https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Paineakkujen kunnonvalvonta uudelle tasolle

Perinteisesti paineakkujen kunnonvalvonta on perustunut määräaikaistarkastuksiin. Nyt sähköinen kunnonvalvonta tarjoaa mahdollisuuden siirtyä kriittisissä kohteissa reaaliaikaiseen seurantaan.

Koneiden kunnonvalvonta on nykyään jo arkipäivää. Näin vältytään odottamattomilta vikaantumisilta mahdollisimman tehokkaasti ja koneet saadaan pidettyä käynnissä halutusti. Kunnonvalvonta onnistuu ilman antureitakin pohjautuen esimerkiksi määräaikaishuoltojen yhteydessä tehtyihin mittauksiin ja visuaalisiin tarkastuksiin. Jos kunnonvalvonta halutaan toteuttaa jatkuvana ja luotettavasti, se tarkoittaa järjestelmän varustamista kunnonvalvontaan soveltuvilla sähköisillä antureilla.

Hydac_Fig_2

Paineakun kunnonvalvontajärjestelmään kuuluu erityinen rakko ja adapteri sekä sähköinen anturi, joka lähettää mitatut tiedot eteenpäin. Kyseinen järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa olemassa olevaan paineakkuun (Kuva: Hydac Oy).

Hydrauli- ja voitelujärjestelmät ovat tärkeitä koneiden ja järjestelmien osia. Niissä käytettävät nesteet siirtävät tehoa, estävät korroosiota ja samalla voitelevat komponentteja. Lisäksi ne kuljettavat lämpöä ja epäpuhtauksia pois järjestelmän komponenteista.

Käytetyt nesteet vaikuttavat järjestelmän luotettavuuteen ja energiatehokkuuteen koko käyttöiän ajan, joten niiden jatkuva kunnonvalvonta on erittäin tärkeää. Tarjolla on ollut jo vuosia kunnonvalvontaan erikoisantureita, jotka mittaavat esimerkiksi öljyn vanhenemista, vesipitoisuutta sekä likapartikkeleiden ja metallihiukkasten määrää. Uusimpana tulokkaana on rakkomallisten paineakkujen kunnonvalvontamenetelmä.

Paineakun kunnonvalvonta 

Paineakkujen kunnonvalvonta rajoittuu usein sille tasolle, että kaasun esitäyttöpaine käydään huollon yhteydessä manuaalisesti tarkistamassa esimerkiksi kerran vuodessa. Samalla arvioidaan visuaalisesti, että paineakussa ei ole mekaanisia vaurioita tai syöpymiä. Huollosta saatetaan kuitenkin helposti laistaa ja lisäksi vuoden aikanakin ehtii tapahtua paljon.

Jos paineakun toiminta ei vaikuta merkittävästi suoraan koneen käytettävyyteen tai toimintanopeuteen, rikkoutunutta paineakkua ei välttämättä edes huomata ennen seuraavaa vuositarkastusta. Tämä on ollut selvä puute etenkin sellaisissa kohteissa, joissa hyödynnetään pääasiallisesti etäkunnonvalvontaa. 

Paineakkujen sähköinen kunnonvalvonta muuttaa tilanteen. Laitteen operaattori saa ajantasaista tietoa paineakkujen kunnosta, koska järjestelmän avulla saadaan selville rakon kunto. Se havaitsee välittömästi, jos neste on päässyt rakosta läpi, ja lähettää tästä tiedon eteenpäin.

Lisäksi kyseisellä kunnonvalvontamenetelmällä voidaan mitata painetta ja lämpötilaa. Paineakkuvalmistajien ohjeistuksen mukaisesti paineakun esitäyttöpaine pitäisi tarkistaa heti asennuksen jälkeen, muutama viikko asennuksen jälkeen ja tästä eteenpäin säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Esitäyttöpaineen tarkistus saatetaan kokea vaivalloisena, mutta uuden paineakkujen kunnonvalvontamenetelmän avulla voidaan esitäyttöpainetta seurata jatkuvasti. Esitäyttöpaineen säätökin saadaan tarkaksi, koska järjestelmästä saadaan täytön yhteydessä samanaikaisesti esitäyttöpaine p0 ja lämpötila.

Paineakun kunnonvalvontajärjestelmän etuna on se, että paineakun vikaantumiseen voidaan reagoida nopeasti ja seisokkien pituus voidaan minimoida. Sovelluskohteet ovat hyvin monenlaiset, mutta yhtenä tärkeimmistä kohteista ovat turvatoimintojen yhteydessä käytettävät paineakut. Lisäksi miehittämättömissä kohteissa, esimerkiksi tuulivoimaloissa, käytettyjen paineakkujen kunnosta saadaan huomattavasti enemmän ajantasaista tietoa.

kunnonvalvonta-anturit-taulukko

Esimerkkejä kunnonvalvonta-antureista.

www.hydac.fi

Laamanen-Arto_Hydac

Arto Laamanen 

HYDAC Oy, 

arto.laamanen@hydac.fi

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021