Alan Uutiset | 28.5.2019

Suomi esittelee puhtaan energian ratkaisuja Vancouverissa

Suomi osallistuu kahteen merkittävään energia-alan ministerikokoukseen 27.-29.5.2019 Kanadan Vancouverissa. Kymmenes Clean Energy Ministerial (CEM10) ja neljännen kerran järjestettävä Mission Innovation (MI-4) kokoavat yhteen G20-maiden, Pohjoismaiden ja Euroopan komission edustajat keskustelemaan miten nopeuttaa siirtymistä puhtaan energian ratkaisuihin.

cleantech

Osana kokousten ohjelmaa Suomi tuo aktiivisesti esiin kehittämiään innovaatioita puhtaan energian alalla. Suomi järjestää 28.5. joustavaa ja puhdasta energiajärjestelmää käsittelevän tilaisuuden, jossa on esillä laaja kirjo Suomessa tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä käynnissä olevia energia-alan kehittämishankkeita.

Suomi oli myös järjestämässä 27.5. tapahtumaa, jossa esiteltiin eri energiamuotojen sektorikytkentää älyverkkojen avulla sekä sähköautojen kehittämiseen ja markkinaesteiden poistamiseen liittyviä hankkeita ja osaamista.

- Sektorikytkentä tarkoittaa järjestelmää, jossa sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennejärjestelmät on integroitu laajaksi ja älykkääksi energiajärjestelmäksi. Näin energiankäyttö voidaan optimoida yhteiskunnan tasolla. Esimerkiksi, kun meillä on paljon halpaa tuulivoimaa, voimme ladata lämmitysvarastoa tällä sähköllä ja käyttää näin varastoitua lämpöä myöhemmin lämmityskysyntähuippujen tasaamiseksi. Akkujen ja rakennuksen automaation lisääminen tähän yhtälöön laajentaa mahdollisuuksia entisestään, totesi tilaisuuden avannut ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka toimii myös Suomen delegaation vetäjänä.

- Yhdistämällä älykkäitä, digitalisoituja rakennuksia sähköverkkoon voimme luoda virtuaalisia voimaloita tasapainottamaan säästä riippuvaisen tuotannon muuttuvaa tuotantoa ja luoda myös uusia tulolähteitä itse rakennusten omistajille.

- Vähähiilinen talous edellyttää muun muassa sähköajoneuvojen määrän merkittävää lisäämistä. Hyvällä suunnittelulla meillä on mahdollisuus integroida niiden latausjärjestelmät älykkäällä tavalla muihin energiajärjestelmiin, jossa järjestelmä käyttää sähköajoneuvojen akkuja joustavana elementtinä tasapainottamassa sähkön kysyntää ja tarjontaa, Huttunen visioi.

CEM- ja MI-kokoukset edistettävät puhtaan energian ratkaisuja

CEM10 ja MI-4 -kokoukset tarjoavat hallituksille, johtaville cleantech-organisaatioille, innovaattoreille ja rahoittajille mahdollisuuden vuoropuheluun ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, joilla kiihdytetään siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Julkisen ja yksityisen sektorin sitoutuminen rakentaa teollisuuden, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä ja auttaa skaalaamaan puhtaan energian ratkaisuja toteutettavaksi eri puolella maailmaa.

Puhtaan energian ministerikokous on maailmanlaajuinen foorumi, jossa jo vuodesta 2010 lähtien 25 suurta taloutta ja Pohjoismaat toimivat yhdessä kiihdyttääkseen siirtymistä globaaliin puhtaan energian talouteen jakamalla parhaita ratkaisuja ja yhteisiä toimintatapoja. CEM-maat tuottavat 75 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta myös 90 prosenttia maailmanlaajuisista puhtaan energian investoinneista.

CEM järjestetään vuosittain määrittämään puhtaan energian edistämisen painopisteet, esittämään innovatiivisia toimintalinjoja ja toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä puhtaiden ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Tavoitteidensa saavuttamiseksi CEM tekee yhteistyötä yksityisen sektorin kumppaneiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Mission Innovation (MI) on 23 maan ja Euroopan komission (EU:n puolesta) maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on nopeuttaa puhtaan energian innovointia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, energian saatavuuden parantamiseksi ja puhtaan energian saatavuuden parantamiseksi.

Vancouverin kokoukseen osallistuu yli tuhat energia-alan päättäjää ja asiantuntijaa ympäri maailmaa. Viime keväänä Pohjoismaat isännöivät kokouksia yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Euroopan komission kanssa Malmössä ja Kööpenhaminassa.

Suomen delegaatioon kuuluu edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä, Business Finlandista, VTT:ltä, Aalto-yliopistosta ja Suomen Kanadan suurlähetystöstä. Yrityksistä mukana delegaatiossa ovat eri teknologiahankkeita esittelevät Empower IM, Flexens ja Solar Foods.

Lisätietoa CEM/MI-kokouksista:  http://cem-mi-vancouver2019.ca/

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.