https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 27.4.2021

Digitalisaatio Akatemiasta hyvä malli osaajapulaan ympäri Suomea?

Yritysten ja korkeakoulujen Vaasassa yhdessä kehittämä Digitalisaatio Akatemia etsii uusia ratkaisuja alueen digi-osaajapulaan. Vaasan yliopiston InnoLabin tutkijat kehittivät mallia edelleen, jotta se voisi toimia muuallakin Suomessa. Tuore, työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa ilmestynyt raportti summaa pilottikauden opit.

digitalisaatio-akatemia-kuva

Tutkijat Sorin Dan, Shah Ruhk Shakeel ja Khuram Shahzad Vaasan yliopistosta sanovat, että keskeistä Digitalisaatio Akatemiassa on ajattelutavan muutos – osaajapulan taltuttamisessa yksin tekeminen ei riitä, vaan tarvitaan yhteistyötä. Kuva: Riikka Kalmi, Vaasan yliopisto

Digitalisaatio Akatemia sai alkunsa Vaasassa keväällä 2018, kun ohjelmistoalan yrittäjä Andreas Paschinsky Devatus Oy:stä halusi kehittää järeämpiä keinoja osaajapulaan vastaamiseen. Hän otti yhteyttä energia-alan yrityksiin ja alueen korkeakouluihin. Pilotti syntyi yritysten rahoituksella ja korkeakoulujen tuella.

Digitalisaatio Akatemia tarjoaa niin suomalaisille kuin ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden oppia yritysten kannalta ajankohtaisia digitaitoja, verkottua yritysten kanssa ja kehittyä työelämätaidoissa. Tavoitteena on saada yhä useampi osaaja jäämään seudulle.

Digitalisaatio Akatemian pilottikauden tulokset on nyt koottu raporttiin, joka summaa Vaasan yliopiston InnoLabin toteuttaman ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittaman DA-PITO-tutkimushankkeen opit. Hankkeen loppuraportti on julkaistu TEM:in julkaisusarjassa, ja on vapaasti ladattavissa verkossa.

Yhteistyössä osaajapulaa taltuttamassa

Keskeistä Digitalisaatio Akatemiassa on ajattelutavan muutos – yksin tekeminen ei riitä, tarvitaan yhteistyötä.

– Osaajien sitouttamisessa on tärkeää tunnistaa erilaiset rajapinnat ja kutsua sidosryhmät mukaan yhteistyöhön. Yritysten kannattaa hakeutua läheiseen yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa ja oppia myös toisiltaan, sanoo tutkijatohtori Khuram Shahzad Vaasan yliopistosta.

Tutkija Sorin Danin mukaan yritysten roolista osaajien sitouttamisessa on jo varsin paljon tutkittua tietoa, mutta vähemmän tietoa löytyy siitä, miten korkeakoulut, teollisuus, kaupungit ja ministeriöt voivat taltuttaa osaajapulaa yhteistyössä.

– Tällaisen yhteistyön tutkimus ja käytännön edistäminen sisältääkin huomattavia mahdollisuuksia tärkeään uuteen tietoon ja yhteiskunnan tukemiseen osaajapulan taittamisessa, sanoo Dan.

Tutkijoiden mukaan Digitalisaatio Akatemian pilottikausi osoitti, miten tärkeää avoin ja selkeä viestintä sekä myös työnjako kumppanien kesken on. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös sitoutumista.

– Akatemia on käynnistynyt hyvin, mutta työnjakoa kannattaa vielä selkeyttää ja lisätä yhteisiä ponnistuksia esimerkiksi brändin vahvistamiseksi. Seuraavassa vaiheessa olisi tärkeä vahvistaa seuranta- ja palautekanavia sekä mitata vaikuttavuutta, sanoo tutkija Shah Ruhk Shakeel.

Hankkeen loppupuolella järjestetyssä klusteri-tapaamisessa Digitalisaatio-Akatemiaa esiteltiin Lahden ja Lappeenrannan elinkeinoelämän ja korkeakoulujen edustajille. Potentiaalia perustaa Digitalisaatio Akatemioita myös muualle Suomeen löytyi.

Osaajapula on ajankohtainen aihe ja puhuttaa myös politiikassa. Raporttia voidaankin hyödyntää myös käsikirjana perustettaessa vastaavia yksiköitä Suomen muihin klustereihin sekä käytäessä keskustelua ”Talent Boost” -tematiikasta – kuinka tukea korkeakoulutettujen osaajien sitoutumista Suomeen.

– Osaajapulasta käytävän keskustelun on oltava myös sen kohteena olevien ihmisten keskustelua. Emme voi puhua heidän ohitseen. Hankkeemme tutkijaryhmä on kansainvälinen, ja englanninkielisen raportin myötä keskusteluun pääsevät osallistumaan myös ulkomaiset osaajat. Heiltä voimme oppia lisää siitä, miksi Suomeen tullaan ja miksi täältä lähdetään tai tänne jäädään, hankkeen johtaja Mari K. Niemi summaa.

Hankkeen loppuraportti

Niemi, Mari K. & Sorin Dan, Johanna Kalliokoski, Khuram Shahzad, Shah Rukh Shakeel, Rathan Alagirisamy, Iida Laurila (2021) Talent Retention and the Development of Digital Skills. A study of the ecosystem-based Digitalisation Academy located in Vaasa, Finland. Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment 2021:23. Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki, 2021.

Pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-840-0

Uusimmat artikkelit

Selvitys: Öljyn varastointi jatkossakin osa liikenteen huoltovarmuuspalettia

Fossiilisten polttonesteiden varmuusvarastointia on syytä ylläpitää tulevina vuosikymmeninäkin, vaikka erityisesti henkilöautoliikenteessä sähköistymisen odotetaan etenevän, suositetaan AFRYn tuoreessa selvityksessä. Samalla on syytä valmistautua uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden varastointiin ja kehittää järjestelmiä sähkönsaannin turvaamiseksi.

29.6.2021 | Alan Uutiset

SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä on valittu eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin hallitukseen kaksivuotiselle kaudelle. Valinta tarjoaa Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle merkittävän näköalapaikan eurooppalaisen standardisoinnin kehitykseen.

Kurikan Vesihuolto digitalisoi vesihuollon palveluitaan Digitan IoT-verkon avulla

Kurikan Vesihuolto Oy ja Digita ovat aloittaneet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Uudet etäluettavat vesimittarit ja vedenkulutuksen reaaliaikainen seuranta tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Vesihuollon digitalisoinnissa hyödynnetään Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

21.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uudet kaukokartoitusmenetelmät soveltuvat hyvin puulajien erotteluun

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kehittävät IBC-Carbon-tutkimushankkeessa uudenlaisia kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.