https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 16.5.2022

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

ecot

Projektissa on mukana kuusi yritystä ja kaksi tutkimuslaitosta, jotka yhdistävät voimansa uuden tiedon tuottamiseksi ja edelläkävijäaseman saavuttamiseksi kansainvälisillä kasvumarkkinoilla. Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 7.2 miljoonaa euroa.

Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä hiilineutraalien teknologioiden ja prosessien kehittämisessä, ja MASCOTissa (MAterialS for CO2-neutTral processes in resource-intensive industries) saadut tulokset parantavat merkittävsti niiden turvallisuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä. MASCOT co-innovation-hankkeeseen osallistuvat Andritz, Exote, Metso Outotec, Neste, Nordic Tank ja Wärtsilä. MASCOT-hanketta koordinoi VTT, ja julkisen tutkimushankkeen toteuttaa VTT yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa.

– Suomi on johtava maa cleantechissä, mukaan lukien kiertotalous ja vetyteknologiat, ja suomalaiset yritykset ovat alan kehityksen kärjessä. Uudet hiilineutraalit prosessit, tuotteet ja teknologiat tarjoavat MASCOT-konsortiolle ja suomalaisille toimijoille huomattavaa kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, joilla on nähtävissä vahvaa kysynnän kasvua ympäristöystävällisille nollahiilisille ja päästöttömille ratkaisuille, sanoo Pekka Pohjanne, Lead, Materials for new energy technologies VTT:ltä.

Tulevaisuuden fossiilivapaat prosessit ja järjestelmät eroavat käsiteltävien raaka-aineiden ja syötteiden sekä olosuhteidensa osalta selvästi perinteisten prosessien vastaavista, joten laitteissa ja rakenteissa käytettävien materiaalien on vastattava täysin uudenlaisiin vaatimuksiin.

– Uusien teknologioiden ja laiteratkaisujen tulee toimia ennustettavasti ja luotettavasti tinkimättä turvallisuudesta ja kilpailukyvystä. Haasteeseen vastaaminen vaatii uusia innovaatioita monilla materiaaliteknologiaan liittyvillä osa-alueilla: materiaaleissa, suunnittelussa, valmistuksessa ja prosesseissa, sanoo VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta.

MASCOT on osa kahta Business Finlandin Veturi-ekosysteemiä: Wärtsilän käynnistämä ”Zero Emission Marine” (ZEM) ekosysteemiohjelma (2022-2025) sekä Nesteen ”Novel sustainable & scalable solutions for transportation and chemicals” ekosysteemi (2020-2024). MASCOTin rooli näissä ekosysteemeissä on ratkaista uusien hiilineutraalien teknologioiden mahdolliset materiaalitekniset pullonkaulat.

– MASCOT on ensimmäinen käynnistyvä projekti ZEM-ekosysteemissä, ja se tuottaa ohjelmaan merkittävää lisäarvoa materiaaliteknisen osaamisen kautta. Tavoitteenamme on nopeuttaa meriteollisuuden vihreää siirtymää. MASCOT-projekti luo materiaalitieteellistä pohjaa, joka on välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi, sanoo Kenneth Widell, Wärtsilä Finlandin ZEM ohjelmapäällikkö.

Nesteen Veturi-projekti on ollut aktiivinen jo vuodesta 2020 lähtien. Siinä tavoitteena on kehittää kestäviä ja globaalisti skaalautuvia raaka-aineita ja teknologiaratkaisuja polttoaineiden sekä kemikaalien ja polymeerien tuotantoon, ja teknologiakehitys on edennyt lupaavasti.

– MASCOT-projekti on tärkeä osa tätä palapeliä: se tarjoaa materiaaliosaamista ja sellaista tietoa materiaalien suorituskyvystä, jota tarvitaan hiilineutraalien prosessiteknologioiden käyttöönotossa ja uusien tuotteiden toimittamisessa markkinoille luotettavasti, tiivistää Jarmo Kela, Nesteen Senior R&D ohjelmapäällikkö.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.