Alan Uutiset | 28.6.2019

SEA20-verkosto: Satamakaupungit ovat johtavassa asemassa puhtaamman tulevaisuuden rakentamisessa

Torstaina 27. kesäkuuta 2019 poliittisia ja meriteollisuuden johtajia kokoontui Helsingin Kalastajatorpalle keskustelemaan ensimmäisen SEA20-huippukokouksen merkeissä.

sea

Kuva: Wärtsilä

SEA20 on voittoa tavoittelematon verkosto, joka tuo yhteen maailman merkittävimmät satamakaupungit suunnittelemaan urbaanin asumisen tulevaisuutta ja merenkulun vaikutusta siihen. Tapaamiseen osallistuivat muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb, Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola, Washingtonin osavaltion Maritime Director Joshua Berger sekä vieraita Kiinasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Tapaamisessa pyrittiin löytämään ratkaisuja siihen, miten tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa globaalisti tehokasta, ekologisesti toimivaa ja digitaalisesti kytköksissä olevaa merenkulkua. YK:n arvion mukaan 68 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Tämä muutos luo paineita kaupunkien infrastruktuurin kehittämiselle sekä merenkululle. Rahtia ja ihmisiä on selkeästi kustannustehokkainta kuljettaa meriteitse, mutta samanaikaisesti meriteollisuudelle on syntynyt suuri paine siirtyä aikaisempaa vihreämpiin ja kestävämpiin toimintamalleihin.

- International Maritime Organizationin (IMO) mukaan, jopa 90 prosenttia kulutushyödykkeistä liikkuu meriteitse. Se tarkoittaa sitä, että globalisaatio, urbanisaatio ja meriteollisuuden logistiikan kehittäminen kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Työskennellessämme useissa pilottiprojekteissa, jotka liittyvät esimerkiksi uusiutuviin polttoaineisiin ja meriteollisuuden digitalisaatioon, olemme havainneet yleistä vastahakoisuutta ottaa uusia ratkaisuja laajempaan, globaaliin käyttöön. Uskomme tämän johtuvan muun muassa kannustavan lainsäädännön puuttumisesta. Eri toimijoita tulisi kannustaa vielä enemmän läpinäkyvyyteen ja laajempaan yhteistyöhön. Ainoastaan yhteistyön voimin voimme rakentaa paremman meriteollisuuden ekosysteemin, Wärtsilän toimitusjohtaja Jaakko Eskola kertoo.

Satamakaupungit johtavat globaalia kehitystä

Tilaisuudessa keskusteltiin myös ajatushautomo Nordic West Officen tuottaman ”Maritime future: A Global Analysis on Marine and the Environment”-raportin alustavista löydöksistä. Raporttia varten on haastateltu merenkulun ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita ympäri maailmaa. Myöhemmin tänä vuonna julkaistavassa raportissa kartoitetaan vastauksia useaan meriteollisuuden kehittämisen pullonkaulaan.

- Satamakaupunkien tulevaisuuden kannalta on ensisijaista, että pystymme rakentamaan älykkäämmän merenkulun ja energia-alan ekosysteemin, joka kestää tulevien vuosien mukanaan tuoman muutoksen. Merenkulusta puuttuu tällä hetkellä kattava digitaalinen tiedonjako ja keskinäinen luottamus, jota tarvitaan kestävyysongelmien ratkaisemiseen. Myös kaupunkien ja satamien välinen yhteys on nostettava pöydälle. Erityisesti satamat ja niiden ympäristö, maalla ja merellä, kaipaavat innovaatioita ja niiden tekijöitä, raporttia työstänyt Nordic West Officen tutkimusjohtaja Lauri Tähtinen kertoo.

Tapaamisessa paikalla olleet keskustelivat raportin teemoista ja alustavista tuloksista. Osallistujat jakoivat näkemyksen siitä, että kaupungit tulevat vahvasti ajamaan globaalia kehitystä maailmassa, joka tarvitsee vihreämpiä ja kestävämpiä ratkaisuja. Saasteet, kasvihuonekaasut ja kasvavat ruuhkat luovat kaupunkeihin jännitteitä. Meriteollisuus voisi olla ratkaisevassa roolissa näiden haasteiden voittamisessa, jos eri toimijoiden välinen yhteistyö olisi sujuvampaa. Osallistujat nostivat esille ajatuksen, että älykkäälle meriteollisuudelle tulisi laatia yhteiset suuntaviivat, ja vuodelle 2020 asetetut yhteiset periaatteet voisivat toimia näiden suuntaviivojen pohjana.

- Yhteistyölle on suuri tarve. Esimerkiksi Helsingin satama ja Helsingin kaupunki kehittävät yhdessä kaupungin ja sataman yhteyttä parantamalla toiminnan tehokkuutta, digitalisaatiota ja kestävyyttä innovaatioiden ja erilaisten kokeilujen kautta. Näemme, että SEA20 on hyvä foorumi tällaisten kokeilujen jakamiselle muiden kaupunkien kanssa. Näin voimme ratkoa haasteita yhdessä, kertoo Helsingin kaupungin Yrityspalveluiden yksikön päällikkö Ulla Tapaninen.

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.