https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Infrahankkeiden kustannukset tarkastelun alla

Rakli tarkastelee yhdessä Väyläviraston ja kymmenen kaupungin kanssa isojen infrahankkeiden kustannuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Tarkastelussa on kymmeniä hankkeita ympäri Suomen, kuten erilaisia ratahankkeita, siltahankkeita, uuden asuinalueen infran rakentaminen, valtateitä ja ohitusteitä.

trucks

Tutkimuksessa tarkasteltiin alkuperäistä kustannusarviota, lopullista kustannusta sekä kustannusmuutoksiin johtaneita syitä. Yleisimmät kustannusarvioihin liittyvät epävarmuudet johtuivat hankkeen laajennuksista joko suunnitteluvaiheessa tai toteutuksen aikana sekä hankekokonaisuuden vaativuudesta.

– Yleisesti voidaan todeta, että asutuksen keskellä tehtävät infrahankkeet ovat vaativia ja huolellisesta valmistelusta huolimatta hankkeissa on runsaasti epävarmuustekijöitä. Lisäksi tällaisia hankkeita saatetaan laajentaa eli hankkeen kokonaisuutta muuttaa töiden edetessä. Varhaisessa vaiheessa tehty arvio hankkeen kustannuksista voi muuttua merkittävästi matkan varrella perustelluista syistä, Raklin tekninen johtaja Mikko Somersalmi selventää.

Toinen selkeä riskitekijä kustannusarviota tehdessä ovat muutokset markkinassa. Markkinatilanteen muutokset ja niistä aiheutuvat kustannusmuutokset korostuvat ennen kaikkea pitkäkestoisissa infrahankkeissa, kuten valtateiden ja raideyhteyksien rakentamisessa.

– Hankkeiden valmistelu vie usein vuosia ja sinä aikana markkinatilanne ehtii muuttua merkittävästi. Esimerkiksi tällä hetkellä markkinatilanne ja muutosten ennakointi on vielä erityisen haastavaa.

Kustannusarviot tarkentuvat hankkeiden edetessä

Kustannusarvioista puhuttaessa on hyvä muistaa, että kyseessä on vasta arvio. Mitä varhaisemmassa vaiheessa infrahankkeessa ollaan, sitä enemmän kustannusarvioon sisältyy epävarmuustekijöitä. Hankkeen edetessä arvioita päästään täsmentämään. Raklissa uskotaan, että tiedostamalla ja avoimesti kertomalla kustannusarvioihin liittyvät epävarmuustekijät, mahdolliset kustannusmuutokset eivät tule yllätyksenä.

– Kustannusarvioita tehdään hankkeen valmistelun eri vaiheissa. Näiden arvioiden pohjalta puolestaan tehdään usein hankkeen toteuttamispäätös. Mielestämme on erittäin tärkeää, että hankkeen oleelliset sidosryhmät päättäjistä veronmaksajiin saavat tiedon, mitä sen hetkisessä kustannusarviossa on otettu huomioon ja millaisia lopulliseen hintaan vaikuttavia epävarmuustekijöitä hankkeessa on, Somersalmi kertoo.

Suurten infrahankkeiden kustannusarvioiden hanketta vetää Rakli ry. Kustannusarvioiden ja toteutuneiden kustannusten selvityksen on tehnyt Ramboll Finland. Hankkeen toimeksiantajina ovat Väylävirasto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Porin kaupungit.

Uusimmat artikkelit

Dronet ja paikkatietoanalytiikka kertovat, milloin ja missä sähköverkon kunnossapitotoimia tulee tehdä

Evision Oy on yhteistyössä Enerva Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa kehittänyt verkon luotettavuusperusteisuuden analytiikkamallin, joka ratkoo energiayhtiöiden kunnossapitohaasteita ja tarjoaa säästöjä. 

27.6.2024 | Alan Uutiset

Metso sai merkittävän tilauksen Intiasta – rakenteilla ensimmäinen suuren mittakaavan elektroniikkaromun kierrätyslaitos

"Tämä on meille tärkeä tilaus. Hindalco Industries on tällä hetkellä yksi Intian merkittävimmistä alumiinin ja kuparin tuottajista," Metson sulatusliiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen toteaa.

Työntekijä putosi murskaimen päältä huoltotehtävissä – sakkoja vastuuhenkilöille

"Putoamistyötapaturmia tapahtuu edelleen liikaa ja putoamisesta voi aiheutua erittäin vakavia vammoja tai jopa kuolema", Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta muistuttaa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.