Alan Uutiset | 21.9.2018

Olkiluodon atomimiilut saivat 20 vuoden jatkoajan

Valtioneuvosto vahvisti torstaina Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttölupien jatkamisen vuoteen 2038 asti. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätös oli vähintäinkin odotettu, sillä jatkolupa-asiaa on valmisteltu jo vuosikausia samalla kun TVO on tehnyt isoja investointeja laitoksiinsa.

​Valtioneuvoston päätöstä edelsi Säteilyturvakeskuksen (STUK) toukokuussa antama lausunto. STUKin mukaan TVO:n toiminta on turvallista ja lainmukaista ja yhtiöllä on tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen sekä resurssit Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksiköiden turvallisen käytön jatkamiseksi.

- Myönteinen päätös merkitsee sitä, että sähköntuotanto OL1- ja OL2-laitosyksiköillä jatkuu taas seuraavat kaksikymmentä vuotta. Myös ilmastoystävällisen sähköntuotannon ja Suomen omavaraisuuden kannalta päätös on tervetullut, TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen sanoo.

Plan b:llä ei ollut edes tarvetta

Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaan mukaan valtioneuvoston nyt tekemä jatkopäätös oli odotettu ja sitä oli valmisteltu vuositolkulla, joten hallituksen kielteinen kanta jatkoon olisikin ollut todella odottamaton liike. 

Valmisteluaikana TVO on tehnyt joka vuosi keskimäärin 50 miljoonan euron investoinnit laitosten huoltoon, korjauksiin ja turvallisuuteen.

- Nämä laitokset vaativat jatkuvaa huoltoa ja korjausta eli todella kalliita kunnossapitoinvestointeja. Suomessa tämä homma osataan, Tuohimaa kertoo.

Loppusijoitushanke etenee aikataulussa

Torstaina TVO sai hallitukselta luvan käyttää jo toiminnassa olevia käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen välivarastoja niin ikään vuoden 2038 loppuun. Lupa ei kata ydinjätteiden loppusijoituslaitosten käyttöä, vaan niille myönnetään luvat erikseen.

- Loppusijoituspaikan ensimmäinen onkalo on kaivettu 450 metrin syvyyteen. Laitoksen ja ydinjätteen sijoituskapseleiden valmistelut ovat jo pitkällä. Toimintaan laitos päässee joskus 2020-luvun puolivälissä, Tuohimaa arvelee.

TVO:lla on nyt lupa käsitellä ja varastoida voimalaitosalueella myös muualta peräisin olevaa matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä tai muuta radioaktiivista jätettä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan ehto mahdollistaa turvallisen ratkaisun tiettyjen kansallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin.

Neljä vuosikymmentä ydinvoimaa Suomeen

Olkiluoto ykkösen sähköntuotanto käynnistyi vuonna 1979 ja kakkosen vuonna 1982. Nykyään kaksi laitosyksikköä tuottaa nyt kuudesosan Suomen sähköntarpeesta. Kolmannen yksikön eli OL3:n valmistuttua Olkiluodon tuotannon osuus nousee noin 30 prosenttiin. Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu osakeyhtiö. Yhtiön Eurajoen ydinvoimalaitos on tänä syksynä tuottanut sähköä 40 vuotta suomalaisten tarpeisiin. TVO:n suorien omistajien kautta ydinsähköä käyttää 132 suomalaista kuntaa, jotka omistavat yli 50 energiayhtiötä. TVO:n suurin omistaja on Pohjolan Voima Oy 58,5 prosentin osuudella.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.