Alan Uutiset | 19.3.2020

Tähteiden ja kierrätyspuun energiakäyttö kasvoivat 2019

Uusiutuvan bioenergian käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita, kertoo Luonnonvarakeskus vuoden 2019 energiapuun käytön ennakkotiedoissa.

the-road-through-the-forest-6076

Luonnonvarakeskus kertoi tänään  ennakkotietoja  energiapuun käytöstä 2019. Käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi noin pari prosenttia. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta käytettiin prosentin verran enemmän kuin vuonna 2018. Kuoren käyttö kasvoi 3,5 prosenttia ja puutähdehakkeen 9,5 prosenttia, mutta sahanpurun käyttö vähentyi 7,3 prosenttia. Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa sekä metsähakkeen kokonaiskäyttö kasvoivat edellisvuodesta kaksi prosenttia. Kierrätyspuun energiakäyttö kasvoi 13 prosenttia.

- Metsähakkeen käytön kasvu johtui hakkuutähteiden hyödyntämisen kasvusta. Pienpuuta, kantoja ja järeää runkopuuta käytettiin suunnilleen yhtä paljon kuin 2018. Teollisuuden sivutuotteissa näkyy vuoden 2018 suhdannehuipun jääminen taakse. Uusiutuvan bioenergian käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Hakkuutähteiden energiakäyttö kasvoi 6,6 prosenttia. Kiinteiden puupolttoaineiden käytön kasvua tukivat vuotta 2018 korkeampi päästöoikeuden hinta ja päätökset kivihiilen käytön vähentämisestä.

Metsähakkeen osalta aiempi nousutrendi lämmöntuotannossa jatkui ja kasvua oli noin 6 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kasvua ei juurikaan ollut.

Kantojen osuus kiinteiden puupolttoaineiden käytöstä oli 1,7 prosenttia ja järeän runkopuun osuus 2,1 prosenttia. Pellettien ja brikettien käyttö oli vuoden 2018 tasolla (osuus 1,0 prosenttia).

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.