Alan Uutiset | 21.9.2018

Olkiluodon atomimiilut saivat 20 vuoden jatkoajan

Valtioneuvosto vahvisti torstaina Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttölupien jatkamisen vuoteen 2038 asti. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätös oli vähintäinkin odotettu, sillä jatkolupa-asiaa on valmisteltu jo vuosikausia samalla kun TVO on tehnyt isoja investointeja laitoksiinsa.

​Valtioneuvoston päätöstä edelsi Säteilyturvakeskuksen (STUK) toukokuussa antama lausunto. STUKin mukaan TVO:n toiminta on turvallista ja lainmukaista ja yhtiöllä on tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen sekä resurssit Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksiköiden turvallisen käytön jatkamiseksi.

- Myönteinen päätös merkitsee sitä, että sähköntuotanto OL1- ja OL2-laitosyksiköillä jatkuu taas seuraavat kaksikymmentä vuotta. Myös ilmastoystävällisen sähköntuotannon ja Suomen omavaraisuuden kannalta päätös on tervetullut, TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen sanoo.

Plan b:llä ei ollut edes tarvetta

Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaan mukaan valtioneuvoston nyt tekemä jatkopäätös oli odotettu ja sitä oli valmisteltu vuositolkulla, joten hallituksen kielteinen kanta jatkoon olisikin ollut todella odottamaton liike. 

Valmisteluaikana TVO on tehnyt joka vuosi keskimäärin 50 miljoonan euron investoinnit laitosten huoltoon, korjauksiin ja turvallisuuteen.

- Nämä laitokset vaativat jatkuvaa huoltoa ja korjausta eli todella kalliita kunnossapitoinvestointeja. Suomessa tämä homma osataan, Tuohimaa kertoo.

Loppusijoitushanke etenee aikataulussa

Torstaina TVO sai hallitukselta luvan käyttää jo toiminnassa olevia käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen välivarastoja niin ikään vuoden 2038 loppuun. Lupa ei kata ydinjätteiden loppusijoituslaitosten käyttöä, vaan niille myönnetään luvat erikseen.

- Loppusijoituspaikan ensimmäinen onkalo on kaivettu 450 metrin syvyyteen. Laitoksen ja ydinjätteen sijoituskapseleiden valmistelut ovat jo pitkällä. Toimintaan laitos päässee joskus 2020-luvun puolivälissä, Tuohimaa arvelee.

TVO:lla on nyt lupa käsitellä ja varastoida voimalaitosalueella myös muualta peräisin olevaa matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä tai muuta radioaktiivista jätettä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan ehto mahdollistaa turvallisen ratkaisun tiettyjen kansallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin.

Neljä vuosikymmentä ydinvoimaa Suomeen

Olkiluoto ykkösen sähköntuotanto käynnistyi vuonna 1979 ja kakkosen vuonna 1982. Nykyään kaksi laitosyksikköä tuottaa nyt kuudesosan Suomen sähköntarpeesta. Kolmannen yksikön eli OL3:n valmistuttua Olkiluodon tuotannon osuus nousee noin 30 prosenttiin. Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu osakeyhtiö. Yhtiön Eurajoen ydinvoimalaitos on tänä syksynä tuottanut sähköä 40 vuotta suomalaisten tarpeisiin. TVO:n suorien omistajien kautta ydinsähköä käyttää 132 suomalaista kuntaa, jotka omistavat yli 50 energiayhtiötä. TVO:n suurin omistaja on Pohjolan Voima Oy 58,5 prosentin osuudella.

Markku Pervilä

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.