https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 12.1.2022

Sähkön hintakriisi ja talouden odotettua nopeampi elpyminen pysäytti päästöjen laskun vuodeksi 2021

Normaalit talvilämpötilat ja talouden odotettua nopeampi toipuminen koronasta nostivat sähkönkulutuksen takaisin aiemmalle tasolle vuonna 2021. Tuotannon lisäys katettiin uusiutuvalla energialla, joten päästöt eivät sähkön käytön kasvusta huolimatta nousseet. Turpeen käyttö sähkön tuotannossa väheni kahteen prosenttiin, selviää Energiateollisuus ry:n raportista*.

sähkö

Hiilineutraalien tuotantomuotojen osuus oli ennätyskorkea ja turpeen käyttö väheni selvästi. Ilman loppuvuoden hintapiikkiä päästöt olisivat jopa laskeneet, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Kaasun korkea hinta ja sähkön kysynnän kasvu johtivat siihen, että kivihiiltä käytettiin hieman aiempia vuosia enemmän. Ilmiö jää kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä hiilen käyttö vähenee entisestään jo tämän vuoden aikana, ja loppuu käytännössä kokonaan lähivuosina, Leskelä toteaa.

Päästöttömän energian tuotanto uuteen ennätykseen

Päästöttömän energian tuotanto nousi vuoden 2021 aikana uuteen ennätykseen, 87 prosenttiin. Tuulivoiman kapasiteetti kasvoi neljänneksen, mutta heikkojen tuulien takia toteutunut tuotanto pysyi lähes ennallaan. Vesivoimavuosi oli normaalia parempi ja bioenergian, jolla korvattiin turvetta, osuus nousi sähköntuotannossa kolme prosenttiyksikköä.

Sähkön tuonti palasi vuoden 2021 aikana aiemmalle tasolle ja vastasi kahtakymmentä prosenttia kulutuksesta. Suhteellisesti eniten nousi tuonti Venäjältä, joka palasi poikkeusvuotta 2020 edeltäneelle tasolle. Vuonna 2020 Viro osti Suomesta enemmän sähköä kuin koskaan aikaisemmin, koska pohjoismainen sähkö oli ennätyksellisen halpaa. Vienti Viroon nousi uuteen ennätykseen myös viime vuonna sähkön hinnannoususta huolimatta, koska päästökauppa on tuntuvasti nostanut Viron oman tuotannon kustannuksia. Volyymi oli vähän pienempi kuin tuonti Venäjältä.

Leskelän mukaan Suomen nettotuonti on ollut suuri 2010-luvulla, mutta sen odotetaan pienenevän jo tänä vuonna, kun Olkiluoto 3 aloittaa tuotantonsa.

– Muutaman vuoden päästä viemme ja tuomme suunnilleen yhtä paljon sähköä, sillä myös tuulivoimaan investoidaan kovaa vauhtia, Leskelä toteaa.

– Samalla kuluneen vuosikymmenen aikana kasvanut hintaero Tukholman alueen kanssa tasoittuu, eli suomalaiset tukkusähkön ostajat eivät joudu maksamaan sähköstään keskimäärin enempää kuin ruotsalaiset, Leskelä jatkaa.

Sähkönkulutuskin kasvussa

Sähkönkulutus nousi jonkin verran. Osin nousu johtuu siitä, että viime talvi oli kunnon talvi, ja loppuvuodesta joulukuu oli normaalia kylmempi. Myös teollisuuden sähkönkäyttö kasvoi, johtuen koronaelvytyksen aiheuttamasta noususuhdanteesta. Pidemmällä aikavälillä teollisuuden osuus Suomen sähkönkäytöstä on ollut laskussa, mutta tulevaisuudessa suunta muuttuu. Teollisuuden sähkönkäyttöön odotetaan kasvua, kun sähkön käytön lisäämiseen perustuvat vähähiilisyystiekartat toteutuvat.

Sähkön tukkuhinta nousi uuteen ennätykseen. Tukkuhinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä, ja maakohtaiset hintaerot johtuvat siirtokapasiteetin pullonkauloista maiden välillä. Sähkön keskimääräinen tukkuhinta on vaihdellut 30–50 euron välillä megawattitunnilta, nyt loppuvuoden poikkeusolosuhteet sähkömarkkinoilla nostivat vuoden 2021 keskihinnan 72 euroon.

– Tukkuhinnat ovat nyt olleet ennennäkemättömän korkealla pitkän aikaa. Kyse ei ole tehon riittävyydestä, vaan yhteiseurooppalaisesta ilmiöstä, Leskelä sanoo.

– Vuoden aikana ei ollut tilanteita, joissa sähkötehon riittävyys olisi ollut vaarassa. Nyt hinnat ovat edelleen varsin korkeat ja on mahdollista, että kireiden pakkasten aikaan tulee vielä uusia hintapiikkejä.

Sähköinen liikenne eteni harppauksin vuoden 2021 aikana. Vaihtoehtoisten käyttövoimien (sähkö, ladattava hybridi ja kaasu) osuus nousi lähes kolmannekseen henkilöautojen ensirekisteröinneistä, ja bensiinin osuus väheni kahteen kolmannekseen vuoden 2019 tasosta. Joulukuussa 2021 ensirekisteröidyistä autoista bensiinikäyttöisiä autoja oli ensimmäistä kertaa alle puolet.

* Energiateollisuuden julkaisemat luvut ovat kuukausitilastoon ja arvioihin perustuvia ennakkotietoja. Vuoden 2021 lopulliset tiedot Energiateollisuus julkaisee syksyllä 2022

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.