https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 24.3.2021

FF-Futurella uusi teknologia biomuovin valmistukseen

Salolaisen Niemisen suvun yritykset suunnittelevat Uuteenkaupunkiin pilottilaitosta, joka valmistaa biomuovia soijan tähdeaineesta. Ensimmäisenä maailmassa biomuovia tehtäisiin ravinnoksi kelpaamattomasta raaka-aineesta.

soijamelassi2

Soijamelassi on rehuntuotannon tähdeaine.

Taustalla on nelivuotinen kehityshanke, jossa muovipohjaisia lämmöneristeitä valmistava Finnfoam, materiaalikehittäjä Brightplus ja tutkimuslaitos VTT ovat kehittäneet teknologian, jolla muovimateriaaleja valmistetaan soijarehun sivuvirtana syntyvästä soijamelassista. Melassi tulee Nordic Soyalta, jolla on Uudessakaupungissa EU:n alueen suurin ja uudenaikaisin monivaiheinen soijajalostamo.

Projekti käynnistyi varsinaisesti vuonna 2017, kun se sai rahoituksen Business Finlandilta. Seuraava vaihe on pilottitehtaan rakentaminen tämän ja ensi vuoden aikana. Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen arvioi sen hintalapuksi reilut viisi miljoonaa euroa.

– Pilotointi on prosessin optimoinnin kannalta tärkeä vaihe, Nieminen sanoo.

Täyden mittakaavan biomuovitehdas on tarkoitus ottaa käyttöön jo vuoden 2023 loppuun mennessä. Se on investointina 50 miljoonan euron luokkaa. Sekä pilotti että varsinainen tuotantolaitos rakennetaan Uuteenkaupunkiin, missä raaka-aineena käytettävä melassi saadaan soijajalostamolta putkea pitkin.

Kumppanit haussa

Sekä Finnfoam että Nordic Soya ovat salolaisen Niemisen suvun omistamia yrityksiä. Heillä on vähemmistöosuus myös Brightplussasta. Pilottitehtaan omistajaksi tulevalla FF-Futurella on sama omistuspohja. Henri Niemisen mukaan pilottilaitokseen voi tulla muitakin omistajia.

– Tarkoitus on löytää partnereita, jotka myös ovat kiinnostuneita biomateriaalien tekemisestä. Tavoitteena on hyvinkin monipuolinen pilotointilaitos erilaisille biomateriaaleille, myös bioöljyille, hän sanoo.

Nykyisin biomuoveja tehdään sokerista, maissista ja sokeriruo’osta eli elintarvikkeiksi kelpaavista raaka-aineista. FF-Futuren hankkeessa uutta on nimenomaan se, ettei raaka-aine ole ravinnoksi kelpaavaa. Tällä hetkellä Uudenkaupungin soijajalostamolta tuleva melassi poltetaan energiaksi.

– Kestävän kehityksen kannalta ei ole järkevää hakata metsiä, jotta olisi riittävästi peltoa biomateriaaleihin ja pois ruoan tuotannosta, vaan nykyisestä peltoalasta on otettava kaikki hyöty irti, Nieminen sanoo.

Hänen mukaansa uudesta teknologiasta on tarkoitus saada vientituote. Maailmassa viljellään yli 300 miljoonaa tonnia soijapapua vuodessa. Soijasadon ruoaksi kelpaamattomista ainesosista voitaisiin Niemisen mukaan valmistaa pitkälti yli 20 miljoonaa tonnia biomuovia. Määrän voi suhteuttaa esimerkiksi polystyreeniin, jota myös Finnfoam käyttää eristeissään. Polystyreenin maailmanlaajuinen käyttö on noin 11 miljoonaa tonnia vuodessa.

Juha Peltonen

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.