https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 16.5.2022

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

ecot

Projektissa on mukana kuusi yritystä ja kaksi tutkimuslaitosta, jotka yhdistävät voimansa uuden tiedon tuottamiseksi ja edelläkävijäaseman saavuttamiseksi kansainvälisillä kasvumarkkinoilla. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7.2 miljoonaa euroa.

Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä hiilineutraalien teknologioiden ja prosessien kehittämisessä, ja MASCOTissa (MAterialS for CO2-neutTral processes in resource-intensive industries) saadut tulokset parantavat merkittävsti niiden turvallisuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä. MASCOT co-innovation-hankkeeseen osallistuvat Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä. MASCOT-hanketta koordinoi VTT, ja julkisen tutkimushankkeen toteuttaa VTT yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

– Suomi on johtava maa cleantechissä, mukaan lukien kiertotalous ja vetyteknologiat, ja suomalaiset yritykset ovat alan kehityksen kärjessä. Uudet hiilineutraalit prosessit, tuotteet ja teknologiat tarjoavat MASCOT-konsortiolle ja suomalaisille toimijoille huomattavaa kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, joilla on nähtävissä vahvaa kysynnän kasvua ympäristöystävällisille nollahiilisille ja päästöttömille ratkaisuille, sanoo Pekka Pohjanne, Lead, Materials for new energy technologies VTT:ltä.

Tulevaisuuden fossiilivapaat prosessit ja järjestelmät eroavat käsiteltävien raaka-aineiden ja syötteiden sekä olosuhteidensa osalta selvästi perinteisten prosessien vastaavista, joten laitteissa ja rakenteissa käytettävien materiaalien on vastattava täysin uudenlaisiin vaatimuksiin.

– Uusien teknologioiden ja laiteratkaisujen tulee toimia ennustettavasti ja luotettavasti tinkimättä turvallisuudesta ja kilpailukyvystä. Haasteeseen vastaaminen vaatii uusia innovaatioita monilla materiaaliteknologiaan liittyvillä osa-alueilla: materiaaleissa, suunnittelussa, valmistuksessa ja prosesseissa, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta.

MASCOT on osa kahta Business Finlandin Veturi-ekosysteemiä: Wärtsilän käynnistämä ”Zero Emission Marine” (ZEM) ekosysteemiohjelma (2022-2025) sekä Nesteen ”Novel sustainable & scalable solutions for transportation and chemicals” ekosysteemi (2020-2024). MASCOTin rooli näissä ekosysteemeissä on ratkaista uusien hiilineutraalien teknologioiden mahdolliset materiaalitekniset pullonkaulat.

– MASCOT on ensimmäinen käynnistyvä projekti ZEM-ekosysteemissä, ja se tuottaa ohjelmaan merkittävää lisäarvoa materiaaliteknisen osaamisen kautta. Tavoitteenamme on nopeuttaa meriteollisuuden vihreää siirtymää. MASCOT-projekti luo materiaalitieteellistä pohjaa, joka on välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Kenneth Widell, Wärtsilä Finlandin ZEM ohjelmapäällikkö.

Nesteen Veturi-projekti on ollut aktiivinen jo vuodesta 2020 lähtien. Siinä tavoitteena on kehittää kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aineita ja teknologiaratkaisuja polttoaineiden sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon, ja teknologiakehitys on edennyt lupaavasti.

– MASCOT-projekti on tärkeä osa tätä palapeliä: se tarjoaa materiaaliosaamista ja sellaista tietoa materiaalien suorituskyvystä, jota tarvitaan hiilineutraalien prosessiteknologioiden käyttöönotossa ja uusien tuotteiden toimittamisessa markkinoille luotettavasti, tiivistää Jarmo Kela, Nesteen Senior R&D ohjelmapäällikkö.

Uusimmat artikkelit

Olkiluoto 3:n ensimmäinen vuosihuolto on lopulta ohi – palasi yöllä sähköntuotantoon

37 vuorokaudeksi tarkoitettu huolto kesti noin 74 vuorokautta ja yhdeksän tuntia. Teollisuuden Voima arvioi jo ennakkoon ensimmäisen vuosihuollon olevan työläs. Sähköntuotannonjohtaja Marjo Mustosen mukaan nyt päättyneistä huolloista saatiin arvokasta oppia tulevaisuuteen.

16.5.2024 | Alan Uutiset

Suomen kolmanneksi suurin tuulipuisto vihittiin käyttöön Pjelaxissa

Fortumin ja Helenin yhteishanke, 56 tuulivoimalan Pjelax-tuulipuisto tuottaa vuosittain noin viisi prosenttia Suomen koko tuulivoimatuotannosta.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

Euroopan suurin ja modernein taivekartonkikone vihittiin käyttöön Husumissa Ruotsissa

Metsä Boardin Husumin taivekartonkikone on 600 000 tonnin vuosikapasiteetilla Euroopan suurin ja modernein, ja sen tuotannossa käytetty energia on 98-prosenttisesti fossiilitonta

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.