https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Infrahankkeiden kustannukset tarkastelun alla

Rakli tarkastelee yhdessä Väyläviraston ja kymmenen kaupungin kanssa isojen infrahankkeiden kustannuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Tarkastelussa on kymmeniä hankkeita ympäri Suomen, kuten erilaisia ratahankkeita, siltahankkeita, uuden asuinalueen infran rakentaminen, valtateitä ja ohitusteitä.

trucks

Tutkimuksessa tarkasteltiin alkuperäistä kustannusarviota, lopullista kustannusta sekä kustannusmuutoksiin johtaneita syitä. Yleisimmät kustannusarvioihin liittyvät epävarmuudet johtuivat hankkeen laajennuksista joko suunnitteluvaiheessa tai toteutuksen aikana sekä hankekokonaisuuden vaativuudesta.

– Yleisesti voidaan todeta, että asutuksen keskellä tehtävät infrahankkeet ovat vaativia ja huolellisesta valmistelusta huolimatta hankkeissa on runsaasti epävarmuustekijöitä. Lisäksi tällaisia hankkeita saatetaan laajentaa eli hankkeen kokonaisuutta muuttaa töiden edetessä. Varhaisessa vaiheessa tehty arvio hankkeen kustannuksista voi muuttua merkittävästi matkan varrella perustelluista syistä, Raklin tekninen johtaja Mikko Somersalmi selventää.

Toinen selkeä riskitekijä kustannusarviota tehdessä ovat muutokset markkinassa. Markkinatilanteen muutokset ja niistä aiheutuvat kustannusmuutokset korostuvat ennen kaikkea pitkäkestoisissa infrahankkeissa, kuten valtateiden ja raideyhteyksien rakentamisessa.

– Hankkeiden valmistelu vie usein vuosia ja sinä aikana markkinatilanne ehtii muuttua merkittävästi. Esimerkiksi tällä hetkellä markkinatilanne ja muutosten ennakointi on vielä erityisen haastavaa.

Kustannusarviot tarkentuvat hankkeiden edetessä

Kustannusarvioista puhuttaessa on hyvä muistaa, että kyseessä on vasta arvio. Mitä varhaisemmassa vaiheessa infrahankkeessa ollaan, sitä enemmän kustannusarvioon sisältyy epävarmuustekijöitä. Hankkeen edetessä arvioita päästään täsmentämään. Raklissa uskotaan, että tiedostamalla ja avoimesti kertomalla kustannusarvioihin liittyvät epävarmuustekijät, mahdolliset kustannusmuutokset eivät tule yllätyksenä.

– Kustannusarvioita tehdään hankkeen valmistelun eri vaiheissa. Näiden arvioiden pohjalta puolestaan tehdään usein hankkeen toteuttamispäätös. Mielestämme on erittäin tärkeää, että hankkeen oleelliset sidosryhmät päättäjistä veronmaksajiin saavat tiedon, mitä sen hetkisessä kustannusarviossa on otettu huomioon ja millaisia lopulliseen hintaan vaikuttavia epävarmuustekijöitä hankkeessa on, Somersalmi kertoo.

Suurten infrahankkeiden kustannusarvioiden hanketta vetää Rakli ry. Kustannusarvioiden ja toteutuneiden kustannusten selvityksen on tehnyt Ramboll Finland. Hankkeen toimeksiantajina ovat Väylävirasto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Porin kaupungit.

Uusimmat artikkelit

Olkiluoto 3 käy täydellä teholla

Laitosyksikkö on nyt Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin sähköntuottaja.

28.9.2022 | Kumppaniartikkeli

Voimalaitosten vuosiseisokin seurantatutkimus auttaa tunnistamaan riskejä ja ennaltaehkäisemään häiriöitä

Fescon Oy palvelee voimalaitosasiakkaita erilaisin teknologiapalveluin, jota luotsaa Fesconin teknologiajohtaja Tapio Klasila yli 20-vuoden kokemuksellaan. Klasila on voimalaitosmateriaalien ja -järjestelmien rautainen ammattilainen ja hänen kokemuksensa on auttanut asiakkaita saavuttamaan merkittäviä etuja liiketoiminnassaan.

Konecranesin älytehdastutkimus palkittiin

Konecranesin tutkimuksessa on validoitu ja otettu käyttöön 15 erilaista teknistä ratkaisua neljässä eri maassa.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.