Alan Uutiset | 21.9.2018

Olkiluodon atomimiilut saivat 20 vuoden jatkoajan

Valtioneuvosto vahvisti torstaina Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttölupien jatkamisen vuoteen 2038 asti. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätös oli vähintäinkin odotettu, sillä jatkolupa-asiaa on valmisteltu jo vuosikausia samalla kun TVO on tehnyt isoja investointeja laitoksiinsa.

​Valtioneuvoston päätöstä edelsi Säteilyturvakeskuksen (STUK) toukokuussa antama lausunto. STUKin mukaan TVO:n toiminta on turvallista ja lainmukaista ja yhtiöllä on tarvittavat edellytykset, menettelyt, osaaminen sekä resurssit Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksiköiden turvallisen käytön jatkamiseksi.

- Myönteinen päätös merkitsee sitä, että sähköntuotanto OL1- ja OL2-laitosyksiköillä jatkuu taas seuraavat kaksikymmentä vuotta. Myös ilmastoystävällisen sähköntuotannon ja Suomen omavaraisuuden kannalta päätös on tervetullut, TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen sanoo.

Plan b:llä ei ollut edes tarvetta

Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaan mukaan valtioneuvoston nyt tekemä jatkopäätös oli odotettu ja sitä oli valmisteltu vuositolkulla, joten hallituksen kielteinen kanta jatkoon olisikin ollut todella odottamaton liike. 

Valmisteluaikana TVO on tehnyt joka vuosi keskimäärin 50 miljoonan euron investoinnit laitosten huoltoon, korjauksiin ja turvallisuuteen.

- Nämä laitokset vaativat jatkuvaa huoltoa ja korjausta eli todella kalliita kunnossapitoinvestointeja. Suomessa tämä homma osataan, Tuohimaa kertoo.

Loppusijoitushanke etenee aikataulussa

Torstaina TVO sai hallitukselta luvan käyttää jo toiminnassa olevia käytetyn ydinpolttoaineen ja muun ydinjätteen välivarastoja niin ikään vuoden 2038 loppuun. Lupa ei kata ydinjätteiden loppusijoituslaitosten käyttöä, vaan niille myönnetään luvat erikseen.

- Loppusijoituspaikan ensimmäinen onkalo on kaivettu 450 metrin syvyyteen. Laitoksen ja ydinjätteen sijoituskapseleiden valmistelut ovat jo pitkällä. Toimintaan laitos päässee joskus 2020-luvun puolivälissä, Tuohimaa arvelee.

TVO:lla on nyt lupa käsitellä ja varastoida voimalaitosalueella myös muualta peräisin olevaa matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä tai muuta radioaktiivista jätettä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan ehto mahdollistaa turvallisen ratkaisun tiettyjen kansallisten jätteiden käsittelyyn ja varastointiin.

Neljä vuosikymmentä ydinvoimaa Suomeen

Olkiluoto ykkösen sähköntuotanto käynnistyi vuonna 1979 ja kakkosen vuonna 1982. Nykyään kaksi laitosyksikköä tuottaa nyt kuudesosan Suomen sähköntarpeesta. Kolmannen yksikön eli OL3:n valmistuttua Olkiluodon tuotannon osuus nousee noin 30 prosenttiin. Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu osakeyhtiö. Yhtiön Eurajoen ydinvoimalaitos on tänä syksynä tuottanut sähköä 40 vuotta suomalaisten tarpeisiin. TVO:n suorien omistajien kautta ydinsähköä käyttää 132 suomalaista kuntaa, jotka omistavat yli 50 energiayhtiötä. TVO:n suurin omistaja on Pohjolan Voima Oy 58,5 prosentin osuudella.

Markku Pervilä

24.10.2018

Vaikuttavia kohtaamisia – Expomark alalla jo 30 vuotta

Messujen ja markkinointitapahtumien asema säilyy digitaalisaationkin aikakaudella. Tuoreen  markkinoinnin väitöstutkimuksenkin  mukaan tapahtumat synnyttävät kohtaamisia, tunnetta ja tietoa, joihin digitaalisuus ei pysty. Ihmiset haluavat tavata toisiaan ja luoda suhteita.

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.