https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 16.5.2022

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

ecot

Projektissa on mukana kuusi yritystä ja kaksi tutkimuslaitosta, jotka yhdistävät voimansa uuden tiedon tuottamiseksi ja edelläkävijäaseman saavuttamiseksi kansainvälisillä kasvumarkkinoilla. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7.2 miljoonaa euroa.

Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä hiilineutraalien teknologioiden ja prosessien kehittämisessä, ja MASCOTissa (MAterialS for CO2-neutTral processes in resource-intensive industries) saadut tulokset parantavat merkittävsti niiden turvallisuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä. MASCOT co-innovation-hankkeeseen osallistuvat Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä. MASCOT-hanketta koordinoi VTT, ja julkisen tutkimushankkeen toteuttaa VTT yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

– Suomi on johtava maa cleantechissä, mukaan lukien kiertotalous ja vetyteknologiat, ja suomalaiset yritykset ovat alan kehityksen kärjessä. Uudet hiilineutraalit prosessit, tuotteet ja teknologiat tarjoavat MASCOT-konsortiolle ja suomalaisille toimijoille huomattavaa kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, joilla on nähtävissä vahvaa kysynnän kasvua ympäristöystävällisille nollahiilisille ja päästöttömille ratkaisuille, sanoo Pekka Pohjanne, Lead, Materials for new energy technologies VTT:ltä.

Tulevaisuuden fossiilivapaat prosessit ja järjestelmät eroavat käsiteltävien raaka-aineiden ja syötteiden sekä olosuhteidensa osalta selvästi perinteisten prosessien vastaavista, joten laitteissa ja rakenteissa käytettävien materiaalien on vastattava täysin uudenlaisiin vaatimuksiin.

– Uusien teknologioiden ja laiteratkaisujen tulee toimia ennustettavasti ja luotettavasti tinkimättä turvallisuudesta ja kilpailukyvystä. Haasteeseen vastaaminen vaatii uusia innovaatioita monilla materiaaliteknologiaan liittyvillä osa-alueilla: materiaaleissa, suunnittelussa, valmistuksessa ja prosesseissa, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta.

MASCOT on osa kahta Business Finlandin Veturi-ekosysteemiä: Wärtsilän käynnistämä ”Zero Emission Marine” (ZEM) ekosysteemiohjelma (2022-2025) sekä Nesteen ”Novel sustainable & scalable solutions for transportation and chemicals” ekosysteemi (2020-2024). MASCOTin rooli näissä ekosysteemeissä on ratkaista uusien hiilineutraalien teknologioiden mahdolliset materiaalitekniset pullonkaulat.

– MASCOT on ensimmäinen käynnistyvä projekti ZEM-ekosysteemissä, ja se tuottaa ohjelmaan merkittävää lisäarvoa materiaaliteknisen osaamisen kautta. Tavoitteenamme on nopeuttaa meriteollisuuden vihreää siirtymää. MASCOT-projekti luo materiaalitieteellistä pohjaa, joka on välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Kenneth Widell, Wärtsilä Finlandin ZEM ohjelmapäällikkö.

Nesteen Veturi-projekti on ollut aktiivinen jo vuodesta 2020 lähtien. Siinä tavoitteena on kehittää kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aineita ja teknologiaratkaisuja polttoaineiden sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon, ja teknologiakehitys on edennyt lupaavasti.

– MASCOT-projekti on tärkeä osa tätä palapeliä: se tarjoaa materiaaliosaamista ja sellaista tietoa materiaalien suorituskyvystä, jota tarvitaan hiilineutraalien prosessiteknologioiden käyttöönotossa ja uusien tuotteiden toimittamisessa markkinoille luotettavasti, tiivistää Jarmo Kela, Nesteen Senior R&D ohjelmapäällikkö.

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.