https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Infrahankkeiden kustannukset tarkastelun alla

Rakli tarkastelee yhdessä Väyläviraston ja kymmenen kaupungin kanssa isojen infrahankkeiden kustannuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Tarkastelussa on kymmeniä hankkeita ympäri Suomen, kuten erilaisia ratahankkeita, siltahankkeita, uuden asuinalueen infran rakentaminen, valtateitä ja ohitusteitä.

trucks

Tutkimuksessa tarkasteltiin alkuperäistä kustannusarviota, lopullista kustannusta sekä kustannusmuutoksiin johtaneita syitä. Yleisimmät kustannusarvioihin liittyvät epävarmuudet johtuivat hankkeen laajennuksista joko suunnitteluvaiheessa tai toteutuksen aikana sekä hankekokonaisuuden vaativuudesta.

– Yleisesti voidaan todeta, että asutuksen keskellä tehtävät infrahankkeet ovat vaativia ja huolellisesta valmistelusta huolimatta hankkeissa on runsaasti epävarmuustekijöitä. Lisäksi tällaisia hankkeita saatetaan laajentaa eli hankkeen kokonaisuutta muuttaa töiden edetessä. Varhaisessa vaiheessa tehty arvio hankkeen kustannuksista voi muuttua merkittävästi matkan varrella perustelluista syistä, Raklin tekninen johtaja Mikko Somersalmi selventää.

Toinen selkeä riskitekijä kustannusarviota tehdessä ovat muutokset markkinassa. Markkinatilanteen muutokset ja niistä aiheutuvat kustannusmuutokset korostuvat ennen kaikkea pitkäkestoisissa infrahankkeissa, kuten valtateiden ja raideyhteyksien rakentamisessa.

– Hankkeiden valmistelu vie usein vuosia ja sinä aikana markkinatilanne ehtii muuttua merkittävästi. Esimerkiksi tällä hetkellä markkinatilanne ja muutosten ennakointi on vielä erityisen haastavaa.

Kustannusarviot tarkentuvat hankkeiden edetessä

Kustannusarvioista puhuttaessa on hyvä muistaa, että kyseessä on vasta arvio. Mitä varhaisemmassa vaiheessa infrahankkeessa ollaan, sitä enemmän kustannusarvioon sisältyy epävarmuustekijöitä. Hankkeen edetessä arvioita päästään täsmentämään. Raklissa uskotaan, että tiedostamalla ja avoimesti kertomalla kustannusarvioihin liittyvät epävarmuustekijät, mahdolliset kustannusmuutokset eivät tule yllätyksenä.

– Kustannusarvioita tehdään hankkeen valmistelun eri vaiheissa. Näiden arvioiden pohjalta puolestaan tehdään usein hankkeen toteuttamispäätös. Mielestämme on erittäin tärkeää, että hankkeen oleelliset sidosryhmät päättäjistä veronmaksajiin saavat tiedon, mitä sen hetkisessä kustannusarviossa on otettu huomioon ja millaisia lopulliseen hintaan vaikuttavia epävarmuustekijöitä hankkeessa on, Somersalmi kertoo.

Suurten infrahankkeiden kustannusarvioiden hanketta vetää Rakli ry. Kustannusarvioiden ja toteutuneiden kustannusten selvityksen on tehnyt Ramboll Finland. Hankkeen toimeksiantajina ovat Väylävirasto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Porin kaupungit.

Uusimmat artikkelit

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

16.5.2022 | Tutkimus ja koulutus

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 16.-22.5.2022, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. SRV käynnistää samalla koko loppuvuoden kestävän kampanjan Oikeus hyvään työpäivään.

16.5.2022 | Alan Uutiset

Olli Sippula polttoprosessien päästöjen professoriksi

Polttoprosessien päästöillä on monia haittavaikutuksia ja niiden hallintaan tarvitaan uusia menetelmiä.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.

Parikkalan vesihuollon ja Digitan yhteistyö edennyt mallikkaasti – “Käytännön hyöty merkittäviä”

Digita ja Parikkalan vesihuolto solmivat yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista vuonna 2020. Onnistunut pilottivaihe päättyi viime vuonna ja tulevina vuosina tavoitteena on asentaa noin 900 etäluettavaa mittaria.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.