https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 28.5.2019

Suomi esittelee puhtaan energian ratkaisuja Vancouverissa

Suomi osallistuu kahteen merkittävään energia-alan ministerikokoukseen 27.-29.5.2019 Kanadan Vancouverissa. Kymmenes Clean Energy Ministerial (CEM10) ja neljännen kerran järjestettävä Mission Innovation (MI-4) kokoavat yhteen G20-maiden, Pohjoismaiden ja Euroopan komission edustajat keskustelemaan miten nopeuttaa siirtymistä puhtaan energian ratkaisuihin.

cleantech

Osana kokousten ohjelmaa Suomi tuo aktiivisesti esiin kehittämiään innovaatioita puhtaan energian alalla. Suomi järjestää 28.5. joustavaa ja puhdasta energiajärjestelmää käsittelevän tilaisuuden, jossa on esillä laaja kirjo Suomessa tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä käynnissä olevia energia-alan kehittämishankkeita.

Suomi oli myös järjestämässä 27.5. tapahtumaa, jossa esiteltiin eri energiamuotojen sektorikytkentää älyverkkojen avulla sekä sähköautojen kehittämiseen ja markkinaesteiden poistamiseen liittyviä hankkeita ja osaamista.

- Sektorikytkentä tarkoittaa järjestelmää, jossa sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennejärjestelmät on integroitu laajaksi ja älykkääksi energiajärjestelmäksi. Näin energiankäyttö voidaan optimoida yhteiskunnan tasolla. Esimerkiksi, kun meillä on paljon halpaa tuulivoimaa, voimme ladata lämmitysvarastoa tällä sähköllä ja käyttää näin varastoitua lämpöä myöhemmin lämmityskysyntähuippujen tasaamiseksi. Akkujen ja rakennuksen automaation lisääminen tähän yhtälöön laajentaa mahdollisuuksia entisestään, totesi tilaisuuden avannut ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka toimii myös Suomen delegaation vetäjänä.

- Yhdistämällä älykkäitä, digitalisoituja rakennuksia sähköverkkoon voimme luoda virtuaalisia voimaloita tasapainottamaan säästä riippuvaisen tuotannon muuttuvaa tuotantoa ja luoda myös uusia tulolähteitä itse rakennusten omistajille.

- Vähähiilinen talous edellyttää muun muassa sähköajoneuvojen määrän merkittävää lisäämistä. Hyvällä suunnittelulla meillä on mahdollisuus integroida niiden latausjärjestelmät älykkäällä tavalla muihin energiajärjestelmiin, jossa järjestelmä käyttää sähköajoneuvojen akkuja joustavana elementtinä tasapainottamassa sähkön kysyntää ja tarjontaa, Huttunen visioi.

CEM- ja MI-kokoukset edistettävät puhtaan energian ratkaisuja

CEM10 ja MI-4 -kokoukset tarjoavat hallituksille, johtaville cleantech-organisaatioille, innovaattoreille ja rahoittajille mahdollisuuden vuoropuheluun ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, joilla kiihdytetään siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Julkisen ja yksityisen sektorin sitoutuminen rakentaa teollisuuden, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä ja auttaa skaalaamaan puhtaan energian ratkaisuja toteutettavaksi eri puolella maailmaa.

Puhtaan energian ministerikokous on maailmanlaajuinen foorumi, jossa jo vuodesta 2010 lähtien 25 suurta taloutta ja Pohjoismaat toimivat yhdessä kiihdyttääkseen siirtymistä globaaliin puhtaan energian talouteen jakamalla parhaita ratkaisuja ja yhteisiä toimintatapoja. CEM-maat tuottavat 75 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta myös 90 prosenttia maailmanlaajuisista puhtaan energian investoinneista.

CEM järjestetään vuosittain määrittämään puhtaan energian edistämisen painopisteet, esittämään innovatiivisia toimintalinjoja ja toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä puhtaiden ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Tavoitteidensa saavuttamiseksi CEM tekee yhteistyötä yksityisen sektorin kumppaneiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Mission Innovation (MI) on 23 maan ja Euroopan komission (EU:n puolesta) maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on nopeuttaa puhtaan energian innovointia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, energian saatavuuden parantamiseksi ja puhtaan energian saatavuuden parantamiseksi.

Vancouverin kokoukseen osallistuu yli tuhat energia-alan päättäjää ja asiantuntijaa ympäri maailmaa. Viime keväänä Pohjoismaat isännöivät kokouksia yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Euroopan komission kanssa Malmössä ja Kööpenhaminassa.

Suomen delegaatioon kuuluu edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä, Business Finlandista, VTT:ltä, Aalto-yliopistosta ja Suomen Kanadan suurlähetystöstä. Yrityksistä mukana delegaatiossa ovat eri teknologiahankkeita esittelevät Empower IM, Flexens ja Solar Foods.

Lisätietoa CEM/MI-kokouksista:  http://cem-mi-vancouver2019.ca/

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.