https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 10.6.2021

Vaurioitumiskohtien seulonta tehostaa hitsattujen metallirakenteiden väsymiskestävyysanalyysia

Väsyminen on yksi yleisimmistä metallirakenteiden vaurioitumisen syistä. Rakenteiden odottamattomia käytönaikaisia väsymisvaurioita voidaan ehkäistä suunnitteluvaiheessa väsymisanalyysin avulla. LUT-yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa on kehitetty uusi menetelmä väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien seulontaan.

equipment-factory-heavy-257700

Monet koneet ja rakenteet joutuvat käytössä ajallisesti muuttuvien kuormitusten alaisiksi. Vaihtelevat kuormitukset voivat aiheuttaa väsymisvaurioita huomattavasti pienemmillä kuormilla, kuin mitä rakenteet kestäisivät kertaluontoisesti kuormittuessaan. Hitsatuissa metallirakenteissa väsymisilmiön merkitys ja väsymisanalyysin tärkeä rooli suunnitteluprosessissa korostuvat. Yksi väsymisanalyysin päätehtävistä on määrittää luotettavasti rakenteille turvallinen kestoikä. Yksittäisen kohdan analysointiin on käytettävissä laaja ja monipuolinen valikoima erilaisia menetelmiä, mutta monimutkaisten hitsattujen rakenteiden jokaisen kohdan analysointi on nykymenetelmillä haastavaa.

Äskettäin LUT-yliopistossa tohtoriksi väitellyt Alexei Yanchukovich on väitöskirjassaan Screening the critical locations of a fatigue-loaded welded structure using the energy-based approach kehittänyt uuden menetelmän väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien järjestelmälliseen seulontaan.

- Potentiaalisten vaurioitumispisteiden suuri määrä on merkittävä haaste luotettavalle väsymisanalyysille. Materiaalikehitys ja ultralujien terästen käyttö on mahdollistanut staattisten kuormitusten kasvattamisen. Tämä yhdessä hitsausprosessien sekä hitsien jälkikäsittelymenetelmien kehityksen kanssa on lisännyt tarvetta huomioida analyysissa aiempaa enemmän väsymiseen vaikuttavia tekijöitä, sanoo Yanchukovich.

Yanchukovichin kehittämä seulontamenetelmä yhdistää venymäenergiaan perustuvan multiaksiaalisen Ellyin-vauriokriteerin alan perinteisimpiin laskentamenetelmiin. Kehitetyn ennustemallin toimivuutta testattiin käytännön kokeilla hyvällä menestyksellä. Tulosten perusteella, seulontamenetelmässä toteutettu Ellyin-vauriokriteerin soveltaminen hitsattuihin rakenteisiin on lupaava ratkaisu.

- Kehitetyssä seulontamenetelmässä voidaan säätää eri tekijöiden vaikutuksen huomioimista, mikä parantaa menetelmän yhteensopivuutta hitsattujen rakenteiden väsymisstandardien kanssa. Tämä mahdollistaa myös standardissa annettujen kestävyysarvojen hyödyntämisen laskelmissa.

Uusi seulontamenetelmä rajoittaa väsymisanalyysissä tarkasteltavien kohtien lukumäärää, ja auttaa keskittämään tarkastelun oikeisiin kohtiin.

- Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja parantaa tehokkuutta.  Kriittisten kohtien järjestelmällinen seulonta myös parantaa väsymisanalyysin luotettavuutta.

Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-667-2

Väitöskirjan esitarkastajana on toiminut Professor Dr. Cetin Morris Sonsino (Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF, Darmstadt, Germany). Väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä on toiminut Dosentti TkT Roger Rabb (Oulun Yliopisto).

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.