https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 27.4.2021

Digitalisaatio Akatemiasta hyvä malli osaajapulaan ympäri Suomea?

Yritysten ja korkeakoulujen Vaasassa yhdessä kehittämä Digitalisaatio Akatemia etsii uusia ratkaisuja alueen digi-osaajapulaan. Vaasan yliopiston InnoLabin tutkijat kehittivät mallia edelleen, jotta se voisi toimia muuallakin Suomessa. Tuore, työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa ilmestynyt raportti summaa pilottikauden opit.

digitalisaatio-akatemia-kuva

Tutkijat Sorin Dan, Shah Ruhk Shakeel ja Khuram Shahzad Vaasan yliopistosta sanovat, että keskeistä Digitalisaatio Akatemiassa on ajattelutavan muutos – osaajapulan taltuttamisessa yksin tekeminen ei riitä, vaan tarvitaan yhteistyötä. Kuva: Riikka Kalmi, Vaasan yliopisto

Digitalisaatio Akatemia sai alkunsa Vaasassa keväällä 2018, kun ohjelmistoalan yrittäjä Andreas Paschinsky Devatus Oy:stä halusi kehittää järeämpiä keinoja osaajapulaan vastaamiseen. Hän otti yhteyttä energia-alan yrityksiin ja alueen korkeakouluihin. Pilotti syntyi yritysten rahoituksella ja korkeakoulujen tuella.

Digitalisaatio Akatemia tarjoaa niin suomalaisille kuin ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden oppia yritysten kannalta ajankohtaisia digitaitoja, verkottua yritysten kanssa ja kehittyä työelämätaidoissa. Tavoitteena on saada yhä useampi osaaja jäämään seudulle.

Digitalisaatio Akatemian pilottikauden tulokset on nyt koottu raporttiin, joka summaa Vaasan yliopiston InnoLabin toteuttaman ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittaman DA-PITO-tutkimushankkeen opit. Hankkeen loppuraportti on julkaistu TEM:in julkaisusarjassa, ja on vapaasti ladattavissa verkossa.

Yhteistyössä osaajapulaa taltuttamassa

Keskeistä Digitalisaatio Akatemiassa on ajattelutavan muutos – yksin tekeminen ei riitä, tarvitaan yhteistyötä.

– Osaajien sitouttamisessa on tärkeää tunnistaa erilaiset rajapinnat ja kutsua sidosryhmät mukaan yhteistyöhön. Yritysten kannattaa hakeutua läheiseen yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa ja oppia myös toisiltaan, sanoo tutkijatohtori Khuram Shahzad Vaasan yliopistosta.

Tutkija Sorin Danin mukaan yritysten roolista osaajien sitouttamisessa on jo varsin paljon tutkittua tietoa, mutta vähemmän tietoa löytyy siitä, miten korkeakoulut, teollisuus, kaupungit ja ministeriöt voivat taltuttaa osaajapulaa yhteistyössä.

– Tällaisen yhteistyön tutkimus ja käytännön edistäminen sisältääkin huomattavia mahdollisuuksia tärkeään uuteen tietoon ja yhteiskunnan tukemiseen osaajapulan taittamisessa, sanoo Dan.

Tutkijoiden mukaan Digitalisaatio Akatemian pilottikausi osoitti, miten tärkeää avoin ja selkeä viestintä sekä myös työnjako kumppanien kesken on. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös sitoutumista.

– Akatemia on käynnistynyt hyvin, mutta työnjakoa kannattaa vielä selkeyttää ja lisätä yhteisiä ponnistuksia esimerkiksi brändin vahvistamiseksi. Seuraavassa vaiheessa olisi tärkeä vahvistaa seuranta- ja palautekanavia sekä mitata vaikuttavuutta, sanoo tutkija Shah Ruhk Shakeel.

Hankkeen loppupuolella järjestetyssä klusteri-tapaamisessa Digitalisaatio-Akatemiaa esiteltiin Lahden ja Lappeenrannan elinkeinoelämän ja korkeakoulujen edustajille. Potentiaalia perustaa Digitalisaatio Akatemioita myös muualle Suomeen löytyi.

Osaajapula on ajankohtainen aihe ja puhuttaa myös politiikassa. Raporttia voidaankin hyödyntää myös käsikirjana perustettaessa vastaavia yksiköitä Suomen muihin klustereihin sekä käytäessä keskustelua ”Talent Boost” -tematiikasta – kuinka tukea korkeakoulutettujen osaajien sitoutumista Suomeen.

– Osaajapulasta käytävän keskustelun on oltava myös sen kohteena olevien ihmisten keskustelua. Emme voi puhua heidän ohitseen. Hankkeemme tutkijaryhmä on kansainvälinen, ja englanninkielisen raportin myötä keskusteluun pääsevät osallistumaan myös ulkomaiset osaajat. Heiltä voimme oppia lisää siitä, miksi Suomeen tullaan ja miksi täältä lähdetään tai tänne jäädään, hankkeen johtaja Mari K. Niemi summaa.

Hankkeen loppuraportti

Niemi, Mari K. & Sorin Dan, Johanna Kalliokoski, Khuram Shahzad, Shah Rukh Shakeel, Rathan Alagirisamy, Iida Laurila (2021) Talent Retention and the Development of Digital Skills. A study of the ecosystem-based Digitalisation Academy located in Vaasa, Finland. Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment 2021:23. Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki, 2021.

Pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-840-0

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.