« 1 2 3 4 5 6 7 ... 14 »

21.4.2017 | Tutkimus ja koulutus

Suomalaisilla on hyvät valmiudet muuttuvaan työelämään

Suomalaiset työntekijät ovat tutkimuksen mukaan keskimäärin hyvin valmistautuneita työelämän murroksen tuomiin suuriin muutoksiin. Digitalisaatio on ilmiönä tuttu ja työyhteisöissä ollaan valmiita joustavuuteen. Parannettavaakin kuitenkin on: verkostoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia ei nähdä eikä osata riittävästi hyödyntää työssä.

Vaasan yliopiston hakijamäärä kasvoi – eniten kasvua tekniikassa

Vaasan yliopiston kandidaattiohjelmiin haki tämän vuoden korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä 4172 nuorta. Hakemusmäärä kasvoi suhteellisesti eniten yliopiston teknillisen tiedekunnan energia- ja informaatiotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa, johon hakijoita tuli 75 prosenttia enemmän kuin viime vuonna (219 hakemusta). 

Kun asiat on alun perin tehty oikein, ei vika pääse valloilleen

AEL:stä saat koulutusta käyttäjäkunnossapitoon ja kunnossapitoasennuksiin unohtamatta hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja työturvallisuutta.

21.3.2017 | Tutkimus ja koulutus

Opinnäyte- ja innovaatiopalkinnot 2017 haussa

Promaint ry kannustaa kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla vuosittain rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Kun asiat on alun perin tehty oikein, ei vika pääse valloilleen

Pidä osaamisestasi huolta! AEL:stä saat kunnossapitokoulutusta prosessilaitteisiin, käyttäjäkunnossapitoon ja kunnossapitoasennuksiin.

Painelaitteiden käytönvalvojien koulutus ja työkokemusvaatimukset

Käytönvalvoja on painelaitteen omistajan tai haltijan nimeämä henkilö, joka vastaa painelaitteen asianmukaisesta käytöstä ja kunnossapidosta. Tukes tarkistaa ja hyväksyy henkilön koulutuksen ja työkokemuksen käytönvalvojan tehtävään.

Muuntokoulutus avuksi insinöörien työttömyyteen ja infra-alan työvoimapulaan

Rakennusteollisuus RT yhdessä infra-alan yritysten kanssa on käynnistämässä uuden muuntokoulutusmallin. Koulutusmalli tarjoaa työttömille insinööreille mahdollisuuden uudelleen kouluttautua infra-alalle. Koulutukseen voivat osallistua myös muun teknisen tai kaupallisen korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät.