https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 29.9.2021

Suomi jalostaa fuusioreaktorin monialaista tutkimusta bisnekseksi

VTT:n johtama yritysten ja tutkimusorganisaatioiden ryhmä on käynnistänyt hankkeen, joka edistää suomalaisen teollisuuden osallistumista Iter-fuusioreaktorin rakentamiseen ja syntyvien innovaatioiden hyödyntämistä muilla aloilla. Etelä-Ranskaan rakenteilla oleva Iter on fuusioenergian hyödyntämiseen tähtäävän tutkimustyön lippulaivaprojekti.

Tieteen suurhankkeet, kuten Iter, ruokkivat innovaatioita ja avaavat teollisuudelle suoria liiketoimin-tamahdollisuuksia. Miljardibudjeteilla toteutettavia hankkeita ovat erityisesti avaruuden ja fysiikan tutkimuslaitteiden rakentaminen. Tieteen eturintamassa vaadittavalta teknologialta edellytetään korkeaa, todennettua laatua. Huipputeknologian toimittajaverkostoihin pääseminen luo kasvua laajentamalla yrityksen markkinoita, kerryttämällä arvokkaita referenssejä ja houkuttelemalla uusia osaajia. VTT tutkii Iter-projektin ympärilleen synnyttämää innovaatioekosysteemiä liiketoiminnan tutkimusmenetelmillä. Tavoitteena on löytää toimintamalli, joka mahdollistaa niin suurille kuin pk-yrityksillekin liiketoiminnan laatuloikan.

– Suomella on jo alusta asti ollut tutkimusyhteistyötä ja liiketoimintaa Iteriin yksittäisten projektien ja toimitusten muodossa, mutta nyt meillä on mahdollisuus laittaa iso pyörä pyörimään monen pienen sijasta, kertoo projektipäällikkö Antti Hakola VTT:ltä.

Iterin organisaatio käynnistyi vuonna 2007, jonka jälkeen fuusioteknologian toimituksia Suomesta on tehty ainakin 40 miljoonan euron edestä.

– Näin vaativan tason yhteistyötä tutkimuksen ja yritysmaailman välillä ei synny sattumalta eikä pienin panostuksin. Business Finlandilla on ollut ilo olla mukana pitkäjänteisessä työssä saattamassa toimijoita yhteen ja rahoittamassa kunnianhimoisia yhteishankkeita. Yritykset hyödyntävät nyt hienolla tavalla EU-hankkeissa vuosien mittaan synnytettyä osaamista kaupallisiksi tuotteiksi. Kokonaisuutta tukee hyvin myös tuore ydinenergia-alan innovaatioekosysteemi, jonka orkestrointia rahoitamme kasvumoottorirahoituksella, kertoo Senior Director Jarmo Heinonen Business Finlandista.

Hankkeen liiketoiminnallisia tavoitteita tukee laaja-alainen teknologinen tutkimuspanostus, joka kattaa robotiikan, tekoälyn, materiaalitekniikan, voimalaitostekniikan, fuusioreaktorien fysiikan sekä luvitus- ja turvallisuustutkimuksen. Kehitys ei pysähdy Iteriin, vaan katse on myös sitä seuraavissa fuusiovoimaloissa.

– Fuusioenergian saaminen sähköntuotantoon on energiatutkimuksen suurin haaste. Vaikka itse sähköntuotanto fuusiolla ei ole vielä toistaiseksi realistista, on jo alan tutkimus edistänyt tiedettä ja tuottanut osaamista tekniikan eri alueille, kuten materiaalitekniikkaan ja myös fissiota hyväksi käyttävään ydintekniikkaan. Ylipäätään fuusioalan tutkimus ja tekniikkojen kehittäminen ovat olleet mittavia globaaleja ponnistuksia, jotka ovat tarjonneet merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja sovelluksia myös muille aloille. Näillä alueilla ollaan myös Suomessa oltu aktiivisia jo vuosikymmeniä ja panostusta jatketaan edelleen, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Timo Haapalehto.

– Hankkeemme pohjana on syvällinen teknistieteellinen tutkimus, jolla suomalainen fuusioteknologioiden osaaminen pidetään mukana Euroopan ja samalla maailman kärjessä. Näissä piireissä tutkimusorganisaatiot voivatkin olla yritysten kanssa mukana tarjoamassa ratkaisujaan. Esimerkiksi pitkäaikaisten yritysyhteistyökumppaniemme kanssa kehittämämme fuusioreaktorin plasmakammion seinien puhdistusmenetelmät perustuvat insinööriosaamisen lisäksi syvälliseen materiaali- ja plasmafysiikan ymmärrykseen, Antti Hakola kertoo.

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.