https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 23.2.2023

Uusien polttoaineteknologioiden kaupallistamista nopeutetaan toteuttamalla kaikille avoin simulointialusta

GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoimesti saataville tuleva simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön mallintamiseen.

vihreaenergia

Projekti kuuluu osana kahteen Business Finlandin Veturi-ekosysteemiin: Wärtsilän ”Zero Emission Marine” (ZEM) ja Nesteen ”Novel sustainable & scalable solutions for transportation and chemicals”.

Kolmivuotiseen GECFD-projektiin osallistuvat VTT:n, Wärtsilän ja Nesteen lisäksi teollisuuspartnereina AGCO Power, Koja sekä Vahterus. Tutkimusprojektia koordinoi VTT ja rahoittaa Business Finland.

Wärtsilän ZEM-ekosysteemissä kehitetään vihreillä polttoaineilla toimiva polttomoottori laivaliikenteen tarpeisiin. Vihreistä polttoaineista erityisen mielenkiinnon kohteena on vety.

Polttoaineiden palamisen kemian mallintaminen on tärkeä osa projektia. Vedyn korkea palamislämpötila sekä vedyn ja muiden polttoaineiden seosten käyttäminen ovat haasteellisia sekä mallintamisen, puhtaan palamisen että rakenteisiin kohdistuvien lämpörasitusten kannalta. Lämpörasituksen mallintamisessa pyritään koko moottorin simulaatioon, mikä edellyttää kattavan monifysiikkamallirakenteen luomista.

Projektissa kehitettäviä työkaluja voidaan käyttää monipuolisesti myös muissa kuin moottorisovelluksissa. Ne soveltuvat esimerkiksi lauhduttimien ja haihduttimien mallinnukseen sekä synteettisten polttoaineiden tuotannossa käytettyjen katalyyttireaktoreiden kehitystyöhön, mikä on Nesteen Veturi-ohjelman näkökulmasta yksi tärkeä tutkimusalue.

Simulointityökalut ovat laajasti sovellettavissa kemian- ja prosessiteollisuuden tuotekehitys- ja tutkimushankkeissa sekä laitteiden suunnittelussa. Virtuaalisen Laboratorion konseptia kehitetään eri käyttötapausten kautta.

Projektissa kehitettävä simulointityökalu perustuu avoimen lähdekoodin OpenFOAM-ohjelmistoon, jonka pääkehittäjä on CFD Direct. VTT on usean vuoden ajan osallistunut aktiivisesti OpenFOAM:in monifaasimallien kehittämiseen suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Projektissa kehitettävät simulointityökalut tulevat avoimesti saataville.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Alan Uutiset

Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja

Fingridin suunnitelmissa on jättää perimättä kantaverkkomaksuja kaikkiaan kuudelta kuukaudelta vuonna 2024, ja alentaa näin asiakkaidensa kantaverkkomaksuja noin 250 miljoonalla eurolla. Suunnitelman taustalla on poikkeuksellisen suuret pullonkaulatuotot.  

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.