https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 2.11.2023

Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen määrä putosi rajusti

“Ainakin toistaiseksi taloustilanteen heikkeneminen vaikuttaa kuitenkin olevan osa normaalia suhdannekiertoa, joten vielä ei sentään kannata julistaa talouden kriisiä tai vakavaa lamaa,” Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras arvioi.

teknologiateollisuus001

Koko elinkeinoelämän (teollisuus+palvelut) ostopäällikköindeksi, yli 50 pisteen arvo indikoi kasvua. Viimeisin tieto: lokakuu 2023. Lähde: Macrobond, Markit. Kaavio: Teknologiateollisuus markkinakatsaus

Suomen suurimman vientialan yritysten näkymät ensi vuodelle ovat syksyn aikana synkentyneet.

Teknologiateollisuus ry tänään julkaiseman tilauskanta- ja henkilöstötiedustelun mukaan ensi vuoden näkymät ovat huolestuttavia, koska uusien tilausten sekä tarjouspyyntöjen määrä on viime kuukausina laskenut rajusti. Henkilöstömäärä on kuitenkin pysynyt korkealla tasolla suhdanteen selvästä heikkenemisestä huolimatta.

− Jäsenyritysten tilanne ennakoi talvelle ja alkukeväälle merkittäviä haasteita. Yrityksillä on onneksi vielä aiempaa perua olevat vahvat tilauskannat ja ne kannattelevat tuotantoa toistaiseksi. Jollei kysyntä ala kuitenkaan osoittaa piristymisen merkkejä, uhkaa vientiyritysten tilanne heikentyä ensi vuoden puolella selvästi, johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoo.

Ostopäällikköindeksien perusteella teollisuuden uudet tilaukset ovat pudonneet euroalueella erittäin nopeaa tahtia. Viimeksi pudotus oli yhtä nopeaa finanssikriisin aikana.

Markkinakatsauksen mukaan Yhdysvalloissa toteutunut kehitys on kuluvana vuonna hieman parempi kuin Euroopassa, joskaan tilanne ei ole erityisen hyvä sielläkään. Teollisuustuotanto on ollut Yhdysvalloissa kohta kaksi vuotta käytännössä nollakasvussa. Myös Euroopan teollisuusmahdin Saksan teollisuus on selkeästi alisuoriutunut verrattuna teollisuuteen muualla Euroopassa.

teknologiateollisuus002

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit euroalueella, yli 50 pisteen arvo indikoi kasvua. Viimeisin tieto: lokakuu 2023 Lähde: S&P Global, Macrobond. Kaavio: Teknologiateollisuus markkinakatsaus

Suomessa teollisuustuotannon määrän kehitys myötäilee hyvin pitkälle samaa kaavaa kuin muualla Euroopassa.

teknologiateollisuus003

Lähde: Eurostat, Macrobond. Kaavio: Teknologiateollisuus markkinakatsaus

Teknologiateollisuuden tilausten arvo laski liki neljänneksen

Uusien tilausten arvo teknologiateollisuudessa oli heinä−syyskuussa peräti 24 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 30 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Uudet tilaukset vähenivät selvästi kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla. Uusien tilausten arvo heikentyi jo tämän vuoden alussa ja on heikentynyt jatkuvasti sen jälkeen.

teknologiateollisuus004

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset Suomessa. Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä–syyskuu 2023. Kaavio: Teknologiateollisuus markkinakatsaus

Koko tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa neljä prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa ja 13 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 syyskuussa.

teknologiateollisuus005

Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa. Pl. metallien jalostus,pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä–syyskuu 2023.

Suurimmalla toimialalla eli kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten arvo oli heinä–syyskuussa peräti 39 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saatujen uusien tilausten arvo laski 40 prosenttia.

Heikko tilauskertymä ennakoi myös tilauskantojen supistumista talven aikana. Tämä tulee näkymään talvikuukausien aikana jatkuvasti heikentyvänä tuotantona. Ellei tilanne kysynnän suhteen ala piristymään alkuvuoden aikana, tulee myös työllisyydessä näkymään selkeää heikkenemistä.

teknologiateollisuus006

Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, Viimeisin tieto heinä–syyskuu 2023.

Suhdannekiertoa vai jotain vakavampaa

Koko teknologiateollisuuden tarjouspyyntökyselyn saldoluku heikkeni ja oli -31. Lokakuun aikana kerätty tieto viestii hyvin selkeästi siitä, että kysyntätilanne markkinoilla on heikentynyt olennaisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Näin voimakas kysynnän heikkeneminen tulee vaikuttamaan hyvin todennäköisesti vuoden viimeisen neljänneksen tilauskertymään negatiivisesti.

– Kysyntätilanne markkinoilla on heikentynyt kesän jälkeen merkittävästi. Ainakin toistaiseksi taloustilanteen heikkeneminen vaikuttaa kuitenkin olevan osa normaalia suhdannekiertoa, joten vielä ei sentään kannata julistaa talouden kriisiä tai vakavaa lamaa. Nyt havaittua erittäin heikkoa tilauskertymää neljänneksen aikana voi kuitenkin pitää vähintäänkin varoituksena siitä, että jotain vakavampaakin voi olla edessämme, Petteri Rautaporras sanoo.

teknologiateollisuus007

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. Negatiivinen saldoluku viittaa kysynnän heikentymiseen kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen nähden. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta: lokakuu 2023

Kuten tyypillisesti suhdannekäänteissä, yritysten väliset erot ovat jälleen kasvaneet. Osa yrityksistä on jo erittäin suurissa vaikeuksissa, kun taas osalla menee vielä hyvin. Rautaportaan mukaan taloudella on yhä kaikki edellytykset lähteä jälleen kasvuun, kun inflaatio taittuu ja korkonäkymät vakiintuvat ja kääntyvät jossakin vaiheessa laskeviksi.

− Globaalin talouden riskilista on kuitenkin pitkä ja riskien mahdollisen toteutumisen vaikutukset suuria. Ensi talvi tulee näyttämään, mihin suuntaan talous Suomessa lähiajoiksi kääntyy, Rautaporras toteaa.

Uusimmat artikkelit

4.12.2023 | Alan Uutiset

Kemira myy Oil & Gas -liiketoimintansa Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle

Kauppa sisältää Kemiran tuotantolaitokset Mobilessa, Columbuksessa ja Aberdeenissä Yhdysvalloissa.

SSAB aloitti valokaariuunin rakentamisen Oxelösundiin

SSAB:n mukaan siirtyminen valokaariuuniin vähentää yksin noin kolmen prosenttia yhtiön Ruotsissa toteutettavan tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

16.11.2023 | Tutkimus ja koulutus

Taitotalo sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Taitotalo sai opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Kilpailun teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

25.9.2023 | Kumppaniartikkeli

Kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on merkittävä rooli tehtaiden käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Koneiden ja laitteiden hallitsematon vikaantuminen aiheuttaa odottamattomia kustannuksia toimialasta riippumatta.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.