https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 22.4.2022

Vihreä siirtymä lisää suunnittelu- ja konsultointipalveluiden tarvetta

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n teettämän selvityksen mukaan kunnianhimoiset kestävyystavoitteet lisäävät asiantuntijapalveluiden kysyntää ja synnyttävät suomalaisille suunnittelu- ja konsultointiyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisesti. 

co22

SKOL ry:n toimitusjohtajan ja Teknologiateollisuus ry:n kestävän kehityksen johtaja Helena Soimakallion mukaan suomalaisilla suunnittelualan yrityksillä on paljon annettavaa kestävän kehityksen edistämiseen jopa maailmanlaajuisesti. 

– Suunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat hankkeen koko elinkaaren ajan. Suunnitteluratkaisut määräävät jopa 80 prosenttia tuotteen tai hankkeen ympäristöominaisuuksista, kuten ilmastopäästöistä sekä energia- ja materiaalitehokkuudesta. Suomalaisen teknologiaviennin globaali ilmastokädenjälki on suuri. Huippuluokan suunnitteluosaaminen mahdollistaa sen kasvattamisen entisestään, Soimakallio toteaa.

Jotta mahdollisuudet voidaan hyödyntää, yritysten täytyy pitää huolta palveluiden korkeasta laadusta ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Lisäksi meidän tulee uudistaa tarjontaamme asiakastarpeita vastaavasti sekä kehittää kokonaan uusiakin näkökulmia sisältäviä keihäänkärkituotteita.

Markkinasignaalit ja kysynnän trendit selville

Selvityksen mukaan alan suomalaisten yritysten on seurattava tarkkaan markkinasignaaleja ja kysynnän trendejä sekä nousevia kestävän kehityksen tavoitteita. Suomen ei kannata kilpailla hinnalla vaan kehittyneillä tuotteilla ja palveluilla. Selvityksessä havaittiin myös, että suomalaiset suunnittelu- ja konsultointiyritykset eivät ole vielä läsnä kaikilla kestävän kehityksen edelläkävijämarkkinoilla. Lisäksi suomalaisten yritysten palvelut eivät kata kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden osa-alueita.

Selvityksen aiemmin julkaistuissa osissa havaittiin, että suomalainen suunnitteluala menestyy parhaiten juuri sellaisilla markkinoilla, joilla kestävän kehityksen kunnianhimo ja vaatimukset ovat suuria. Lisäksi raportissa laskettiin, että suunnittelualan oma hiilikädenjälki on peräti 1300 kertaa suurempi kuin jalanjälki.

Nyt julkistettu raportti on viimeinen osa hankekokonaisuudesta, jonka tavoitteena oli selvittää kuinka suunnittelu- ja konsultointiyritykset voivat edistää kestävää kehitystä omassa toiminnassaan sekä tuottaa kestävästi arvoa asiakkailleen ja koko yhteiskunnalle.

Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.