https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 26.3.2021

Säteilyturvakeskus on myöntänyt OL3-laitosyksikölle polttoaineenlatausluvan

Säteilyturvakeskus (STUK) on tänään 26. maaliskuuta 2021 myöntänyt Olkiluoto 3 -laitosyksikölle polttoaineenlatausluvan. STUK on luvan myöntämisellä todentanut TVO:n valmiuden polttoaineen lataamisen aloittamiseen. 

tvo-olkiluoto_3_start-up

– Tämä on merkittävin askel laitoksen käyttöönotossa tähän mennessä. OL3 on yksi maailman suurimmista ja moderneimmista ydinvoimalaitoksista. Nyt järjestelmät on perusteellisesti testattu ja pääsemme lähiaikoina aloittamaan polttoaineen lataamisen, OL3 EPR -projektin johtaja Jouni Silvennoinen TVO:lta sanoo lehdistötiedotteessa.

– Polttoaineen lataus tarkoittaa, että OL3 on nyt ydinvoimalaitos. TVO:n rooli OL3-projektissa kasvaa. Meidän osaavat ydinalan ammattilaiset ovat nyt valmiita ottamaan Suomen suurimman ilmastoteon käyttöön, tuotantojohtaja Marjo Mustonen TVO:lta sanoo.

Polttoaine saapui Olkiluotoon vuonna 2018. Polttoaineen latauksessa 241 polttoainenippua, yhteensä 128 tonnia uraania, siirretään varastosta reaktorin paineastiaan. Laitosyksiköllä ovat käytössä ydinvoimalaitoksen menettelyt täysimittaisesti.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti OL3:n sähköntuotanto alkaa tämän vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto helmikuussa 2022. Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti laitosyksikkö tuottaa 1-3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen. OL3 tulee tuottamaan noin 14 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta.

TVO kertoo aloittavansa tuotantotietojen julkaisemisen verkkosivuillaan polttoaineen lataamisen alkamisesta lähtien, josta tiedotetaan pörssitiedotteella erikseen. Tuotantotietojen julkaiseminen jatkuu verkkosivuilla OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen asti. Merkittävistä muutoksista julkaistaan jatkossakin sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.