https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 31.8.2021

Kansallinen vetyklusteri avaa ovia eurooppalaisiin verkostoihin

Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri perustettiin helmikuussa 2021 vauhdittamaan vetytaloutta ja vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä. Lähes 40 yritystä on tällä hetkellä vetyklusterin toiminnassa mukana. 

vt

Teknologiateollisuus ry:n mukaan klusterin toiminnassa on mukana on monipuolinen joukko yrityksiä energiateollisuudesta, kemianteollisuudesta, metsäteollisuudesta ja teknologiateollisuudesta. Joukossa on niin globaaleja, pk- kuin startup-yrityksiäkin. Tuorein klusterin jäsen on Viafin Service -konserniin kuuluva Viafin GAS Oy, joka tänään kertoi liittyvänsä mukaan osaksi kansallista hanketta.

Vetyklusterin tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet sijoittuvat laaja-alaisesti arvoketjun eri osa-alueille kuten vedyn tuotantoon, vedyn teollisen käytön lisäämiseen, vedyn kuljetus- ja käsittelyprosesseihin, merenkulkulogistiikan sovellutuksiin sekä vedyn käsittelyyn tarvittavien laitteistojen ja teknologian kehittämiseen, valmistukseen ja kaupallistamiseen.

- Kyse on arviolta miljardin euron suuruisista investoinneista, joiden arvioidaan vähentävän päästöjä vuosittain 4–6 miljoonaa hiilidioksiditonnia, Sakari Kallo SSAB:stä kertoi Teknologiateollisuus ry:n tiedotteessa.

Kymmenien miljardien investoinnit suunnitteilla vetytalouteen

Teknologiateollisuus ry:n mukaan EU-jäsenmaiden odotetaan kohdistavan osan yhteensä yli 670 miljardin euron elpymispaketista vetytaloutta ja energiasektori-integraatiota edistäviin hankkeisiin.  

Vetyklusteri tukee yritysten osallistumista eurooppalaisiin ja kansainvälisiin vetytaloutta edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Keskustelua yhteistyömahdollisuuksista käydään esimerkiksi Ruotsin, Baltian maiden, Puolan ja Saksan vetyklustereiden kanssa.

- Esimerkkinä tästä on juuri käynnistynyt BotH2nia-hanke, jota vetyklusterin yritykset Suomessa ja Ruotsissa ovat olleet valmistelemassa, Matti Malkamäki Aurelia Turbinesista kertoo.

Kansallinen vetyklusteri työstää parhaillaan myös kokonaiskuvaa Suomen ja täällä toimivien yritysten vahvuuksista vetytaloutta kehitettäessä.

- Haluamme tunnistaa teknologiaosaamiset ja kyvykkyydet, joilla Suomi voi erottua, ja tukea sellaista yhteistyötä, joka synnyttää uusia ratkaisuja vientiin. Tämä auttaa meitä kehittämään omaa tarjontaamme hankevalmisteluissa eurooppalaisten kumppaneiden kanssa, Simo Säynevirta ABB:ltä korosti Teknologiateollisuuden tiedotteessa keväällä.

NIna Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.