaluontoisesti kuormittuessaan. Hitsatuissa metallirakenteissa väsymisilmiön merkitys ja väsymisanalyysin tärkeä rooli suunnitteluprosessissa korostuvat. Yksi väsymisanalyysin päätehtävistä on määrittää luotettavasti rakenteille turvallinen kestoikä. Yksittäisen kohdan analysointiin on käytettävissä laaja ja monipuolinen valikoima erilaisia menetelmiä, mutta monimutkaisten hitsattujen rakenteiden jokaisen kohdan analysointi on nykymenetelmillä haastavaa.

Äskettäin LUT-yliopistossa tohtoriksi väitellyt Alexei Yanchukovich on väitöskirjassaan Screening the critical locations of a fatigue-loaded welded structure using the energy-based approach kehittänyt uuden menetelmän väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien järjestelmälliseen seulontaan.

- Potentiaalisten vaurioitumispisteiden suuri määrä on merkittävä haaste luotettavalle väsymisanalyysille. Materiaalikehitys ja ultralujien terästen käyttö on mahdollistanut staattisten kuormitusten kasvattamisen. Tämä yhdessä hitsausprosessien sekä hitsien jälkikäsittelymenetelmien kehityksen kanssa on lisännyt tarvetta huomioida analyysissa aiempaa enemmän väsymiseen vaikuttavia tekijöitä, sanoo Yanchukovich.

Yanchukovichin kehittämä seulontamenetelmä yhdistää venymäenergiaan perustuvan multiaksiaalisen Ellyin-vauriokriteerin alan perinteisimpiin laskentamenetelmiin. Kehitetyn ennustemallin toimivuutta testattiin käytännön kokeilla hyvällä menestyksellä. Tulosten perusteella, seulontamenetelmässä toteutettu Ellyin-vauriokriteerin soveltaminen hitsattuihin rakenteisiin on lupaava ratkaisu.

- Kehitetyssä seulontamenetelmässä voidaan säätää eri tekijöiden vaikutuksen huomioimista, mikä parantaa menetelmän yhteensopivuutta hitsattujen rakenteiden väsymisstandardien kanssa. Tämä mahdollistaa myös standardissa annettujen kestävyysarvojen hyödyntämisen laskelmissa.

Uusi seulontamenetelmä rajoittaa väsymisanalyysissä tarkasteltavien kohtien lukumäärää, ja auttaa keskittämään tarkastelun oikeisiin kohtiin.

- Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja parantaa tehokkuutta.  Kriittisten kohtien järjestelmällinen seulonta myös parantaa väsymisanalyysin luotettavuutta.

Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-667-2

Väitöskirjan esitarkastajana on toiminut Professor Dr. Cetin Morris Sonsino (Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF, Darmstadt, Germany). Väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä on toiminut Dosentti TkT Roger Rabb (Oulun Yliopisto).

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.