TITAN GANYMET ULTRA -kaasumoottoriöljylle MTU ja TEDOM hyväksynnät

Fuchs Oil Finland Oy:n TITAN GANYMET ULTRA -kaasumoottoriöljy, jossa yhdistyy premiumlaadun perusöljyt ja sinkkivapaat erikoislisäaineet, on saanut kaksi uutta hyväksyntää.

titan_ganymet

Kaasumoottoriöljyn sinkkivapaa lisäaineteknologia on tehty niin, että öljyn alkalinen reservi (neutralointipotentiaali, TBN) riittää kaikkein aggressiivisimpien kaasujen käytölle ja jäämien muodostumisen pitämisen hallinnassa. Normaaleissa käyttöolosuhteissa öljy pystyy hyödyntämään vanhenemista vastustavan reservinsä ja sitä ei tarvitse vaihtaa nopean alkalisen reservin romahtamisen takia toisin sanoen. voimakkaan hapottumisen vuoksi (TBN, happoluku, pH).

Kaasumoottoriöljy suoriutui menestyksellisesti MTU:n Onsite Energy - hyväksynnän edellyttämästä yli 10.000 tunnin kenttätestistä ja moottorin tarkistuksesta. Ko. kenttätestissä polttoaineena käytettiin bio-kaasua ja moottori toimi MTU 8V4000L62FB teräsmännillä. Öljytilavuuden ollessa 180 litraa saavutettiin yli 2600 tunnin vaihtoväli.

- Tuote voitti suorituskyvyllään kilpailijan hyväksytyn öljyn selvästi. Öljyn viskositeetin nousu 300 käyttötunnin jälkeen oli 4 prosenttia pienempi verrattuna kilpailijan öljyyn. Parempi hapettumisen kesto ja vähäisemmän öljyn paksuuntumisen vuoksi viskositeettiraja (< 18 mm²/s) saavutetaan myöhemmin, mikä johtaa pidempiin öljynvaihtoväleihin. Tuotteemme emäsluvun (TBN) säilyminen todettiin monissa moottoreissa ja aikaisemmin ja testissä emäsluvun (TBN) pienentyminen oli 14 prosenttia vähemmän kuin kilpailijan tuotteella, Fuchs Oil Finland kertoo. 

Uusimmat artikkelit

23.3.2018 | Alan Uutiset

Fujitsu avasi Brysselissä lohkoketjusovelluksia kehittävän innovaatiokeskuksen

Fujitsu on avanut Brysselissä lohkoketjuihin erikoistuneen innovaatiokeskuksen, jonka tavoitteena on edistää lohkoketjujen ja muiden hajautettujen tilikirjojen käyttöä. Lohkoketjut muuttavat sekä kuluttajien että yritysten toimintamalleja, sillä niiden ansiosta tavaroiden ja palvelujen ostaminen, myyminen ja vaihtaminen mullistuvat.

Metallin 3D-tulostus kiinnostaa Suomessa ja maailmalla

Siinä missä Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa metallin 3D-tulostus on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään, ovat Suomessa vastaavat markkinat vasta lämpenemässä. 3D-tulostaminen kiinnosti messukävijöitä myös Tampereen Konemessut -tilaisuudessa.

Resurssitehokkaampi kiviaineshuolto säästää ympäristöä ja kustannuksia

Kiviaineksia voidaan hyödyntää aiempaa resurssitehokkaammin sekä samalla vähentää ympäristöhaittoja ja säästää kustannuksia. Resurssitehokkaasta kiviaineshuollosta on juuri ilmestynyt ympäristöministeriön raportti.

Caverion vastaamaan Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta

Caverion ja Turun seudun puhdistamo Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä investointiluontoisten projektien toteutuksesta.

19.3.2018 | Tutkimus ja koulutus

Nopeampia ja parempia biotalousprosesseja mallintamalla

VTT:n erikoistutkija, diplomi-insinööri Kristian Melin on väitöstyössään kehittänyt mallinnus- ja arviointimenetelmän, jonka avulla kehitettävistä biojalostamojen prosesseista voidaan löytää ne, jotka käyttävät raaka-aineen tehokkaimmin, vähentävät eniten kasvihuonekaasupäästöjä tai ovat taloudellisesti kannattavimpia. Lisäksi menetelmä voi nopeuttaa uusien biotalousprosessien kehitystä laboratoriosta tuotantomittakaavaan.

Yhteistyörobotit eli cobotit nostavat Suomea maailman kärkeen

Suomi on 15. sijalla tuotantoaan eniten automatisoineiden maiden joukossa maailmassa. Robottiasiantuntijan mukaan osasyy piilee Suomen koulujärjestelmässä, eikä maan esiinmarssi suinkaan ole pysähtynyt. Muista Pohjoismaista Ruotsi on sijalla 5 ja Tanska sijalla 6.