https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 »

31.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Kansallinen vetyklusteri avaa ovia eurooppalaisiin verkostoihin

Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri perustettiin helmikuussa 2021 vauhdittamaan vetytaloutta ja vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä. Lähes 40 yritystä on tällä hetkellä vetyklusterin toiminnassa mukana. 

25.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Laivaliikenteeseen kohdistuu kyberuhkia etäluotsausympäristössä

Lisääntynyt liitännäisyys erilaisten järjestelmien välillä lisää laivaliikenteen riskiä kyberuhkalle, jossa pahantahtoinen toimija tarkoituksella vaikuttaa järjestelmien toimintaan esimerkiksi kyberhyökkäyksillä. Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa väitöksessä Tiina Kovanen tutkii kyberuhkan eri ulottuvuuksia laivojen etäluotsausympäristössä.

23.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Tokmanni palkkaa uusia varastotyöntekijöitä, tarjoaa alan koulutusta halukkaille

Tokmanni tarjoaa työtä useille sadoille varastotyöntekijöille ja yhteensä noin 4 000 työntekijälle. Nyt haussa on yli 50 uutta käsiparia yhtiön hallinto- ja logistiikkakeskuksen varastolle. Aiempaa työkokemusta varastotyöstä ei Tokmannilla tarvita, sillä uudet työntekijät saavat kattavan perehdytyksen.

20.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: 10X-palvelumuotoilulaboratorio liiketoiminnan kehittämisen nopeuttajana

Taiteen maisteri Linus Schaaf tarkastelee väitöstutkimuksessaan, kuinka palvelumuotoilua ja erityisesti digitaalista yhteiskehittämistä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ihmislähtöisesti ja tuottamaan päätöksiä nopeammin.

21.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uudet kaukokartoitusmenetelmät soveltuvat hyvin puulajien erotteluun

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kehittävät IBC-Carbon-tutkimushankkeessa uudenlaisia kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Vaurioitumiskohtien seulonta tehostaa hitsattujen metallirakenteiden väsymiskestävyysanalyysia

Väsyminen on yksi yleisimmistä metallirakenteiden vaurioitumisen syistä. Rakenteiden odottamattomia käytönaikaisia väsymisvaurioita voidaan ehkäistä suunnitteluvaiheessa väsymisanalyysin avulla. LUT-yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa on kehitetty uusi menetelmä väsyttävästi kuormitettujen hitsattujen rakenteiden kriittisten kohtien seulontaan.