https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 27.4.2021

Digitalisaatio Akatemiasta hyvä malli osaajapulaan ympäri Suomea?

Yritysten ja korkeakoulujen Vaasassa yhdessä kehittämä Digitalisaatio Akatemia etsii uusia ratkaisuja alueen digi-osaajapulaan. Vaasan yliopiston InnoLabin tutkijat kehittivät mallia edelleen, jotta se voisi toimia muuallakin Suomessa. Tuore, työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa ilmestynyt raportti summaa pilottikauden opit.

digitalisaatio-akatemia-kuva

Tutkijat Sorin Dan, Shah Ruhk Shakeel ja Khuram Shahzad Vaasan yliopistosta sanovat, että keskeistä Digitalisaatio Akatemiassa on ajattelutavan muutos – osaajapulan taltuttamisessa yksin tekeminen ei riitä, vaan tarvitaan yhteistyötä. Kuva: Riikka Kalmi, Vaasan yliopisto

Digitalisaatio Akatemia sai alkunsa Vaasassa keväällä 2018, kun ohjelmistoalan yrittäjä Andreas Paschinsky Devatus Oy:stä halusi kehittää järeämpiä keinoja osaajapulaan vastaamiseen. Hän otti yhteyttä energia-alan yrityksiin ja alueen korkeakouluihin. Pilotti syntyi yritysten rahoituksella ja korkeakoulujen tuella.

Digitalisaatio Akatemia tarjoaa niin suomalaisille kuin ulkomaisille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden oppia yritysten kannalta ajankohtaisia digitaitoja, verkottua yritysten kanssa ja kehittyä työelämätaidoissa. Tavoitteena on saada yhä useampi osaaja jäämään seudulle.

Digitalisaatio Akatemian pilottikauden tulokset on nyt koottu raporttiin, joka summaa Vaasan yliopiston InnoLabin toteuttaman ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittaman DA-PITO-tutkimushankkeen opit. Hankkeen loppuraportti on julkaistu TEM:in julkaisusarjassa, ja on vapaasti ladattavissa verkossa.

Yhteistyössä osaajapulaa taltuttamassa

Keskeistä Digitalisaatio Akatemiassa on ajattelutavan muutos – yksin tekeminen ei riitä, tarvitaan yhteistyötä.

– Osaajien sitouttamisessa on tärkeää tunnistaa erilaiset rajapinnat ja kutsua sidosryhmät mukaan yhteistyöhön. Yritysten kannattaa hakeutua läheiseen yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa ja oppia myös toisiltaan, sanoo tutkijatohtori Khuram Shahzad Vaasan yliopistosta.

Tutkija Sorin Danin mukaan yritysten roolista osaajien sitouttamisessa on jo varsin paljon tutkittua tietoa, mutta vähemmän tietoa löytyy siitä, miten korkeakoulut, teollisuus, kaupungit ja ministeriöt voivat taltuttaa osaajapulaa yhteistyössä.

– Tällaisen yhteistyön tutkimus ja käytännön edistäminen sisältääkin huomattavia mahdollisuuksia tärkeään uuteen tietoon ja yhteiskunnan tukemiseen osaajapulan taittamisessa, sanoo Dan.

Tutkijoiden mukaan Digitalisaatio Akatemian pilottikausi osoitti, miten tärkeää avoin ja selkeä viestintä sekä myös työnjako kumppanien kesken on. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös sitoutumista.

– Akatemia on käynnistynyt hyvin, mutta työnjakoa kannattaa vielä selkeyttää ja lisätä yhteisiä ponnistuksia esimerkiksi brändin vahvistamiseksi. Seuraavassa vaiheessa olisi tärkeä vahvistaa seuranta- ja palautekanavia sekä mitata vaikuttavuutta, sanoo tutkija Shah Ruhk Shakeel.

Hankkeen loppupuolella järjestetyssä klusteri-tapaamisessa Digitalisaatio-Akatemiaa esiteltiin Lahden ja Lappeenrannan elinkeinoelämän ja korkeakoulujen edustajille. Potentiaalia perustaa Digitalisaatio Akatemioita myös muualle Suomeen löytyi.

Osaajapula on ajankohtainen aihe ja puhuttaa myös politiikassa. Raporttia voidaankin hyödyntää myös käsikirjana perustettaessa vastaavia yksiköitä Suomen muihin klustereihin sekä käytäessä keskustelua ”Talent Boost” -tematiikasta – kuinka tukea korkeakoulutettujen osaajien sitoutumista Suomeen.

– Osaajapulasta käytävän keskustelun on oltava myös sen kohteena olevien ihmisten keskustelua. Emme voi puhua heidän ohitseen. Hankkeemme tutkijaryhmä on kansainvälinen, ja englanninkielisen raportin myötä keskusteluun pääsevät osallistumaan myös ulkomaiset osaajat. Heiltä voimme oppia lisää siitä, miksi Suomeen tullaan ja miksi täältä lähdetään tai tänne jäädään, hankkeen johtaja Mari K. Niemi summaa.

Hankkeen loppuraportti

Niemi, Mari K. & Sorin Dan, Johanna Kalliokoski, Khuram Shahzad, Shah Rukh Shakeel, Rathan Alagirisamy, Iida Laurila (2021) Talent Retention and the Development of Digital Skills. A study of the ecosystem-based Digitalisation Academy located in Vaasa, Finland. Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment 2021:23. Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki, 2021.

Pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-840-0

Uusimmat artikkelit

12.5.2021 | Alan Uutiset

STK ry:n jäsenkysely: Sähkötekniselle alalle tarvitaan lisää osaajia

Sähköistysala näkee työvoiman saannin yhdeksi keskeisistä haasteista tulevaisuudessa. Kolmannes STK:n jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa jo lähitulevaisuudessa. Alalle toivotaan erityisesti ammattilaisia, joilla on myös kaupallista osaamista ja kielitaitoa.

11.5.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uutta tietoa yhteistyöllä

Älykäs valmistus ekosysteemissä -tutkimushanke kokosi valmistavan teollisuuden yritykset sekä tutkijat yhdessä ratkomaan digitalisoituvan alan haasteita. Hanke päättyy sellaisenaan nyt maaliskuussa, mutta tutkimustyö jatkuu.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.