Alan Uutiset | 8.11.2018

Tulli uudistuu digiaallon harjalla

Tullin historian suurimmassa kehitysohjelmassa uudistetaan samalla kertaa tulliselvitysjärjestelmä taustapalveluineen ja tehostetaan Tullin toimintaa. Ensimmäinen merkittävä palvelu, Fintaric-tullinimikepalvelu, julkaistiin lokakuussa. Uusi tietopalvelu helpottaa asiakasta tullaamaan netissä.    

ullin digiohjelmassa (2015-2020) uudistetaan tulliselvitysjärjestelmä vastaamaan uutta EU-lainsäädäntöä. Fintaric on osa tätä uudistusta, jossa edistetään sujuvaa ulkomaankauppaa.

Tavaroiden tulliselvitys perustuu pitkälti tullinimikkeisiin, joita on noin 18 000.

- Tulli-ilmoituksen täyttäminen on asiakkaan vastuulla, ja heille haastavinta on löytää ilmoitettavalle tavaralle oikea nimike. Uusi Fintaric helpottaa löytämään oikean nimikkeen, tiivistää Tullin asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm.

Asiakkaat ovat jo kiittäneet uutta tullinimikepalvelua selkeydestä ja siitä, että lähes kaikki nimikkeeseen liittyvä löytyy samasta paikasta. Esimerkiksi kansalliset rajoitustiedot saa yhdessä tavaranimiketietojen kanssa.

Fintaricin lisäksi Tulli kehittää asiakkailleen useita helppoja digipalveluja lähivuosina. Keväällä otetaan käyttöön viimeinen digitalisoitu ilmoitusmenettely tullivarastoinnissa. Uusi verkkopalvelu on suunnattu yrityksille, jotka varastoivat Suomeen tuotavaa tavaraa. Yritysten ei enää tarvitse fyysisesti asioida Tullissa, kun he asettavat tullaamatonta tavaraa tullivarastoon.

Tulli tehostaa toimintaansa

Kansainvälisissä vertailuissa Tulli on maailman kärkeä. Osana isoa digiohjelmaa, tulliselvitysuudistuksen rinnalla, Tulli uusii tietojärjestelmiään. Tähän haastavat osaltaan kasvava verkkokauppa. 

- Uudistamme, koska haluamme edelleen olla yksi maailman tehokkaimmista tulleista. Pelkästään verkkokaupan volyymin kasvu edellyttää tehokkaita prosesseja ja tukijärjestelmiä. Kun hyödynnämme tehokkaasti tavaraa koskevia tietovirtoja, nopeutamme tavarakuljetuksia myyjältä ostajalle, Ferm sanoo.

- Otimme lokakuussa käyttöön keskitetyn tietovaraston ja uusia analysointi- ja raportointivälineitä. Nämä yhdenmukaistavat ja tehostavat tietojen hyödyntämistä. Tietovaraston dataa käytetään myös asiakas- ja viranomaisraportoinnissa. Lisäksi tullitoiminnan mittarit on jo osittain toteutettu uuteen raportointiratkaisuun. Näin seuraamme yhä tehokkaammin Tullin toimintaa, kiteyttää Tullin digiohjelman kehityspäällikkö Marianne Vuolli.

Kasvava verkkokauppa haastaa myös Tullin asiakkaat. EU-alueen ulkopuolelta tehdystä nettiostosta tulee tehdä tulliselvitys.

- Parhaillaan testaamme, voiko tekoäly auttaa asiakasta tullaamaan oikein. Analysoimme asiakkaiden tullineuvonnassa esittämiä kysymyksiä ja kokeilemme, voiko tietojen perusteella konetta opettaa asiakasneuvojan avuksi, kertoo Marianne Vuolli.

 

 

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.