https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Konecranesille huoltosopimus Euroopan johtavan rautamalmituottajan LKAB:n kanssa

Konecranes on saanut kansainväliseltä kaivos- ja mineraalikonsernilta LKAB:ltä monivuotisen huoltosopimuksen, joka koskee noin 1 600 laitteen huoltoa neljässä kohteessa Pohjois-Ruotsissa ja napapiirin yläpuolella. Konecranes voitti sopimuksen hyväksi todetun tekniikkansa ja sen ansiosta, että se pystyy parantamaan asiakkaiden turvallisuutta ja tuottavuutta myös kaikista haastavimmissa olosuhteissa.

konecra

LKAB:n kaivokset Pohjois-Ruotsissa ovat syrjäisiä ja ankaran talvisään armoilla, sillä lämpötila laskee usein −20 °C:n alapuolelle. Osa kaivosten säännöllistä huoltoa vaativista laitteista sijaitsee yli kilometrin syvyydessä ja ovat siten vaikeasti tavoitettavissa. Valtavien teollisuusovien on toimittava moitteettomasti, sillä rautamalmin tuotantoprosessi edellyttää vakaita lämpötiloja. Tarkka suunnittelu, pettämätön tekniikka ja turvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä.

- Konecranes oli toimittajamme jo Malmivaarassa, ja päätimme tämän yhteistyön perusteella laajentaa sopimuksen koko yrityksen laajuiseksi, tytäryhtiöt mukaan lukien. Voimme tämän monivuotisen sopimuksen ansiosta suunnitella Konecranesin kanssa yhteisen pitkän aikavälin lähestymistavan tulevaan huoltoon. Odotamme näitä seuraavia vaiheita innolla, sanoo LKAB:n sopimuksen vastuuhenkilö Johan Rotmalm.

Konecranes vastaa teollisuusovien ja nostolaitteiden huollosta LKAB:n toimipisteillä Kiirunassa ja Svappavaarassa napapiirin yläpuolella sekä nostolaitteiden huollosta Malmivaarassa ja Luulajassa. Sopimus kattaa myös älykkäämmän huollon Konecranesin johtavilla digitaalisilla työkaluilla, jotta LKAB voi laatia huoltosuunnitelman tuotantoajan maksimoimiseksi.

Sopimus alleviivaa Konecranesin nostolaitealan johtajuutta, jonka taustalla ovat investoinnit digitalisaation ja tekniikkaan sekä vahva sitoumus auttaa asiakkaita ja teollisuudenaloja kehittymään tehokkaammiksi, kestävämmiksi ja turvallisemmiksi.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.