Alan Uutiset | 3.9.2019

St1 käynnistää maailman syvimpien geolämpökaivojen porauksen viimeisen vaiheen Otaniemessä

Energiayhtiö St1:n geolämmön pilottiprojektin viimeinen porausvaihe on alkamassa Espoon Otaniemessä. Laitos on valmistuessaan vuonna 2020 maailman syvin geotermisen energian lämmöntuotantolaitos, joka tuottaa lämpöä täysin päästöttömästi.

geo1

Geolämpövoimaloita on käytössä jo esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Islanti on suotuisan geologisen sijaintinsa ansiosta jo vuosia tuottanut kaiken tarvitsemansa lämmön ja puolet sähköstään geotermisellä energialla.

Elokuun aikana työmaalle on pystytetty porauskalustoa ja muut valmistelevat työt jatkuvat vielä muutaman viikon ajan. Alueelle asennetaan seismologisia mittausvälineitä, joilla kerätään tietoa tulevasta poraustoiminnasta ja laitoksen tuotantokyvystä. Poraustyöt kestävät helmikuulle 2020 saakka.

Poraussuunnitelman tärkeimpiä kriteerejä ovat tuotantoteho, laitoksen odotettu elinikä ja elinkaarikustannukset. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota myös vastastimuloinnin mahdollisuuteen. Mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi, suoritetaan noin kahden viikon ajan vesistimulointia nyt porattavan kaivon kautta, kun sen lopullinen tavoitesyvyys on saavutettu ensi vuoden alussa. Vastastimuloinnissa hyödynnetään viime kesänä onnistuneesti suoritetun stimuloinnin oppeja ja minimoidaan mikrojäristyksistä mahdollisesti aiheutuvat äänihaitat.

- Haastava pilottiprojektimme Suomen kovassa graniittisessa kallioperässä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen hanke. Otaniemen laitoksemme tulee valmistuessaan olemaan maailman syvin geotermisen energian lämmöntuotantolaitos. Tavoitteenamme on monistaa konsepti aluksi Pohjoismaissa, mikä merkitsee uutta ison mittakaavan päästötöntä vaihtoehtoa kestävälle lämmöntuotannolle. Projektimme on kasvattanut suomalaista geoenergian osaamista maailmanluokan tasolle – niin porauksen, stimuloinnin kuin virtausanalytiikan alueilla, kertoo St1:n geolämpöliiketoiminnan johtaja Matti Pentti.

Valmistuessaan Otaniemen geolämpölaitos voi kattaa jopa 10 prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta päästöttömällä energialla. 

Uusimmat artikkelit

21.2.2020 | Alan Uutiset

Business Finland: "Koronaviruksen vaikutukset suomalaisiin yrityksiin eivät ole vielä laajasti nähtävillä"

Noin puolet suomalaisyrityksistä arvioi, ettei koronavirusepidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon tai vientiin lyhyellä aikavälillä. Kolmasosa arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin kielteisiä lyhyellä aikavälillä, selviää Business Finlandin toteuttamasta kyselystä.

21.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto vahvistaa energiatutkimustaan

Vaasan yliopiston energiatutkimuksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan joustavan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Tutkimusta tehdään muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -verkkoihin, uusiin polttoaineisiin sekä teollisuuden ja alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin liittyen.

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.