Alan Uutiset | 22.10.2019

Energiantuotannon verotuksen yhdenmukaistaminen vähentäisi päästöjä

Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät tuntuvasti, jos Suomi poistaisi energiaverotuet fossiilisilta polttoaineilta, arvioivat tutkijat selvityksessään.

clouds-conductor-current-189524

Selvityksen tavoitteena oli arvioida, miten energiaverotusta, päästökauppaa ja muita ilmastopolitiikan ohjauskeinoja voidaan sovittaa yhteen. Tehtävänannossa oli asetettu tavoitteeksi, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä ja energiantuotanto 95 prosenttisesti päästötöntä vuonna 2040.

Nykytoimilla Suomi ei pääse näihin tavoitteisiin, selvityksessä arvioidaan.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutettaisiin poistamalla verotuet fossiilisilta polttoaineilta ja alentamalla teollisuuden sähköveroa. Tämä tarkoittaisi verotukien poistoa

  • turpeelta
  • sähkön ja lämmön yhteistuotannolta
  • fossiilisten polttoaineiden käytöltä teollisuudessa ja maataloudessa.

Jos Suomi poistaisi verotuet fossiilisilta polttoaineilta, valtion verotulot kasvaisivat keskipitkällä aikavälillä.

Myös muita keinoja tarvitaan

Lisäksi tarvitaan muita keinoja, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteen. Energiantuotannon veroja pitäisi esimerkiksi korottaa asteittain, jos päästöoikeuden hinta ei nouse yli nykytason (25 €/t CO2), selvityksessä todetaan.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että energiantuotanto on 95-prosenttisesti päästötöntä vuonna 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi hintaohjausta pitää kuitenkin tehostaa huomattavasti.

Selvityksen tekivät Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Helsingin yliopisto. Työtä ohjasivat valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Selvityksen käynnistymisen jälkeen hallitus on kiristänyt tavoitettaan niin, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä. Tätä tiukentunutta tavoitetta ei voitu huomioida selvityksessä.

Energiantuotannon valmisteverotuksen kehittäminen Suomessa

Uusimmat artikkelit

22.11.2019 | Alan Uutiset

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle

Caverion on saanut Kilpailu- ja kuluttajavirastolta hyväksynnän Maintpartnerin Suomen toimintojen ostolle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös sisältää tiettyjä ehtoja, joiden mukaan Caverion sitoutuu divestoimaan noin 6,5 prosenttia Teollisuuden ratkaisut -divisioonan kaupan jälkeisestä Suomen liikevaihdosta (noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2018).

22.11.2019 | Tutkimus ja koulutus

BMW keskittää akkujen kehityksen ja testauksen uuteen keskukseen Saksan Müncheniin

Autojätti BMW Group kertoo keskittävänsä akkujensa kehityksen ja testauksen Saksan Müncheniin avattuun akkukennojen kehityskeskukseen. Keskuksen tavoitteena on kaksinkertaistaa akkujen energiatiheys ja parantaa akkujen käytettävyyttä.

Energia-alan päästövähennykset eivät riipu hiilinieluista, omat teot avainasemassa

Energiatuotannon tie puhtaaseen energiajärjestelmään ei ole riippuvainen metsien hiilinieluista, vaan alan omista päästövähennyksistä, toteaa  Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa.

EOS esittelee uusia ratkaisuja metallien 3D-tulostukseen

EOS esittelee formnext 2019 -messuilla tuotantovalmiin EOS Shared Modules -ratkaisun. Useista laitteisto- ja ohjelmistomoduuleista koostuva ratkaisu helpottaa ja suoraviivaistaa työnkulkua ennen varsinaista valmistusprosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. EOS Shared Modules mahdollistaa korkealaatuisten metalliosien valmistuksen tehokkaasti, skaalautuvasti ja kannattavasti etenkin käytettäessä rinnakkain useita 3D-tulostusjärjestelmiä. Järjestelmän odotetaan tulevan myyntiin viimeistään vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

Honeywell Analytics tuottaa tehokkaammin joustavien mobiilirobottien avulla

Kolme tanskalaisen Mobile Industrial Robotsin (MiR) robottia siirtävät automaattisesti materiaaleja ja tuotteita koko matkan tuotannossa Honeywell Analyticsilla Englannissa. Robotit auttavat siinä, että yritys voi työskennellähelposti ja ketterästi tuotantoprosesseissaan.