HSY kokeilee uutta tapaa vesihuoltosaneerauksessa – tavoitteena työn tehostaminen, yhteistyö asukkaiden kanssa

HSY aloittaa laajan vesihuoltoverkoston saneerauksen Pitäjänmäki-Marttilan alueella Helsingissä. Asukkaille tarjotaan samalla edullista mahdollisuutta saneerata omien kiinteistöjensä tonttivesijohdot ja -viemärit.

HSY

Vastuunjako vesihuoltoverkossa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa runkovesijohdot, runkojätevesiviemärit ja runkohulevesiviemärit Pitäjänmäki-Marttilan alueella Helsingissä. Samalla saneerataan kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja -viemärit runkoverkosta kiinteistön rajalle asti. Työ on suunnitteluvaiheessa, alueella tehdään parhaillaan muun muassa maaperätutkimuksia. Varsinainen rakennusaika ajoittuu vuosille 2021–2024.

HSY testaa saneeraushankkeessa uutta toimintamallia, jossa tavoitteena on saada kerralla koko määritellyn alueen vesihuolto kuntoon. Asukkaille ja kiinteistönomistajille tarjotaan huomattavaa hyötyä omien tonttijohtojen saneerauksesta samaan aikaan.

- Vuotavat tonttivesijohdot ja -viemärit ovat riski kiinteistöomistajalle ja ne tuottavat harmia myös HSY:lle. Kannustamme kiinteistöjen omistajia saneeraamaan samalla tontilla sijaitsevat putkensa. Olemme kehittäneet tähän rahalliset kannustimet, jotka alentavat saneerauksen kustannuksia huomattavasti, toimitusjohtaja Raimo Inkinen kertoo.

Tonttivesijohtojen ja tonttiviemäreiden käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Putken rikkoutuessa tai tukkeutuessa vettä saattaa valua oman tai naapurikiinteistön kellariin ja perustuksiin. Vahingot saattavat olla omistajalle hyvinkin mittavia.

Kilpailutettavaan urakkaan sisältyy myös asukkaille tarjottava palvelu
Saneerattavan alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla. HSY:llä on alueella vesijohtoa noin 11 km sekä jätevesi- ja hulevesiverkostoa kumpaakin noin 10 km. Vesihuoltoverkostossa on esiintynyt toimintahäiriöitä, vikoja ja vedenlaatuongelmia.

Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350 kpl. HSY arvioi kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden olevan samalta ajalta kuin runkoverkoston. Kiinteistöjen putkiin liittyy vastaavia vikoja ja toimintahäiriöitä.
Asukkaita palvellakseen HSY kilpailuttaa vesihuollon urakoitsijan siten, että kiinteistönomistaja voi tilata ja teettää oman tonttivesijohdon ja -viemäreiden saneerauksen edullisesti HSY:n saneeraustyön yhteydessä. 

- Saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot joka tapauksessa kiinteistön rajalle asti. Tästä syntyvä kustannus omistajalle on enimmillään 4 000 euroa riippuen putkien iästä. Omistaja saa tämän työn ilmaiseksi, jos hän saneeraa omat tonttijohtonsa kiinteistön rajalta rakennukselle urakan yhteydessä. Toivomme, että edullinen urakkahinta ja rahallinen kannustimemme innostavat asukkaita omien vesijohtojen ja viemäreiden kunnossapitoon, vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred avaa toimintamallia.

Toimintamallista kerätään palautetta hankkeen aikana, HSY kertoo.

Uusimmat artikkelit

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luke: Pienet metsäkoneyritykset syvissä vaikeuksissa

Puunkorjuun ennätyksistä huolimatta metsäkoneyritysten tuloskehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Erityisesti pienet korjuuyritykset ovat vaikeuksissa, joita kuluva talven seisokit syventävät entisestään. Yksistään ulkoiset olosuhteet eivät kuitenkaan selitä yritysten menestystä, ja myös pienten yritysten joukossa on kannattavia. Tuoreet tutkimustulokset kertovat myös tarpeesta kehittää liiketoimintaosaamista erityisesti talouden hallinnan ja neuvottelutaitojen saralla.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.