https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 26.4.2022

Epiroc kehittää Etteplanin tuella akkukäyttöistä johdindumpperia maanalaiseen kaivostoimintaan

Etteplan ja johtava kaivos- ja infrastruktuurilaitteiden valmistaja Epiroc kehittävät yhteistyössä fossiilitonta ratkaisua keskeytyksettä toimiviin maanalaisiin raskaisiin kuljetuksiin.

mine

Vuonna 2021 aloitetussa strategisessa projektissa Etteplan tukee Epirocia sen akkukäyttöisen Minetruck MT42 Battery dumpperin suunnittelussa uudelleen ajojohdin- eli trolley-järjestelmään yhteensopivaksi. Etteplanin kattava toimipisteverkosto Suomessa ja Ruotsissa tarjoaa kehitystyössä vaadittavat resurssit ja osaamisen ja auttaa viemään projektin läpi aikataulun mukaisesti.

Epirocille johdindumpperin kehitysprojekti on osa yhtiön sähköistämistavoitteita ja yksi keino päästä kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin. Uudessa Minetruck MT42 dumpperissa on trolley-järjestelmän ohella edelleen myös akku, mutta jatkossa sitä voidaan ladata ajon aikana yläpuolisista ajolangoista virroittimen avulla, samaan tapaan kuin raitiovaunuja.

– Kaivoslaitteiden sähköistäminen on merkittävä maailmanlaajuinen suuntaus. Tällä hetkellä suurin osa ajoneuvoista on dieselkäyttöisiä, joten alalla on kysyntää uudenlaiselle osaamiselle, jota me pystymme tarjoamaan. Epirocin kaltaisten merkittävien valmistajien kanssa yhdessä kehitetyt toimintatavat varmistavat, että pystymme vastaamaan strategisesti tärkeisiin sähköistyshaasteisiin kilpailukykyisesti, sanoo Anders Svensson, Palveluratkaisuista vastaava johtaja Etteplanin Suunnitteluratkaisuista.

Etteplan ja aiemmin Atlas Copcoon kuulunut Epiroc ovat tehneet yhteistyötä jo yli 20 vuoden ajan. Projekti on Etteplanin kunnianhimoisen sähköistysvision mukainen ja hyvä esimerkki yhtiön tavasta tehdä läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa näiden akkujen suorituskyvyn ja toiminnan parantamiseksi eri toimialoilla. Tässä projektissa Etteplan tarjoaa akkuteknologiaan, koneiden sähköistykseen, sähkösuunnitteluun ja turvallisuusriskien arviointiin liittyvää osaamista.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.