Alan Uutiset | 29.10.2020

Energiateollisuus ry: Ei-polttavan lämmöntuotannon osuus kasvaa 30 prosenttiin kymmenessä vuodessa

Energiateollisuuden tekemässä jäsenkyselyssä selvitettiin yhtiöiden kiinnostusta hukkalämpöihin ja arviota ei-polttavan lämmön osuudesta kaukolämmössä. Ei-polttavasti tuotetuksi energiaksi luokitellaan lämpöpumput, muu sähköllä tuotettu lämpö, geoterminen energia ja hukkalämpöjen talteenotto.  

belight_900x400

Lähes kaikki lämpöyhtiöt hyödyntävät tai etsivät aktiivisesti hukkalämmön lähteitä

Kyselyssä lämpöä tuottavat yhtiöt arvioivat ei-polttavan lämmön osuudeksi 30 % vuonna 2030, kun osuus on tällä hetkellä 10 prosenttia. Terawattitunteina muutos on 3,8:sta 11:een. Osuuden voidaan olettaa kasvavan edelleen, kun lämpöpumppujen käyttämän sähkön vero päätetty laskea. 

– Kaukolämpöyhtiöt ovat halukkaita ostamaan hukkalämpöä, kun sitä on tarjolla, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Mirja Tiitinen.

– Sähkön lisääntyvä käyttö lämmönlähteenä tarjoaisi myös mahdollisuuden tasata tuulisähkön ylitarjontaa navakan tuulen päivinä, mutta sekin edellyttäisi muutoksia verotuksessa, Tiitinen jatkaa.  

Tiitisen mukaa ei-polttavan lämmöntuotannon osuutta voitaisiin nostaa entisestään laskemalla paitsi hallitusohjelman mukaisesti lämpöpumppujen käyttämän sähkön veroa, myös kaiken kaukolämmön tuotannossa käytetyn sähkön veroa.

Vähemmän päästöjä, enemmän kustannustehoa

Kyselyn mukaan yhtiöt haluavat vähentää päästöjä, hankkia asiakkaille lämpöä kustannustehokkaasti ja pitää kaukolämmön kilpailukykyisenä ja kiinnostavana tuotteena. Kyselyssä ilmeni, että valtaosa lämpöyhtiöistä joko hyödyntää, tai aktiivisesti etsii, hukkalämmön lähteitä. Lähes yhtä suuri osa yhtiöistä tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa alkuperäsertifioitua lämpöä.  

Suuret hukkalämmöt tunnetaan jo varsin hyvin, mutta kaukolämpöyhtiöt kartoittavat aktiivisesti entistä pienempiä ja matalalämpötilaisempia hukkalämpöjä. Pienet teollisuuslaitokset ja lämpökeskukset, liike- ja toimistorakennusten ylijäämälämmöt, kaukolämmön ja -jäähdytyksen paluuveden lämmöt tarjoavat monin paikoin vielä kartoittamattomia mahdollisuuksia saada lisää lämpöä verkkoon.  Kaukolämpöverkkojen lämpötilan laskeminen vähentää tarvetta käyttää sähköä ja helpottaa uusien lämpöerien syöttämistä putkiin.  

– Matalammat lämpötilat madaltavat myös kynnystä tuottaa keskisyvää, kahden kolmen kilometrin syvyydestä pumpattavaa geotermistä energiaa, muistuttaa Energiateollisuuden kaukolämpötoimialasta vastaava johtaja Janne Kerttula.

– Noista syvyyksistä saadaan alle 30 asteista vettä, sen lämmittäminen nykyisiin kaukolämpöverkkoihin vaatii paljon sähköä, Kerttula jatkaa.  

Lämpömarkkinoiden sujuvoittamiseksi yhä sujuvoittamiseksi useat yhtiöt julkaisevat jo nyt lämmön ostoperiaatteensa. Ensi vuoden aikana kattavuus nousee jo yli 80 prosentin. Tämä helpottaa uusien toimijoiden tulemista markkinoille, ja uusien lämmönlähteiden hyödyntämistä.  

Uusimmat artikkelit

23.11.2020 | Tutkimus ja koulutus

Muovi- ja komposiittialalle lisää osaajia yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä Lounais-Suomessa

Muovi- ja komposiittialan yritysten kasvunäkymät ovat Lounais-Suomessa hyvät – korona on jopa vauhdittanut alan yritysten kasvua ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia. Loppuvuonna käynnistyy alan ammattitutkinto ja tulevana vuonna ammatillinen perustutkinto sekä todennäköisesti myös amk-tasoinen täsmätäydennyskoulutus. Lisäksi yritykset ovat viestimässä alasta kiinnostavasti valtakunnallisen MuoviLove-yhteisnäkyvyyden kautta, kertoo Muoviteollisuus ry lehdistötiedotteessa.

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen. 

Eltelille kolmen vuoden sopimus Fingridin voimajohtojen kunnossapidosta

Eltel on allekirjoittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimuksen koskien voimajohtojen peruskunnossapitoa. Sopimuksen mukaisesti Eltelin vastuulla on neljä kuudesta Fingridin sopimusalueesta: Häme-Uusimaa, Itä-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi eli suurin osa Suomea. Sopimuskausi on 2021-2023.

13.11.2020 | Alan Uutiset

Sallamaari Muhonen Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi

Sallamaari Muhonen on nimitetty Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi 1.1. 2021 alkaen. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarja Hailikari jatkaa seuraajansa neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle helmikuun lopussa.

TUKES: Akkujen vääränlainen säilyttäminen voi tulla kalliiksi

Litiumioniakkuja on nykyisin monissa koneissa ja laitteissa, esim. sähkötyökaluissa. Jos et käytä akkukäyttöistä laitetta tai kulkuvälinettä talven aikana, varastoi se turvallisesti. Vääränlainen varastointi voi pilata akun eikä se ole enää käyttökelpoinen talven jälkeen. Pahimmassa tapauksessa vioittunut akku saattaa aiheuttaa tulipalon ladatessa.

Varaosien digitalisointi ja 3D-tulostus mahdollistavat valmistuksen missä ja milloin vain

Varaosien digitalisointi on askel kohti kestävämpää liiketoimintaa ja pienempää hiilijalanjälkeä. Samalla syntyy kustannussäästöjä ja varaosien saatavuus paranee ja nopeutuu. VTT ja Aalto-yliopisto ovat tehneet huippututkimusta varaosien digitalisoinnin ja 3D-tulostuksen edistämiseksi jo viiden vuoden ajan.

SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa

SSAB:n Raahen-tehtaan nauhavalssaamon vuosihuollossa otettiin kesällä digiloikka, kun asennustyön valvonnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa lisättyä todellisuutta (AR). Tämä mahdollisti sen, että kyseistä asennustyötä yleensä valvovan asiantuntijan ei tarvinnut matkustaa Saksasta SSAB:n tehtaalle Raaheen, vaan hän pystyi seuraamaan ja ohjaamaan työtä AR-lasien kautta, jotka oli kiinnitetty tehtaan oman asennusvalvojan kypärään.