Alan Uutiset | 28.5.2019

Suomi esittelee puhtaan energian ratkaisuja Vancouverissa

Suomi osallistuu kahteen merkittävään energia-alan ministerikokoukseen 27.-29.5.2019 Kanadan Vancouverissa. Kymmenes Clean Energy Ministerial (CEM10) ja neljännen kerran järjestettävä Mission Innovation (MI-4) kokoavat yhteen G20-maiden, Pohjoismaiden ja Euroopan komission edustajat keskustelemaan miten nopeuttaa siirtymistä puhtaan energian ratkaisuihin.

cleantech

Osana kokousten ohjelmaa Suomi tuo aktiivisesti esiin kehittämiään innovaatioita puhtaan energian alalla. Suomi järjestää 28.5. joustavaa ja puhdasta energiajärjestelmää käsittelevän tilaisuuden, jossa on esillä laaja kirjo Suomessa tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä käynnissä olevia energia-alan kehittämishankkeita.

Suomi oli myös järjestämässä 27.5. tapahtumaa, jossa esiteltiin eri energiamuotojen sektorikytkentää älyverkkojen avulla sekä sähköautojen kehittämiseen ja markkinaesteiden poistamiseen liittyviä hankkeita ja osaamista.

- Sektorikytkentä tarkoittaa järjestelmää, jossa sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennejärjestelmät on integroitu laajaksi ja älykkääksi energiajärjestelmäksi. Näin energiankäyttö voidaan optimoida yhteiskunnan tasolla. Esimerkiksi, kun meillä on paljon halpaa tuulivoimaa, voimme ladata lämmitysvarastoa tällä sähköllä ja käyttää näin varastoitua lämpöä myöhemmin lämmityskysyntähuippujen tasaamiseksi. Akkujen ja rakennuksen automaation lisääminen tähän yhtälöön laajentaa mahdollisuuksia entisestään, totesi tilaisuuden avannut ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka toimii myös Suomen delegaation vetäjänä.

- Yhdistämällä älykkäitä, digitalisoituja rakennuksia sähköverkkoon voimme luoda virtuaalisia voimaloita tasapainottamaan säästä riippuvaisen tuotannon muuttuvaa tuotantoa ja luoda myös uusia tulolähteitä itse rakennusten omistajille.

- Vähähiilinen talous edellyttää muun muassa sähköajoneuvojen määrän merkittävää lisäämistä. Hyvällä suunnittelulla meillä on mahdollisuus integroida niiden latausjärjestelmät älykkäällä tavalla muihin energiajärjestelmiin, jossa järjestelmä käyttää sähköajoneuvojen akkuja joustavana elementtinä tasapainottamassa sähkön kysyntää ja tarjontaa, Huttunen visioi.

CEM- ja MI-kokoukset edistettävät puhtaan energian ratkaisuja

CEM10 ja MI-4 -kokoukset tarjoavat hallituksille, johtaville cleantech-organisaatioille, innovaattoreille ja rahoittajille mahdollisuuden vuoropuheluun ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, joilla kiihdytetään siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Julkisen ja yksityisen sektorin sitoutuminen rakentaa teollisuuden, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä ja auttaa skaalaamaan puhtaan energian ratkaisuja toteutettavaksi eri puolella maailmaa.

Puhtaan energian ministerikokous on maailmanlaajuinen foorumi, jossa jo vuodesta 2010 lähtien 25 suurta taloutta ja Pohjoismaat toimivat yhdessä kiihdyttääkseen siirtymistä globaaliin puhtaan energian talouteen jakamalla parhaita ratkaisuja ja yhteisiä toimintatapoja. CEM-maat tuottavat 75 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta myös 90 prosenttia maailmanlaajuisista puhtaan energian investoinneista.

CEM järjestetään vuosittain määrittämään puhtaan energian edistämisen painopisteet, esittämään innovatiivisia toimintalinjoja ja toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä puhtaiden ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Tavoitteidensa saavuttamiseksi CEM tekee yhteistyötä yksityisen sektorin kumppaneiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Mission Innovation (MI) on 23 maan ja Euroopan komission (EU:n puolesta) maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on nopeuttaa puhtaan energian innovointia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, energian saatavuuden parantamiseksi ja puhtaan energian saatavuuden parantamiseksi.

Vancouverin kokoukseen osallistuu yli tuhat energia-alan päättäjää ja asiantuntijaa ympäri maailmaa. Viime keväänä Pohjoismaat isännöivät kokouksia yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Euroopan komission kanssa Malmössä ja Kööpenhaminassa.

Suomen delegaatioon kuuluu edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä, Business Finlandista, VTT:ltä, Aalto-yliopistosta ja Suomen Kanadan suurlähetystöstä. Yrityksistä mukana delegaatiossa ovat eri teknologiahankkeita esittelevät Empower IM, Flexens ja Solar Foods.

Lisätietoa CEM/MI-kokouksista:  http://cem-mi-vancouver2019.ca/

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.