Alan Uutiset | 26.8.2020

Akkukemikaalien valmistus alkaa Harjavallassa

Suomen akkuklusterin kehittäminen otti harppauksen eteenpäin, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi luvan Harjavallan teollisuuspuistoon rakennettavalle BASF Battery Material Finland Oy:n tehtaalle 2.7.2020. Tehdas on yksi ensimmäisiä Suomessa rakenteilla olevia akkukemikaalitehtaita.

basf

Litiumioniakut yleistyvät nopeasti sähkön varastointitarpeen lisääntyessä. Akkuja käytetään niin ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, kesämökeillä, teollisuuslaitoksissa kuin monissa muissakin sähkön varastointia edellyttävissä kohteissa. Akkujen määrän lisäksi kasvaa myös akkujen sisältämä energiamäärä. 

Akkukemikaalitehdas osaksi teollisuuspuistoa

BASF:n akkukemikaalitehdas rakennetaan Harjavallan suurteollisuuspuiston jatkeeksi. Teollisuuspuistossa jo ennestään olevilta laitoksilta johdetaan kemikaaleja akkukemikaalilaitokselle putkisiltaa pitkin. Tämä vähentää tarvetta kuljettaa kemikaaleja säiliöautoilla yleisillä teillä.

Tehtaassa tuotetaan pCAM-nimistä kemikaalia, jota käytetään katodiaktiivisen materiaalin (CAM) valmistukseen. CAM-materiaali on yksi litiumioniakkujen tärkeimmistä komponenteista. Akkukemikaalin valmistusprosessi alkaa metallisulfaattiliuoksen valmistamisella. Metallisulfaatin ja aluminaatin seos saostetaan ammoniakkiveden ja lipeän avulla. Saostuksen jälkeen kiintoaines poistetaan suodattamalla ja pesureilla prosessivedestä. Suodatuksen jälkeen kiinteä pCAM-materiaali kuivataan ennen pakkaamista.

Turvallisuusriskit hallittava

Tehtaassa käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien määrä ja niihin liittyvät turvallisuusriskit edellyttävät Tukesin lupaa.

– Erityisen tärkeää on estää kemikaalivuodot ennakolta huolehtimalla kemikaalisäiliöiden ja -putkistojen kunnosta. Tästä varmistutaan ennakkohuolloilla ja tarkastuksilla, kertoo Tukesin ylitarkastaja Sanna Pietikäinen.

– Vuotojen ehkäisyn lisäksi on varauduttava siihen, että huolellisista ehkäisytoimenpiteistä huolimatta kemikaalivuoto voi joskus olla mahdollinen. Tätä varten säiliöt sijoitetaan suoja-altaisiin, säiliöautot täytetään ja tyhjennetään suoja-altaiden päällä ja putkistot kulkevat pinnoitetun alustan yläpuolella. Muun muassa näitä asioita Tukes on arvioinut lupahakemuksen käsittelyprosessissaan, Pietikäinen täydentää.

Tukes valvoo vaarallisten kemikaalien laajamittaista varastointia ja käsittelyä ja myöntää lupia laitoksille.

Yhteistyötä ympäristöviranomaisen kanssa

Lupaprosessin aikana korostui hyvän yhteistyön merkitys Tukesin, ympäristöviranomaisen ja lupaa hakevan yrityksen kesken. Tässä prosessissa alustavat neuvottelut laitoksen teknistä turvallisuutta ja

ympäristönsuojelua koskevista vaatimuksista aloitettiin hyvissä ajoin ennen lupahakemuksen vireille tuloa. Neuvottelut selkiyttivät kokonaiskuvaa ja mahdollistivat eri ratkaisuista keskustelemisen jo ennen varsinaisen luvan käsittelyä.

Tukesin ja ympäristöviranomaisen keskinäinen yhteistyö yhtenäistää luvan saamisen edellytyksiä ja yhteensovittaa laitoksen teknistä turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia vaatimuksia.

Suomesta akkuteknologian vahva toimija

– Suomella on hyvät edellytykset kehittyä vahvaksi akkuteknologian toimijaksi, sillä meillä on tarvittavia akkumineraaleja sekä vahvaa kemian ja energia-alan osaamista, sanoo Teollisuusyksikön johtaja Kirsi Levä.

– ­Akkuteknologian kehittämiseen liittyy erilaisia turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Suomen akkuklusterin onnistumisen kannalta on tärkeää, että riskit ennakoidaan ja hallitaan alusta alkaen, Levä korostaa.

Tukes tukee vastuullisen ja turvallisen akkujen arvoketjun rakentamista.  Lisätietoja löytyy Tukesin verkkosivuilta Litiumioniakkujen elinkaari

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.