https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Fortumin ja Elenian akusto varastoi sähköä katkojen varalle ja sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoon

Fortum ja Elenia kertovat ottaneensa Kurussa Pirkanmaalla käyttöön yhteistyössä tuottamansa akuston, joka normaalitilanteessa toimii Fortumin kautta Fingridin kantaverkon säätövoimana ja sähkökatkossa Elenian asiakkaiden varavoimana.

elenia_fortum

Pilottiprojektissa Fortum ja Elenia rakensivat osana älykkään sähköverkon kehitystä sähkön varastointia varten akuston, joka palvelee sähköjärjestelmän tasapainon tarpeita ja auttaa sähkökatkossa pitämään sähköt asiakkailla pidempään päällä.

Akusto toimii normaalitilanteessa yhdessä tuhansien kotitalouksien lämminvesivaraajien kanssa osana Fortumin virtuaaliakkua, jossa sen kapasiteettia tarjotaan kantaverkkoyhtiö Fingridin reservimarkkinoille säätövoimaksi. Säätövoima on sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin nopeasti.

Ilmastonmuutos vaatii uusia ratkaisuja joustavuudelle

Ilmastonmuutoksen sekä energiamurroksen vuoksi säätötarpeen on Suomessa arvioitu kasvavan, kun säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta lisääntyy. Myös yhteiskunnan sähköistyminen lisää säätötarvetta. Fortumin virtuaaliakku on osa älykkäämpää joustavaa sähköverkkoa, joka mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon kasvun energiamarkkinoilla.

- Sähkövarastoja tarvitaan sähkön tuotannon muuttuessa entistä vaihtelevammaksi uusiutuvien energiantuotantomuotojen määrän kasvaessa. Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava joka hetki tasapainossa. Akustolla saamme tuotua markkinoille erittäin nopeaa säätövoimaa, joka pystyy reagoimaan nopeisiin tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin monia perinteisiä voimalaitoksia nopeammin, sanoo Ilari Alaperä, Fortum Springin vt. toimitusjohtaja.

Akuston sijainti on ratkaiseva sähkökatkojen varavoimana

Akuston sijainnin tarkka suunnittelu mahdollistaa myös muita hyötyjä. Fortumin omistama ja operoima akusto on asennettu Elenian verkkoalueelle Pirkanmaalle Kuruun. Akusto on liitetty Elenian verkkoon ja reservimarkkinoiden lisäksi akuston energia voidaan ottaa käyttöön Elenian asiakkaiden sähkönsaannin turvaamiseksi sähkökatkossa. Katkotilanteessa se syöttää sähköä rajatulle alueelle, jossa sähköt voidaan näin pitää päällä viankorjauksen aikana. Akusto kykenee turvaamaan yli sadan asiakkaan sähkönsaannin usean tunnin ajan.

- Akuston avulla asiakkaillamme voi olla sähköt päällä, vaikka myrsky olisi aiheuttanut alueen verkkoon vaurioita. Akusto syöttää sähköä asiakkaille viankorjauksen ajan ja tuo näin täysin uuden ulottuvuuden sähkökatkojen hoitoon, kertoo verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho Elenia Oy:stä.

- Akuston avulla pystymme huolehtimaan entistä paremmin sähkönjakelun varmuudesta ikääntyvän verkon säävarmaksi uudistamisen rinnalla, Lähdeaho jatkaa.

Sähkövarastoja kaavaillaan erityisesti alueille, joissa ilmajohdoilla on vielä käyttöikää jäljellä eikä maakaapelointi ole vielä lähivuosina ajankohtaista.

- Olemme selvittäneet verkkoalueellamme kohteita, joissa tällainen akkujärjestelmä parantaisi sähkönjakelun varmuutta ja akustosta saataisiin asiakkaille paras hyöty. Jatkamme kehitystyötämme sähkönjakelun akkuratkaisuiden tuotteistamiseksi, kertoo Lähdeaho Eleniasta.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.