https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 10.6.2021

Vaurioitumiskohtien seulonta tehostaa hitsattujen metallirakenteiden väsymiskestävyysanalyysia

Väsyminen on yksi yleisimmistä metallirakenteiden vaurioitumisen syistä. Rakenteiden odottamattomia käytönaikaisia väsymisvaurioita voidaan ehkäistä suunnitteluvaiheessa väsymisanalyysin avulla. LUT-yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa on kehitetty uusi menetelmä väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien seulontaan.

equipment-factory-heavy-257700

Monet koneet ja rakenteet joutuvat käytössä ajallisesti muuttuvien kuormitusten alaisiksi. Vaihtelevat kuormitukset voivat aiheuttaa väsymisvaurioita huomattavasti pienemmillä kuormilla, kuin mitä rakenteet kestäisivät kertaluontoisesti kuormittuessaan. Hitsatuissa metallirakenteissa väsymisilmiön merkitys ja väsymisanalyysin tärkeä rooli suunnitteluprosessissa korostuvat. Yksi väsymisanalyysin päätehtävistä on määrittää luotettavasti rakenteille turvallinen kestoikä. Yksittäisen kohdan analysointiin on käytettävissä laaja ja monipuolinen valikoima erilaisia menetelmiä, mutta monimutkaisten hitsattujen rakenteiden jokaisen kohdan analysointi on nykymenetelmillä haastavaa.

Äskettäin LUT-yliopistossa tohtoriksi väitellyt Alexei Yanchukovich on väitöskirjassaan Screening the critical locations of a fatigue-loaded welded structure using the energy-based approach kehittänyt uuden menetelmän väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien järjestelmälliseen seulontaan.

- Potentiaalisten vaurioitumispisteiden suuri määrä on merkittävä haaste luotettavalle väsymisanalyysille. Materiaalikehitys ja ultralujien terästen käyttö on mahdollistanut staattisten kuormitusten kasvattamisen. Tämä yhdessä hitsausprosessien sekä hitsien jälkikäsittelymenetelmien kehityksen kanssa on lisännyt tarvetta huomioida analyysissa aiempaa enemmän väsymiseen vaikuttavia tekijöitä, sanoo Yanchukovich.

Yanchukovichin kehittämä seulontamenetelmä yhdistää venymäenergiaan perustuvan multiaksiaalisen Ellyin-vauriokriteerin alan perinteisimpiin laskentamenetelmiin. Kehitetyn ennustemallin toimivuutta testattiin käytännön kokeilla hyvällä menestyksellä. Tulosten perusteella, seulontamenetelmässä toteutettu Ellyin-vauriokriteerin soveltaminen hitsattuihin rakenteisiin on lupaava ratkaisu.

- Kehitetyssä seulontamenetelmässä voidaan säätää eri tekijöiden vaikutuksen huomioimista, mikä parantaa menetelmän yhteensopivuutta hitsattujen rakenteiden väsymisstandardien kanssa. Tämä mahdollistaa myös standardissa annettujen kestävyysarvojen hyödyntämisen laskelmissa.

Uusi seulontamenetelmä rajoittaa väsymisanalyysissä tarkasteltavien kohtien lukumäärää, ja auttaa keskittämään tarkastelun oikeisiin kohtiin.

- Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja parantaa tehokkuutta.  Kriittisten kohtien järjestelmällinen seulonta myös parantaa väsymisanalyysin luotettavuutta.

Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-667-2

Väitöskirjan esitarkastajana on toiminut Professor Dr. Cetin Morris Sonsino (Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF, Darmstadt, Germany). Väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä on toiminut Dosentti TkT Roger Rabb (Oulun Yliopisto).

Uusimmat artikkelit

23.9.2021 | Alan Uutiset

Konkurssiaaltoa ei tullutkaan – miten suojautua asiakasyritysten maksuvaikeuksilta

Koronapandemian alkaessa ekonomistit ympäri maailman ennustivat kaikkien aikojen konkurssiaaltoa. Valtioiden nopeasti liikkeelle polkaisemat tukitoimet, lainojen lyhennysvapaat ja verottajan myöntämät lykkäykset ovat toistaiseksi suojanneet yrityksiä konkursseilta. Määräaikaiset lainsäädännön muutokset ja valtioiden tukitoimet ovat kuitenkin päättyneet kesällä 2021 tai päättyvät viimeistään kuluvan syksyn aikana.

Typpihapon luokituksen muuttuminen voi edellyttää kemikaaliturvallisuussäädösten mukaisia toimia

Typpihapolle on määritetty EU:ssa yhdenmukainen, sitova luokitus- ja merkintävaatimus. Muutos voi vaikuttaa tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuteen. Muutosta sovelletaan 1.3.2022 alkaen.

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostuksesta lisää joustavuutta tuotantoon

Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitos on otettu peruskunnostuksen jälkeen jälleen käyttöön. Peruskunnostuksen ansiosta voimalaitoksen säätömahdollisuudet ja energiatehokkuus paranevat, Pohjolan Voima (PVO) kertoo lehdistötiedotteessa.

Vaasan yliopisto järjestää kansainvälisen älykkäiden energiajärjestelmien ja -teknologioiden SEST2021-konferenssin 6.–8.9.2021

Vaasan yliopisto järjestää 6.–8. syyskuuta 2021 kansainvälisen konferenssin älykkäistä energiajärjestelmistä ja -teknologioista. Kolmipäiväinen SEST2021 järjestetään koronapandemian vuoksi etäkonferenssina. Konferenssi on tarkoitettu akateemisille tutkijoille ja energia-alan ammattilaisille.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.