https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 »

4.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

LUT perustaa ensimmäisenä Suomessa sähköisen liikenteen professuurin sekä siihen liittyvän uuden maisteriohjelman

LUT-yliopisto perustaa ensimmäisenä Suomessa sähköisen liikenteen professuurin sekä siihen liittyvän uuden maisteriohjelman Lahteen, yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Vaasan yliopisto järjestää kansainvälisen älykkäiden energiajärjestelmien ja -teknologioiden SEST2021-konferenssin 6.–8.9.2021

Vaasan yliopisto järjestää 6.–8. syyskuuta 2021 kansainvälisen konferenssin älykkäistä energiajärjestelmistä ja -teknologioista. Kolmipäiväinen SEST2021 järjestetään koronapandemian vuoksi etäkonferenssina. Konferenssi on tarkoitettu akateemisille tutkijoille ja energia-alan ammattilaisille.

31.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Kansallinen vetyklusteri avaa ovia eurooppalaisiin verkostoihin

Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri perustettiin helmikuussa 2021 vauhdittamaan vetytaloutta ja vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä. Lähes 40 yritystä on tällä hetkellä vetyklusterin toiminnassa mukana. 

25.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Laivaliikenteeseen kohdistuu kyberuhkia etäluotsausympäristössä

Lisääntynyt liitännäisyys erilaisten järjestelmien välillä lisää laivaliikenteen riskiä kyberuhkalle, jossa pahantahtoinen toimija tarkoituksella vaikuttaa järjestelmien toimintaan esimerkiksi kyberhyökkäyksillä. Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa väitöksessä Tiina Kovanen tutkii kyberuhkan eri ulottuvuuksia laivojen etäluotsausympäristössä.

23.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Tokmanni palkkaa uusia varastotyöntekijöitä, tarjoaa alan koulutusta halukkaille

Tokmanni tarjoaa työtä useille sadoille varastotyöntekijöille ja yhteensä noin 4 000 työntekijälle. Nyt haussa on yli 50 uutta käsiparia yhtiön hallinto- ja logistiikkakeskuksen varastolle. Aiempaa työkokemusta varastotyöstä ei Tokmannilla tarvita, sillä uudet työntekijät saavat kattavan perehdytyksen.

20.8.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: 10X-palvelumuotoilulaboratorio liiketoiminnan kehittämisen nopeuttajana

Taiteen maisteri Linus Schaaf tarkastelee väitöstutkimuksessaan, kuinka palvelumuotoilua ja erityisesti digitaalista yhteiskehittämistä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ihmislähtöisesti ja tuottamaan päätöksiä nopeammin.

21.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uudet kaukokartoitusmenetelmät soveltuvat hyvin puulajien erotteluun

Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat kehittävät IBC-Carbon-tutkimushankkeessa uudenlaisia kaukokartoitusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia metsien monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa.