https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 10.5.2022

Okmetic investoi lähes 400 miljoonaa euroa uuden tehtaan rakentamiseen Vantaalle

Piikiekkovalmistaja Okmetic rakentaa nykyisen tehtaansa viereen uuden tehdasrakennuksen Vantaan Koivuhakaan. Investoinnin odotetaan yli kaksinkertaistavan yhtiön tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon ja tuovan yli 500 uutta työpaikkaa Vantaalle.

okmetic

Tuotantolaitoksen rakentaminen alkaa tavoitteellisesti loppuvuodesta 2022 riippuen lupamenettelyn edellyttämien kunnallisten päätösten aikataulusta. Tehtaan on määrä olla tuotantokäytössä vuonna 2025.

Okmetic toimittaa vaativia, asiakasräätälöityjä piikiekkoja MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen. Lähes 400 miljoonan euron investointi uuteen tehtaaseen on Okmeticin historian suurin. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiö on investoinut yli 100 miljoonaa euroa Vantaan piikiekkotehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

– Olemme eläneet jo useamman vuoden voimakkaan kasvun aikaa, ja markkinaennusteet povaavat myönteisen kehityksen puolijohdealalla jatkuvan. Uusi tehdasrakennus vahvistaa yhtiön asemaa markkinoilla ja luo edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle. Isommassa kuvassa investointi voidaan nähdä myös osana eurooppalaista pyrkimystä kohti vahvempaa omavaraisuutta puolijohteiden arvoketjussa. Pääpaino on kuitenkin globaaleilla markkinoilla, kertoo Okmeticin toimitusjohtaja Kai Seikku.

– Investointi on yksi NSIG:n sitoumuksista vauhdittaa Okmeticin kasvua edelleen suuremmassa liiketoiminnan mittakaavassa ja vahvemmalla markkina-asemalla hyödyntäen yhtiön vahvuutta erikoisteknologioissa, sanoo NSIG:n toimitusjohtaja ja Okmeticin puheenjohtaja, tohtori Chiu Tzu-Yin. Se mahdollistaa myös Okmeticin emoyhtiön NSIG:n entistä näkyvämmän roolin globaalissa piikiekkojen toimitusketjussa, yhtiö kertoo.

Uusi tehdas tuotantokäyttöön vuonna 2025, uusia työpaikkoja yli 500

Uusi, yli 40 000 m2 (puhdastilaa n. 6 000 m2) käsittävä tehdasrakennus nousee nykyisen tehtaan viereen. Tehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti yli kaksinkertaistuu suhteessa nykytasoon.

Tehtaan suunnittelutyöt on jo käynnistetty ja rakennustöiden on määrä alkaa tavoitteellisesti loppuvuodesta 2022. Laiteasennusten jälkeen tehdas on täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2025. Yhtiön mukaan uuteen tehtaaseen tulee modernit laitteet ja tuotantolinjat, ja huomiota kiinnitetään myös energiatehokkuuden parantamiseen sekä tiukentuvien ESG-standardien noudattamiseen.

Okmeticin tämänhetkinen henkilöstömäärä on noin 600. Investoinnin myötä yhtiö palkkaa yli 500 uutta työntekijää Vantaalle. Rekrytoinnit käynnistyvät välittömästi ja jatkuvat vaiheittain aina uuden tehtaan käynnistymiseen saakka. Rekrytoinnit pitävät  sisällään niin toimihenkilöitä kuin tuotannon työntekijöitä.

Markkinat voimakkaassa kasvussa

Vuonna 2022 puolijohdemarkkinoiden ennustetaan kasvavan edelleen ja rikkovan ensimmäistä kertaa 600 miljardin dollarin rajan. Kasvun ajureita ovat mm. keskeiset 2020-luvun teknologiat kuten 5G, tekoäly, Internet of Things sekä itseohjautuva liikenne. Kasvuvauhti on kova, ja pula komponenteista on haastanut koko alaa. Investoinnin myötä Okmetic pystyy vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Okmetic toimittaa piikiekkoja MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen, joissa markkinoiden odotetaan kasvavan, ja joissa halkaisijaltaan 200 mm piikiekkojen ennakoidaan säilyvän keskeisimpänä alustana. Yhtiöllä on erittäin laaja 150-200 mm piikiekkojen valikoima, joka koostuu laajoista SOI- ja RFSi®-kiekkoperheistä, kuvioiduista kiekoista, SSP- ja DSP-kiekoista, TSV-kiekoista ja kiekoista tehopuolijohdesovelluksiin.

Yhtiö on mukana kansallisessa ja kansainvälisessä puolijohdetutkimuksessa sekä EU-hankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää uraauurtavia mikroelektromekaanisia järjestelmiä. Yritys on myös kiinteä osa laaja-alaista MEMS-klusteria Suomessa.

 

 

Uusimmat artikkelit

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

16.5.2022 | Tutkimus ja koulutus

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 16.-22.5.2022, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. SRV käynnistää samalla koko loppuvuoden kestävän kampanjan Oikeus hyvään työpäivään.

16.5.2022 | Alan Uutiset

Olli Sippula polttoprosessien päästöjen professoriksi

Polttoprosessien päästöillä on monia haittavaikutuksia ja niiden hallintaan tarvitaan uusia menetelmiä.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.

Parikkalan vesihuollon ja Digitan yhteistyö edennyt mallikkaasti – “Käytännön hyöty merkittäviä”

Digita ja Parikkalan vesihuolto solmivat yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista vuonna 2020. Onnistunut pilottivaihe päättyi viime vuonna ja tulevina vuosina tavoitteena on asentaa noin 900 etäluettavaa mittaria.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.