Alan Uutiset | 19.3.2020

Tähteiden ja kierrätyspuun energiakäyttö kasvoivat 2019

Uusiutuvan bioenergian käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita, kertoo Luonnonvarakeskus vuoden 2019 energiapuun käytön ennakkotiedoissa.

the-road-through-the-forest-6076

Luonnonvarakeskus kertoi tänään  ennakkotietoja  energiapuun käytöstä 2019. Käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi noin pari prosenttia. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta käytettiin prosentin verran enemmän kuin vuonna 2018. Kuoren käyttö kasvoi 3,5 prosenttia ja puutähdehakkeen 9,5 prosenttia, mutta sahanpurun käyttö vähentyi 7,3 prosenttia. Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa sekä metsähakkeen kokonaiskäyttö kasvoivat edellisvuodesta kaksi prosenttia. Kierrätyspuun energiakäyttö kasvoi 13 prosenttia.

- Metsähakkeen käytön kasvu johtui hakkuutähteiden hyödyntämisen kasvusta. Pienpuuta, kantoja ja järeää runkopuuta käytettiin suunnilleen yhtä paljon kuin 2018. Teollisuuden sivutuotteissa näkyy vuoden 2018 suhdannehuipun jääminen taakse. Uusiutuvan bioenergian käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Hakkuutähteiden energiakäyttö kasvoi 6,6 prosenttia. Kiinteiden puupolttoaineiden käytön kasvua tukivat vuotta 2018 korkeampi päästöoikeuden hinta ja päätökset kivihiilen käytön vähentämisestä.

Metsähakkeen osalta aiempi nousutrendi lämmöntuotannossa jatkui ja kasvua oli noin 6 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kasvua ei juurikaan ollut.

Kantojen osuus kiinteiden puupolttoaineiden käytöstä oli 1,7 prosenttia ja järeän runkopuun osuus 2,1 prosenttia. Pellettien ja brikettien käyttö oli vuoden 2018 tasolla (osuus 1,0 prosenttia).

Uusimmat artikkelit

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luotsit varautuivat koronavirusepidemiaan – toiminta varmistetaan poikkeusoloissakin

Finnpilot aloitti koronavirusepidemiaa varten varautumisen jo tammikuussa. Tiukoilla ohjeistuksilla pyritään turvaamaan meriliikenteen tärkeän lenkin, luotsauksen sujuminen myös poikkeusoloissa.

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.