https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 18.11.2021

Rakennuskonevuokrauksen hyvä kasvu jatkuu ensi vuonnakin

Suomessa rakentaminen kasvaa sekä kuluvana että ensi vuonna. Tänä vuonna kasvua vetää asuntorakentaminen, ensi vuonna toimitilarakentaminen. Samanaikaisesti rakennuskonevuokrauksen määrä kasvoi vuonna 2020 noin 3 prosenttia.

korjaus

Teknisen Kaupan Liiton Rakennuskonejaosto ja Forecon Oy julkaisivat puolivuosittaisen markkina- ja suhdannekatsauksensa sekä markkinaennusteensa vuodelle 2022. Raportin mukaan vuoden 2021 ennuste on +2 prosenttia (kesäkuussa +1 prosenttia).

Rakentamisen painottuminen paljon vuokrakoneita käyttävään toimitilarakentamiseen vuonna 2022 kiihdyttää vuokramarkkinoiden määrän peräti 6 prosentin kasvuun ensi vuonna.

– Inflaation kiihtyminen sekä tuotteiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet kesän jälkeen, mutta toistaiseksi ne eivät ole näkyneet aiempaa hitaampina talouskasvuennusteina. Yritysten luottamus- ja ostopäällikköindeksit olivat lokakuussa edelleen korkealla, mutta ovat laskeneet hieman kesän jälkeen, kirjoittaa Teknisen Kaupan Liitto lehdistötiedotteessa.

Rakentaminen kasvaa sekä kuluvana että ensi vuonna

Teknisen Kaupan Liiton mukaan matalat korot ja löysä rahapolitiikka jatkuvat edelleen, vaikka ennusteet korkojen nostojen alkamisen ajankohdasta ovat aikaistuneet. Rakentamisen kannalta asuntojen ja kiinteistöjen kiinnostavuus sijoituskohteena jatkuu.

Uusien asuntojen rakentaminen toimii rakentamisen veturina vuonna 2021. Nousun takana ovat sekä kuluttajat että sijoittajat. Kasvussa ovat mukana myös omakoti- ja rivitalot. Asuntorakentamisen rakennusluvat ovat nousseet syyskuussa 46 000 asunnon tasolle. Aloituksia ennakoidaan tapahtuvan kuluvana vuonna 43 000 ja ensi vuonna 38 000 kappaletta. Lasku on paluuta ylikorkeista tuotantomääristä kohti tarpeen mukaista tasoa. Paluu jatkuu ensi vuoden jälkeenkin.

Voimakas talouskasvu, yritysten kapasiteetin korkea käyttöaste sekä julkisen sektorin panostukset rakentamiseen näkyvät toimitilarakentamisen vahvana kasvuna ensi vuonna.

– Vuonna 2021 määrä pysyy ennallaan, mutta ensi vuonna kasvua on lähes 10 prosenttia eli toimitilarakentaminen toimii rakentamisen veturina ensi vuonna tukien voimakkaasti konevuokrausta. Rakennuskoneita käytetään toimitilarakentamisessa enemmän kuin asuntorakentamisessa.

Myös korjausrakentaminen on kasvussa ja kasvu kiihtyy ensi vuonna. Viime vuonna korjausrakentamista ylläpitivät lähinnä DIY-remontit. Ammattimainen korjaaminen on vauhdittunut selvästi kuluvana vuonna.

Infrarakentamisen määrä pysyy korkealla, mutta vähenee hieman sekä kuluvana että ensi vuonna. Suurten kaupunkien liikenneinfrahankkeiden määrä on korkea (raitiotiet, metro jne.).

Rakennuskoneiden vuokramarkkinat kasvavat 2 prosenttia vuonna 2021 – ensi vuonna kasvu kiihtyy peräti 6 prosenttiin

Vuokraustoiminnan arvo oli viime vuonna 880 miljoonaa euroa, volyymi kasvoi 3 prosenttia. Rakentaminen on ylivoimaisesti suurin vuokrakoneiden käyttäjäsektori, arvo noin 590 miljoonaa euroa. Vuokrakoneiden käytöstä kolmasosa, 300 miljoonaa euroa, on rakentamisen ulkopuolella, huolto-, asennus- ym. töissä teollisuudessa, palvelu- ja tapahtumasektorilla, julkishallinnossa sekä kuluttajien hankkeissa.

Rakennuskoneiden vuokratoimiala on kehittynyt useimpia toimialoja myönteisemmin myös korona-aikana. Vuokramarkkinat kasvavat vuonna 2021 2 prosenttia. Suurinta kasvu on rakentamisen ulkopuolisilla aloilla sekä asuntorakentamisessa. Vuonna 2022 kasvu kiihtyy selvästi, noin 6 prosenttiin. Suurinta kasvu on toimitilarakentamisessa, lähes 20 prosenttia.

Rakennuskonevuokraus muille aloille kasvaa talouden kasvun myötä. Esimerkiksi telinevuokraus hyötyy yleisötapahtumien kasvusta hiljaisen koronakauden jälkeen. Vuokrakoneiden käyttö muilla aloilla yleistyy jatkuvasti ja niitä käytetään yhä useammissa tehtävissä. Porvoon jalostamon suurseisokin konekäyttö lisää vuoden 2021 konekäyttöä merkittävästi. Muiden toimialojen vuokrakäyttö yhteensä kasvaa kuluvana vuonna +10 % mutta supistuu ensi vuonna -1 prosenttia.

Korjausrakentamisen konevuokraus on kärsinyt ammattimaisen korjausrakentamisen vähenemisestä, mutta kasvu käynnistyy jo kuluvana vuonna ja kiihtyy ensi vuonna. Korona vauhditti merkittävästi omatoimisten DIY- korjausten määrää, mutta niiden konevuokraus on vähäistä.

Telineiden ja sääsuojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän.

Rakennuskoneiden myynti ja tuonti pärjäsivät viime vuonna odotuksia selvästi paremmin – päätyivät pieneen kasvuun. Tämän vuoden arviot ennakoivat kasvua, kasvuodotukset ovat nousseet +2 – 5 prosenttiin ja ensi vuodelle yli viiteen prosenttiin.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021